Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Hulbækdal

Gab 41-16

Nåværende eier Per Jonsen Hulbækdal.

 

 

1.0.0.   Simen Mortensen Undset.
  Født i omkring 1680. Død i 1752.
  Far:
  Morten Knutsen Undset.

 

  Gift 1. gang med:

 

1.0.0.0.A. Ane Andersdatter.

 

  Simen og Anes barn:

 

2.0.1. Anders Simensen.
  Født i 1715. Død 01.01.1781.

 

2.0.2. Morten Simensen.
  Se Mortensgård i Hulbekkdalen.

 

2.0.3. Eli Simensdatter.

 

  Gift med:

 

2.0.3.0. Ole Olsen Sæter i Vingelen.

 

2.0.4. Guri Simensdatter.

 

  Gift med:

 

2.0.4.0. Ole Estensen Båtmann.

 

  Simen Mortensen gift 2. gang med:

 

1.0.0.0.B. Magnhild Jonsdatter.
  Fra Særna i Sverige.

 

  Simen Mortensen og Magnhild Jonsdatters barn:

 

2.0.5. Jon Simensen.
  Født i 1729.

 

  Gravlagt 07.06.1807 i Os.

 

2.0.1.   Anders Simensen Hulbækdal.
  Født i 1715. Død før 01.01.1781.

 

  Gift 11.04.1746 med:

 

2.0.1.0. Anne Margrethe Jensdatter Riise.
  Født i 1721. Død i 1802.
  Av foreldre:

Jens Jensen Riise i Jensjogarden i Tolgensgård og hustru

Ingeborg Estensdatter.

 

  Anders Simensen og Anne Margrethes barn:

 

3.1.1.   Simen Andersen.
  Døpt 28.04.1747. Død før 19.01.1806.

 

3.1.2.   Jens Andersen.
  Kobbersmed på Røros.
  Døpt 03.08.1749. Død 23.06.1833.

 

3.1.3.   Jon Andersen.
  Døpt 18.04.1751.

 

  Gift 06.06.1790 med:

 

3.1.3.0. Ingrid Jonsdatter Storbekken.

 

3.1.4. Per Andersen.
  Født 1753. Død i 1783.

 

  Gift 26.07.1781 med:

 

3.1.4.0. Ingeborg Olsdatter Hulbækmoen.
  Døpt 01.03.1744.
  Av foreldre:

Ole Povelsen Holbekmoen og hustru

Kirsten Svendsdatter.

 

  Per Andersen og Ingeborg Olsdatters barn:

 

4.4.1.   Anders Pedersen.
  Døpt 22.07.1781.

 

4.4.2.   Petronelle Pedersdatter.
  Døpt 18.01.1784.

 

3.1.5.   Anne Andersdatter.
  Født i 1756. Død 15.12.1837.

 

  Gift 28.06.1781 med enkemann:

 

3.1.5.0. Esten Ingebretsen Aashaug.
  Døpt 31.01.1745. Død 18.03.1819.
  Av foreldre:

Ingebret Estensen Aahaug og hustru

Kari Svendsdatter.

 

3.1.6.   Per Andersen d.y.
  Født i 1759. Konfirmert 05.10.1777.

 

  Per Andersen d.y. har datteren:

 

4.6.1. Ingebor Persdatter.
  Døpt 17.03.1780.
  Mor:
  Maren Knutsdatter.

 

3.1.7.   Esten Andersen.
  Døpt 20.12.1761. Død i 1786.

 

3.1.1.        Simen Andersen.
  Født i 1747. Død før 19.01.1806.

 

  Gift 21.07.1777 med:

 

3.1.1. Berit Andersdatter Jamt.
  Født 19.12.1742. Død 04.05.1832.
  Av foreldre:

Anders Johansen Jamt og hustru

Chirsten Knutsdatter.

 

  Simen Andersen og Berit Andersdatters barn:

 

4.1.1.   Anders Simensen.
  Døpt 03.09.1780. Død 26.04.1823.

 

4.1.2.   Margrethe Simensdatter.
  Døpt 12.01.1783. Død før 25.09.1785.

 

4.1.3.   Margrethe Simensdatter d.y.
  Døpt 13.11.1785. Død 04.02.1869.
  Se Øyen i Hodalen.

 

4.1.1.   Anders Simensen.
  Døpt 03.09.1780. Død 26.04.1823.

 

  Gift 14.07.1820 med:

 

4.1.1.0. Olava Larsdatter Henriksgård.
  Døpt 15.06.1788. Død 16.10.1867.
  Av foreldre:

Lars Estensen Henriksgård. Født Trøen og hustru

Maren Andersdatter. Født Henriksgård.

 

  Anders Simensen og Olava Larsdatters barn:

 

5.1.1.   Berit Andersdatter.
  Født 06.06.1821. Død 26.11.1879.

 

  Enken Olava Larsdatter gift 2. gang 14.10.1826 med:

 

4.1.1.0.B. Lars Knutsen Røe.
  Døpt 25.12.1795. Død 20.02.1885.
  Av foreldre:

Knut Larsen Røe og hustru

Ingeborg Estensdatter.

