Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Register Hodalen

Register Hodalen.

Følg linkene under bilde

Om Hodalen

 

Nåværende eiere Eiendom

 

Bakken Ingunn Hodalsøyen, Øya

 

Bakken Olav Bakken

 

Gjelten Ola Hodalsgjelten

 

Haugen Hodalstrøan, Gammeltrøan

 

Holøyen Åmo

 

Nordahl Roger Hodal Vestre, Utistu

 

Nygjelten Esten Ole Nygjelten, Myra

 

Pontier Jean-Philippe P. Hodalsmoen, Moen Gård

 

Prades Stéphanie M M Hodalsmoen, Moen Gård

 

Ryalen Amund Christie Ryalen Nordre, Amundsgarden 

Lillegjelten

 

Rye Arve S. Ryhaug – Malmtægmyren

 

Rye Johanne Aas Rønningen Rye

Rønningen Rye Seksjon 2

 

Rye Stein Peder Ryalen Vestre Rye

 

Ryen Elin Ryen

 

Sandberg Arvid Bjørli

 

Sandberg Terje Bjørbekk

Halsteinstrøan, Eggen

Hodalen Østre, Brynhildsgarden

 

Svendsen Birgit Enerhaugen

Aasen

 

Svendsen Lars Erik Hodalen Nordre, Jogarden

 

Tangen Tangen

 

Tolga Kommune Kommunal bolig, Hodalen

 

Tronslien Torger Waage Hodalsøyen, Øya

 

Trøan Inger Merete Myrstad

 

Trøan Jo Esten Hodalstrøan Østre, Nytrøan

 

Tveråen Tove Mette Bakken

 

Øien Jan Eivind Tangmoen

 

Aasen Bjørn Enerhaugen

Aasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post navigation