Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Om tolgaslekt.no

«Tolgaslekt» er delt opp i grender.

Når en går inn på en grend kommer det en oversikt over de enkelte husstandene,

her er det oppgitt navn på nåværende eier.

Ved å trykke på «Read more» kommer en til slektshistorien til den aktuelle husstanden.

Den som først bosatte seg på eiendommen har fått tildelt nr. 1.0.0.

Dennes førstefødte vil få nr. 2.0.1, og førstefødte i neste generasjon 3.1.1.

Selges eiendommen vil ny eier få tildelt første ledige generasjonsnummer.

Nummereringen fortsetter så ned til dagens beboere.

Alle eiere gjennom tidene er markert med blå skrift.

 

Til hver husstand er det et eller flere bilder.

Der det er flere bilder vises disse fortløpende som en lysbildeframvisning.

Den automatiske framvisningen stoppes ved å legge musepilen på bilde.

 

«Tolgaslekt» har en søkefunksjon som gjør det enklere å komme fram til person, husstand e.l.

 

Informasjonen du finner i «Tolgaslekt» trenger ikke nødvendigvis være korrekt.

Tilbakemeldinger om eventuelle feil sendes på e-post til:

info@tolgaslekt.no