Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Register Øversjødalen

Trykk på bilde, og følg linkene under.

Om Øversjødalen

Nåværende eiere – bosatt Eiendom

 

Bekkely Leif Magne Vangsmo 

 

Ellefsplass Anders Ellefsplass 

 

Gamst Knut Bjørnar Gaare Nygård Nordre – Gjertrudgarden

 

Goodell Marie Saga 

 

Jordet Solrunn Ellefsplass 

 

Jordmoen Liv Johanne Soltun 

 

Nygaard Esten Nygård Nordre – Gjertrudgarden 

 

Nygaard Håvard Nygård Østre 

 

Nygaard Stein Sørå 

 

Nygård Egil Nygård Østre

 

Nygård Elna Mary Nygård Østre

 

Nygård Jens Jensebo 

 

Nygård Per Ragnar Nygård Nygård Vestre 

 

Nygård Tordis Jensebo

 

Nytrøen Iren Nytrøen Nordre 

 

Nytrøen Magnhild Nytrøen Søndre 

 

Røstbakken Juel Inge Åsli 

 

Sætre Egil-Terje Saga 

 

Søberg Anne Lise

Sønmør Kai

Jensåsen 

 

Øverjsøen Hallstein

Øversjøen Bjørn

Øversjøen