Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Vidsyn

Gab 39-209

Nåværende eier Stein Vidar Nytrøen

 

1.0.0. Paul Edvardt Elgåen.
  Født 09.01.1891. Død 22.02.1970.

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Thea Thoresdatter Ryen.
  Født 22.10.1889 i Dalsbygda. Død 05.11.1975.

 

  Edvard og Thea Thoresdatters barn:

 

2.0.1. Torgeir Granmo.
  Født 19.05.1914. Død 04.02.1993 i Tolga.
  Se Granmo i Grantevet.

 

2.0.2. Margot Elgaaen.
  Født i 1920 i Tynset.        

 

  Gift med:

 

2.0.2.0. Rune Jonson.
  Født i 1925 i Kåtilla i Dalarna i Sverige.

 

  Margot og Runes barn:

 

3.2.1.       Hans Erik Jonsen.
  Født i 1951.

 

2.0.3. Egil Elgaaen.
  Født 16.11.1928 i Os. Død 17.03.2015 i Alvdal.

 

  Gift med:

 

2.0.3.0. Astrid Skau.
  Født i 1935 i Stor-Elvdal.

 

  Egil og Astrids barn:

 

3.3.1. Anne Tove Elgaaen.
  Født i 1955.

                 

3.3.2.       Aud Eli Elgaaen.
  Født i 1957.

 

3.3.3. Tora Synøve Elgaaen.
  Født i 1958.

 

3.3.4. Arne Egil Elgaaen.
  Født i 1964.

 

3.3.5. Inger Lise Elgaaen.
  Født i 1972.

 

  Egil begynte å bygge på Vidsyn, men solgte videre til faren

Paul Edvardt.

 

  Eiendommen solgt i 1978 til:

 

4.0.0. Solveig Gunvor Brøttemsmo.

 

  Vidsyn solgt i 1992 til:

 

5.0.0. Solveig Sjølie.

 

  Vidsyn overdratt i 2005 til:

 

5.0.0.0. Herman Rudolf Sjølie.

 

  Vidsyn overdratt i 2009 til:

 

6.0.1. Jan Olav Sjølie og
6.0.2. Bjørn Sjølie.

 

  Eiendommen solgt i 2011 til:

 

7.0.0. Stein Vidar Nytrøen.
  Født i 1946.
  Se Lyngstad på Sjukhusmoen.

                  

 

 

Post navigation