Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Gardset

Gab 39-25

Nåværende eier Gro Erlien

 

1.0.0. Arne Pedersen Erlien.
  Født 23.01.1927 i Tolga. Død 21.10.1995 i Tolga.
  Av foreldre:

Peder Pedersen Erlien og hustru

Anna Kristiansdatter født Horten.

Se Erlien Østre – Østigarden i Erlien.

Bygde og bosatte seg på Gardset i 1964.

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Olga Nikolaisen.
  Født 28.02.1931 i Levanger. Død 01.11.2010 i Tolga.
  Av foreldre:

Oskar Nikolaisen og hustru

Oline.

 

  Olga har fra før datteren:

 

0.0.1. Vigdis Nordsveen.
  Født i 1949.
  Bosted: Løten

 

  Gift med:

 

0.0.1.0. Erik Nordsveen.
  Født i 1948.

 

  Vigdis og Eriks barn:

 

0.2.1.1. Stein Nordsveen.
  Født i 1967.

 

  Gift med:

 

0.2.1.1.0. Linda Marie Henriksen.
  Født i 1972.

 

  Stein og Linda Maries barn:

 

0.3.1.1. Frida Charlotte Nordsveen.
  Født i 2004.

 

0.3.1.2. Live Marie Nordsveen.
  Født i 2007.

 

0.3.1.3. Pelle Leif Nordsveen.
  Født i 2010.

 

 

0.2.1.2. Morten Nordsveen.
  Født i 1970.

 

  Gift med:

 

0.2.1.2.0. Anne Kristin Bråtelund.
  Født i 1971.

 

  Morten og Anne Kristins barn:

 

0.3.2.1. Mats Nordsveen.
  Født i 1993.

 

0.3.2.2. Eirik Nordsveen.
  Født i 1997.

 

0.2.1.3. Britt Nordsveen.
  Født i 1975.

 

  Gift med:

 

0.2.1.3.0. Per Motrøen.
  Født i 1955. i Tynset.

 

  Britt og Pers barn:

 

0.3.3.1. Maja Lucie Motrøen.
  Født i 2007.

 

0.3.3.2. Mina Helmine Motrøen.
  Født i 2010.

 

  Arne Pedersen og Olgas barn:

 

2.0.1. Kristin Erlien.
  Født i 1955 i Tolga.

 

  Gift i Tolga med:

 

  Vidar Blystad.
  Født 25.02.1961 på Opphus i Hedmark. Død 06.07.1996.
  Av foreldre:

Lauritz Blystad og hustru

Astrid.

 

  Ingen barn i ekteskapet.

 

  Kristin Sollien født Erlien.

 

  Gift 2. gang med:

 

2.0.1.0. Kjell Arne Sollien.
  Født i 1958.
  Av foreldre:

Mary og Rolf Sollien.

 

  Kjell Arne Sollien hadde fra før barna:

 

 

3.1.0.1. Marita Kalfoss Sollien.
  Født i 1986.

 

3.1.0.2. Stian Kalfoss Sollien.
  Født i 1988.

                  

2.0.2. Anne Erlien.
  Født i 1958 i Tolga.
  Bosted: Haugesund.

 

  Gift med:

 

  Gunnar Stakestad.
  Født i 1957 i Stakestad.
  Av foreldre:

Hans Stakestad og hustru

Else.

 

  Ekteskap oppløst.

 

  Anne og Gunnars barn:

 

3.2.1.       Ingrid Stakestad.
  Født i 1984 i Stakestad ved Førdesfjorden.

 

  Gift 02.07.2011 med:

 

3.2.1.0. Khalil Noghmouchi.
  Født i 1985 i Tunisia.
  Bosatt i Oslo.

 

3.2.2. Anne Marit Stakestad.
  Født i 1987 i Stakestad ved Førdesfjorden.
  Bosted: Oslo.

 

3.2.3. Siv Kristin Stakestad.
  Født i 1990 i Stakestad ved Førdesfjorden.
  Bosted: Haugesund.

 

2.0.3. Terje Erlien.
  Født i 1960.
  Bosted: Hamar.

 

  Gift med:

 

2.0.3.0. Tori Årva.
  Født i 1967.

 

  Terje har fra før barna:

 

3.3.1. Eirik Holte
  Født i 1983 i Trysil.
  Mor: Stine Holte.

 

3.3.2. Espen Erlien.
  Født i 1988 i Tolga.
  Mor: Anita Nylende

 

3.3.3. Anette Erlien.
  Født i 1991 i Tolga.
  Mor: Anita Nylende

 

  Terje og Tori har barna:

 

3.3.4. Anna Erlien-Årva
  Født i 2007.

                  

2.0.4. Gro Erlien.
  Født i 1963.

 

  Tok over Gardset i 2011.

 

  Tidligere samboer med :

 

  Per A. Hagen.
  Født i 1962 i Vingelen.
  Av foreldre:

Amund Hagen i Vingelen og hustru

Sigrunn.

 

  Samboerskapet er oppløst.

 

  Gro og Pers barn:

 

3.4.1. Amund Hagen.
  Født i 1988 i Oslo.

 

3.4.2. Kristoffer Hagen.      
  Født i 1991 i Oslo.

 

  Tilbake til register for Tolgensli

 

  Tilbake til TolgaSlekt