Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Fredriksgård

Gab 27-53

Nåværende eiere: Inger Johanne Rise og Arne Erik Karlsen

 

 

  Familien har bygd og bosatt seg på Eggan – Eiendom tilhørende
  Fredriksgård i Gata i Tolgensgård.

 

1.0.0. Inger Johanne Rise.
  Født i 1946.
  Av foreldre:

Bård Rise i Fredriksgård i Tolgensgård og hustru

Inger, født Østgård i Erlien.

 

  Gift 12.08.1975 i Grense Jakobselv i Finnmark med:

 

1.0.0.0. Arne Erik Karlsen.
  Født i 1947 i Tromsdalen.
  Av foreldre:

Alf Karlsen og hustru

Lilli, født Brox.

 

  Inger Johanne og Arne Eriks barn:

 

2.0.1. Inger Rise Karlsen.
  Født i 1976.

 

2.0.2.        Johan Rise Karlsen.
  Født i 1979.

 

2.0.3. Berit Rise Karlsen.
  Født 06.06.1981.
  Død 29.10.1981.

 

2.0.4. Per Rise Karlsen.
  Født i 1984.

 

  Tilbake til register for Eggan-Sandmælen

 

  Tilbake til TolgaSlekt