Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Østlund

Gab 76-8

Nåværende eier Knut Inge Jordmoen

 

 

1.0.0.   Konrad Eriksen Jordmoen.
  Født 18.12.1924. Død 06.01.1973.
  Bygde og bosatte seg på Østlund i 1951.
  Av foreldre:
  Erik Pedersen Galten 1865 – 1946 og hustru
  Oline Nilsdatter. Født Lillemoen 1893 – 1978.

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Helga Nilsdatter Furuli.
  Født 03.01.1924 i Alvdal. Død 21.03.2013 i Tolga.
  Av foreldre:
  Nils Kristoffersen 1889 – 1964 og hustru
  Inga Kristoffersen. Født Opseth 1889 – 1957.

 

  Konrad Eriksen og Helga Nilsdatters barn:

 

2.0.1.   Kjell Harry Jordmoen.
  Født 20.06.1951. Død 12.03.2012.

 

  Gift med:

 

2.0.1.0. Liv Johanne Røstbakken.
  Født i 1958.
  Se Soltun i Øversjødalen.

 

2.0.2.   Ove Jordmoen.
  Født i 1961.    
  Bosted: Drevsjø i Engerdal.

 

  Samboer med:

 

2.0.2.0. Synnøve Danielsson.
  Født i 1965 i Mora i Sverige.
  Av foreldre:
  Bengt Danielsson og hustru
  Reidun Erikson.

 

  Ove og Synnøve har barna:

 

3.2.1.   Marte Jordmoen.
  Født i 1991.

 

3.2.2.   Mona Jordmoen.
  Født i 1992.

 

  Ny eier i 2008:

 

4.0.0. Knut Inge Jordmoen.
  Født i 1979.
  Av foreldre:
  Kjell Harry Jordmoen og
  Liv Johanne født Røstbakken.
  Se Soltun i Øversjødalen.

 

Post navigation