 

  Olava Larsdatter og Lars Knutsens barn:

 

5.1.2.   Ingeborg Larsdatter.
  Født 31.07.1827.

 

  Gift 20.05.1864 med:

 

5.1.2.0. Bernt Nilsen Elven.
  Født 08.12.1834 i Dalsbygda.
  Av foreldre:

Nils Olsen og hustru

Sara Halstensdatter Nordgård.

 

  Ingeborg Larsdatter og Bernt Nilsens barn:

 

6.2.1.   Ole Berntsen.
  Født 10.06.1867.

 

6.2.2.   Nils Berntsen.
  Født 04.05.1870.

 

6.2.3.   Sivert Berntsen.
  Født 15.03.1874.

 

  Hele familien utreist til Amerika i 1884.

 

5.1.3. Anne Larsdatter.
  Født 26.01.1830. Død 25.05.1882.
  Se Heskestø på Eggan.

 

5.1.1.   Berit Andersdatter.
  Født 22.06.1821. Død 29.11.1880.

 

  Gift 02.06.1848 med:

 

5.1.1.0. Jon Paulsen Paulsgård.
  Født 28.07.1823. Død 17.01.1906.
  Av foreldre:

Paul Sivertsen Paulsgård og hustru

Ingeborg Olsdatter.

 

  Berit Andersdatter og Jon Paulsens barn:

 

6.1.1.   Anders Jonsen.
  Født 10.02.1849. Død 27.08.1892.

 

6.1.2.   Lars Jonsen.
  Født 08.04.1850.

 

  Utreist til Amerika i 1870 – Benytter etternavnet Dahl.

 

6.1.3.   Olava Jonsdatter.
  Født 28.10.1852.

 

  Gift i Amerika med:

 

6.1.3.0. Nils Nilsen Bakken.
  Født 03.12.1845.
  Av foreldre:

Nils Ingebretsen Bakken og hustru

Aagot Olsdatter.

 

6.1.4.   Paul Jonsen.
  Født 26.03.1857. Død 04.02.1931.
  Se Dalsgjelten i Hulbekkdalen.

 

6.1.5.   Jon Jonsen.
  Født 18.10.1860. Død 31.12.1904.

 

.

6.1.1.   Anders Jonsen Hulbækdal.
  Født 10.02.1849. Død 27.08.1892.

 

  Gift 03.04.1891 med:

 

6.1.1.0. Petronelle Halstensdatter Lien.
  Født 25.03.1856. Død 12.09.1951.
  Av foreldre:

Halsten Halvorsen Lien og hustru

Barbro Amundsdatter. Født Viksmo.

 

  Anders Jonsen og Petronelle Halstensdatters barn:

 

7.1.1.        Jon Andersen Hulbækdal.
  Født 28.09.1891. Død 21.05.1979.

 

  Enken Petronelle Halstensdatter gift 2. gang 23.11.1895 med:

 

6.1.1.0.B. Jon Olsen Flatgård.
  Født 23.12.1844. Død 16.11.1904.
  Av foreldre:

Ole Paulsen Flatgård og hustru

Ingeborg Toresdatter.

 

  Petronelle Halstensdatter og Jon Olsens barn:

 

7.1.2.   Ingeborg Anna Jonsdatter.
  Født 29.03.1896. Død 10.02.1925.

 

  Gift 17.01.1920 med:

 

7.1.2.0. Ole Eriksen Heskestø.
  Se Heskestø på Eggan.

 

7.1.1. Jon Andersen Hulbækdal.
  Født 28.09.1891. Død 21.05.1979.

 

  Gift 13.07.1912 med:

 

7.1.1.0. Anne Larsdatter Thomasgård.
  Født 08.11.1882. Død 26.12.1969.
  Av foreldre:

Lars Olsen Thomasgård og hustru

Elia Pedersdatter. Født Volden.

 

  Jon Andersen og Anne Larsdatters barn:

 

8.1.1.   Anders Jonsen Hulbækdal.
  Født 01.10.1912. Død 27.11.1994.

 

8.1.2 Petra Jonsdatter Hulbækdal.
  Født 21.08.1914. Død 29.08.2006.

 

8.1.3.   Eldbjørg Jonsdatter Hulbækdal.
  Født 14.11.1916. Død 12.06.2008.

 

8.1.4.   Lars Jonsen Hulbækdal.
  Født 03.04.1920. Død 18.11.2010.
  Bosted i Oslo.

 

  Gift 15.05.1964 med:

 

8.1.4.0. Helga Thams.
  Født i 1929 i Oslo.

 

8.1.5.   Jon Jonsen Hulbækdal.
  Født 13.11.1924. Død 07.09.1996.
  Tvilling med 8.1.6.
  Bosted i Meråker.

 

  Gift 03.01.1951 med:

 

8.1.5.0. Sigrid Råen.
  Født i 1922 i Kopperå.
  Av foreldre:

Peder Raaen og hustru

Ingeborg født Kristiansen.

