Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Velkommen

13. november 2019.  TolgaSlekt er blitt enklere å bruke. Register lagt til i noen grender.

Lenker lagt til nederst i hvert innlegg.

Se linkene til de forskjellige grendene til høyre på denne side.

Følg med, her vil bosteder legges ut forløpende så snart alle tillatelser foreligger.

Velkommen til «Tolgaslekt»

Tolga kommune er en av de aller første kommunene i Norge til å presentere slektshistorien på nett.

Opplysningene bygger på:

  • Eystein Eggens bygdebok for Tolga og bygdelagene østover, utgitt av Tolga bygdeboknemnd i 1968.
  • Ingeborg og Leif Koksviks opprettinger på 1970 og 80 tallet.
  • Nye og oppdaterte opplysninger.

Alle personopplysninger og bilder som er brukt i «Tolgaslekt» er godkjent av dagens eiere.