Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Eidet Søndre – Jordet

Gab 20-10

Nåværende eier Nils Eide

 

 

1.0.0. Ole Larsen Eide.
  Født 12.01.1867. Død 29.05.1949.
  Av foreldre:

Lars Nilsen Eide Søndre i Tolga og hustru

Ellen Marie Olsdatter.

 

  Ole Larsen gift 13.02.1891 med:

 

1.0.0.0. Anne Iversdatter Steen.
  Født 01.11.1869. Død 23.06.1958.
  Av foreldre:

Iver Olsen Steen. Født Ivereggen og hustru

Ingrid Iversdatter. Født Sætersgård.

 

  Ole Larsen og Anne Iversdatters barn:

 

2.0.1.       Lars Olsen Eide.
  Født i 1891.

 

2.0.2.       Inga Olsdatter Eide.
  Født i 1892. Død i 1910.

 

2.0.3.       Ivar Olsen Eide.
  Født i 1894. Død i 1964.

 

  Gift med:

 

2.0.3.0. Kristine Hafstad.
  Fra Os.

 

  Ivar Olsen og Kristines barn:

 

3.3.1.       Odd Arve Eide.

 

2.0.4 Ellen Marie Olsdatter Eide.
  Født i 1898. Død i 1959.

 

2.0.5.       Norvald Olsen Eide.
  Født i 1900.
  Se Eidet Nordre.

 

2.0.6.       Sigrid Marie Olsdatter Eide.
  Født i 1903.

 

2.0.7.       Ingebjørg Olsdatter Eide.
  Født i 1905.

 

  Gift med:

 

2.0.7.0. Johan Storeng.
  Fra Tynset.

 

2.0.8.       Aslaug Olsdatter Eide.
  Født i 1909.

 

  Gift med:

 

2.0.8.0. Ola Johnsgaard.
  Se Glomstad i Røsebygda.

 

2.0.1. Lars Olsen Eide.
  Født i 1891.

 

  Gift i 1922 med:

 

2.0.1.0. Olea Olsdatter Nesset.
  Født i 1896.

 

  Lars Olsen og Olea Olsdatters barn:

 

3.1.1.     Ola Larsen Eide. Hamar.
  Født i 1923.

 

  Gift med:

 

3.1.1.0. Eldbjørg Mariusdatter Riise.
  Født i 1921.

 

  Ola Larsen og Elbjørg Mariusdatters barn :

 

4.1.1.     Anne Eide
  Født i 1950.

 

4.1.2.     Liv Oddveig Eide.
  Født i 1952.

 

4.1.3.     Lars Marius Eide.
  Født i 1958.

 

3.1.2.     Stein Ottar Larsen Eide.
  Født i 1924.
  Se Bjørkhaug i Tolgensli.

 

3.1.3.       Asle Ingar Larsen Eide.
  Født 14.01.1928 i Tolga.
   

 

3.1.4.       Finn Larsen Eide.
  Født i 1932.

 

  Gift 29.06.1957 med:

 

3.1.4.0. Halldis Hansdatter Jordet.
  Født i 1931.

 

  Finn Larsen og Haldis Hansdatters barn:

 

 

4.4.1.   Jorun Helene Eide.
  Født i 1958 i Hamar.

 

  Samboer med:

 

4.4.1.0. Bjørn Ove Haugen.
  Født i 1965 i Engerdal.
  Av foreldre:

Ole Haugen og hustru Sissel.

 

  Jorun Helene og Bjørn Oves barn:

 

5.1.1.   Kenneth Eide Haugen.
  Født i 1990 i Hamar.

 

5.1.2.   Vegard Eide Haugen.
  Født i 1993 i Hamar.

 

4.4.2.   Bjørn Vidar Eide.
  Født i 1961 i Hamar.

 

  Gift med:

 

4.4.2.0. Toril Bakken.
  Født i 1961

 

  Bjørn Vidar og Torils barn:

 

5.2.1.   Vemund Eide.
  Født i 1958 i Hamar.

 

3.1.3. Asle Ingar Larsen Eide.
  Født i 1928.

 

  Gift med:

 

3.1.3.0. Ingeborg Iversdatter Jordet.
  Fra Vingelen.
  Ekteskapet oppløst.

 

  Asle Ingar og Ingeborg Iversdatters   barn:

 

4.3.1.     Lars Ivar Eide.
  Født i 1953.

 

4.3.2.     Ingar Eide.
  Født i 1955.

 

4.3.3.     Olav Eide.
  Født i 1959.

 

4.3.4.     Bente Guri Eide.
  Født i 1964.
  Sjå Granmo, Grantævet.

 

4.3.1. Lars Ivar Eide.
  Født i 1953.

 

  Gift med:

 

4.3.1.0.A. Else Gunhild Lothe.
  Født i 1952.
  Av foreldre:

Jens Lothe og hustru Aasta. Født Eide på Eidet Nordre.

 

  Ekteskap oppløst.

 

  Lars Ivar og Else Gunhilds barn:

 

5.1.1.     Catrine Eide.
  Født i 1977.

 

5.1.2.     Nils Eide.
  Født i 1980.

 

5.1.3.   Beathe Eide
  Født i 1987.

 

4.3.1. Lars Ivar Eide.
  Født i 1953.

 

  Samboer med:

 

4.3.1.0.B. Annelise Galaaen.
  Født september i Røros.

 

  Sammensl. med Eidet Søndre 1971

 

  Tilbake til register for Eidet

 

  Tilbake til TolgaSlekt