 

  Jon og Sigrids barn:

 

9.5.1. Inger Anne Hulbækdal.
  Født i 1951.
  Bosted i Meråker.

 

  Gift 01.07.1972 med:

 

9.5.1.0. Kåre Solbakken.
  Født i 1948 i Stjørdal.

 

  Ekteskap oppløst.

 

  Inger Anne og Kåres barn:

 

10.1.1. Ingrid Solbakken.
  Født i 1976.

 

10.1.2. Jon Solbakken.
  Født i 1982.

 

9.5.1. Inger Anne Hulbækdal.
  Født i 1951.

 

  Samboer med:

 

9.5.1.B. Arve Bjørnås.
  Født i 1951 i Meråker.

 

9.5.2. Jostein Hulbækdal.
  Født i 1956.
  Bosted i Levanger.

 

  Gift 1.gang 01.08.1980 med:

 

9.5.2.0.A. Gro Røkke.
  Født i 1953.

 

  Jostein og Gros barn:

 

10.2.1. Ola Røkke Hulbækdal.
  Født i 1983.

 

9.5.2. Jostein Hulbækdal.
  Gift 2. gang 17.06.2005 med:

 

9.5.2.0.B. Nina Williksen.
  Født i 1965.

 

9.5.3. Eli Hulbækdal.
  Født i 1965.
  Bosted i Trondheim.

 

  Samboer med:

 

9.5.3.0. Jan Melting.
  Født i 1963 i Malm.

 

  Eli og Jans barn:

 

10.3.1. Line Melting.
  Født i 1994.

 

10.3.2. Ane Melting.
  Født i 2000.

 

9.5.4. Bjørn Hulbækdal.
  Født i 1967.
  Bosted i Trondheim.

 

8.1.6.   Arne Jonsen Hulbækdal.
  Født 13.11.1924. Død 08.07.1976.
  Bosted i Oslo.
  Tvilling med 8.1.5.

 

  Gift 25.04.1964 med:

 

8.1.6.0. Ragnhild Nordvang.
  Født 09.08.1943. Død 17.03.2013.
  Av foreldre:

Paul Nordvang og hustru

Signe født Haanes.

 

  Arne Jonsen og Ragnhilds barn:

 

9.6.1. Siri Hulbækdal.
  Født i 1965.
  Bosted på Brandbu.

 

  Gift 29.06.1991 med:

 

9.6.1.0. Alf Erik Svensbraaten.
  Født i 1965 i Oslo.

 

  Siri og Alf Eriks barn:

 

10.1.1. Sara Svensbraaten.
  Født i 1997.

 

10.1.2. Anders Svensbraaten.
  Født i 1999.

 

9.6.2. Ane Hulbækdal.
  Født 27.11.1968. Død 16.01.2013.
  Bosted i Oslo.

 

  Gift 04.09.1993 med:

 

9.6.2.0. William Franck.
  Født i 1968 i Oslo.

 

  Ane og Williams barn:

 

10.2.1. Martine Franck.
  Født i 1992.

 

10.2.2. Simen Franck.
  Født i 1996.

 

8.1.7.   Per Jonsen Hulbækdal.
  Født i 1927 i Tolga.

 

  Bosted i Elverum.

 

  Gift 21.07.1956 i Tolga Kirke med:

 

8.1.7.0. Astrid Kristine Hulbækdal, født Wiseth.
  Født 30.04.1928 i Beitstad i Nord-Trøndelag. Død 12.09.2014.
  Av foreldre:

Ole Wiseth i Beitstad i Nord-Trøndelag og hustru

Julie, født Tessem i Beitstad i Nord-Trøndelag.

 

  Per Jonsen og Astrid Kristines barn:

 

9.7.1. Jo Hulbækdal.
  Født i 1959 i Hamar.
  Bosted i Kasakhstan.

 

  Gift 1. gang 23.08.1988 med:

 

9.7.1.0.A. Aleksandra Salnikova.
  Født 03.11.1951 i Moskva. Død 04.10.2009.

 

  Gift 2. gang 21.09.2012 med:

 

9.7.1.0.B. Irina Koroleva.
  Født i 1983 i Kasakhstan.

 

  Jo og Irinas barn:

 

10.1.1. Petter Hulbækdal.
  Født i 2013 i Astana.

 

10.1.2. Karoline Hulbækdal.
  Født i 2015 i Astana.

 

9.7.2. Anne Hulbækdal.
  Født i 1962 i Elverum.
  Bosted i Steinkjer.

 

  Tidligere samboer med:

 

9.7.2.0. Øystein Hauffen.
  Født i 1969 i Steinkjer.

 

  Anne og Øysteins barn:

 

10.2.1. Inga Helene Hauffen.
  Født i 2000.

 

10.2.2. Øygunn Mathea Hauffen.
  Født i 2003.

 

10.2.3. Åsa Årolilja Hulbækdal.
  Født i 2005.

 

9.7.3. Mari Hulbækdal.
  Født i 1967 i Elverum.
  Bosted i Oslo.

 

  Samboer med:

 

9.7.3.0. Roberto Ruiz.
  Født i 1956 i Chile.

 

  Tilbake til register for Hulbækmoen-Haugan-Ligrenda

 

  Tilbake til TolgaSlekt