Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Heggkåsa Vestre

Gab 67-1

Nåværende eier Snøfrid Tollan

1.0.0.   Håken Larsen Ostrøen.
  Født i 1732. Død i 1762.
  Første fastboende bruker på gården.

 

  Gift med:
1.0.0.0. Marit Andersdatter Narbuvoll.
  Født i 1729. Død i 1806.

 

  Eiendommen ble i 1808 overtatt av:

 

2.0.0.        Ole Evensen Sønmør.
  Døpt 26.04.1782. Død 04.12.1872.
  Av foreldre:
  Even Bersvendsen Sønmør og hustru
  Kirsti Olsdatter. Født Nygård.

 

  Gift med:

 

2.0.0.0. Siri Larsdatter Holøyen.
  Døpt 20.02.1780. Død 04.04.1865.
  Av foreldre:
  Lars Olsen Holøyen og hustru
  Ingrid Eriksdatter. Født på N. Moseng.

 

  Ole Evensen og Siri Larsdatter hadde barna:

 

3.0.1.   Ingrid Olsdatter.
  Født 06.08.1808.
  Se Hodal Vestre i Hodalen.

 

3.0.2.   Lars Olsen.
  Født 29.10.1811. Død som ung.

 

3.0.3.   Kirsti Olsdatter.
  Født 08.07.1814.
  Se Tangen i Hodalen.

 

3.0.4.   Even Olsen.
  Født 06.09.1817.

 

3.0.5.   Lars Olsen.
  Født 24.04.1821. Død 30.10.1909.

 

  Gift 13.10.1846 med:

 

3.0.5.0. Kari Gundersdatter Løvhaug.
  Født Ellevold 26.09.1819. Død 27.02.1902.
  Av foreldre:
  Gunder Olsen Ellevold og hustru
  Siri Halvorsdatter. Født S.Undset.

 

  Lars Olsen og Kari Gundersdatter hadde barna:

 

4.5.1.   Seline Larsdatter.
  Født 14.04.1847. Død 15.07.1909

 

  Gift 14.10.1874 med:

 

4.5.1.0. Ole Eriksen Nordistu Undset.
  Født 05.10.1846. Død 29.06.1914.
  Av Foreldre:
  Erik Olsen Nordistu Undset og hustru:
  Elen Paulsdatter. Født Bolstad.

 

4.5.2.   Karen Larsdatter.
  Født 09.04.1849. Død 27.06.1928.

 

  Gift 23.10.1874 med:

 

4.5.2.0. Lars Olsen Ellevold.
  Født 20.02.1848. Død 23.05.1910.
  Av foreldre:
  Ole Gundersen Ellevold og hustru
  Gjertrud Gjermundsdatter. Født Løvhaug.

 

4.5.3.   Oline Larsdatter.
  Født 25.11.1852. Død 10.10.1909.

 

  Gift 01.05.1884 med:

 

4.5.3.0. Peder Halvorsen Undset.
  Født 28.12.1853. Død 16.08.1923.
  Av foreldre:
  Halvor Pedersen Grytdalen og hustru
  Marit Pedersdatter. Født Hangård.

 

4.5.4.   Lovise Kalea Larsdatter.
  Født 02.09.1861. Død i Oslo.

.

3.0.4.        Even Olsen Heggkåsen.
  Født 06.09.1817. Død 09.02.1907.
  Eier og bruker av gården etter sin far Ole Evensen.

 

  Gift 10.07.1846 med:

 

3.0.4.0. Ingeborg Arnesdatter Tollan.
  Født 14.05.1827. Død 12.03.1889.
  Av foreldre:
  Arne Jensen Tollan og hustru
  Anne Haldorsdatter Nordgård.

 

  Even Olsen og Ingeborg Arnesdatter hadde barna:

 

 

4.4.1.   Sigrid Evensdatter.
  Født 23.11.1846.
  Se Langsjøvold.

 

  Sigrid Evensdatter hadde før ekteskapet sønnen:

 

5.1.1.I. Jens Eriksen Heggkåsen.
  Født 03.07.1867. Død 24.04.1868.
  Far:
  Erik Håkensen Femundsvold.

 

4.4.2.   Ole Evensen.
  Født 01.01.1850. Død 05.12.1866.

 

4.4.3.   Ane Lisbet  – Elisabeth – Evensdatter.
  Født 12.05.1852.
  Se Jensåsen.

 

4.4.4.   Arne Evensen.
  Født 07.02.1854.

 

  Gift 08.03.1879 med:

 

4.4.4.0. Kirsti Ingulfsdatter Akeren.
  Født 21.11.1858.
  Av foreldre:
  Ingulf Eriksen Akeren og hustru
  Kirsti Haldorsdatter.

 

  Arne Evensen og Kirsti Ingulfsdatter hadde barna:

 

5.4.1.   Ingeborg Arnesdatter.
  Født 15.01.1879.

 

5.4.2.        Kirsti Arnesdatter.
  Født 15.12 1882.

 

  Familien utreist til Amerika.

 

4.4.5.   Lars Evensen.
  Født 04.06.1857.
  Utreist til Amerika i 1880.

 

  Gift i Amerika og hadde sønnen:

 

5.5.1.        Einar Larsen.

 

                   Kona døde i barsel.

 

4.4.6.        Anders Evensen.
  Født 24.08.1861.

 

  Gift i Amerika med:
4.4.6.0. Marie Embretsdatter Drevsjømoen.

 

 

4.4.7.   Even Julius Evensen.
  Født 28.04.1865. Død 31.08.1868.

 

4.4.8.   Oline Evensdatter.
  Født 12.07.1867.

 

  Gift i Amerika med:

 

4.4.8.0. Hansen.

 

4.4.9.   Kirsti Evensdatter.
  Født 24.04.1869.

 

  Gift i Amerika med:

 

4.4.9.0. Erik Eide.
  Fra Granvin.

 

4.4.10.  Even Julius Evensen.
  Født 26.07.1871.
  Se Langsjøvolden.

 

  Da eldste sønnen Arne reiste til Amerika ble Kåsvollen gående på handel.Ble først solgt til Anders Olsgård og Anders Prestlien.Solgt deretter til Jens Øyen.Videre solgt til Elias Tangen og Paul Kristensen.I følge skjøte av 24.06.1908 ble eiendommen overtatt av:

 

5.0.0.   Ole Iversen Tollan.
  Født i 1858. Død i 1944.

 

  Gift med:

 

5.0.0.0. Petronille Engebretsdatter Kotmoen.
  Født i 1866. Død i 1908.

 

  Ole Iversen og Petronille Engebretsdatter hadde barna:

 

6.0.1.   Iver Olsen.
  Født i 1881. Død i 1944.
  Utreist til Amerika.

 

6.0.2.        Embret Olsen d.e.
  Død som barn.

 

6.0.3.   Embret Olsen d.y.
  Født i 1890. Død i 1908.

 

6.0.4.   Peder Olsen.
  Født i 1892. Død i 1970.

 

6.0.5.   Berit Olsdatter.
  Født i 1893. Død i 1977.

 

  Gift med:

 

6.0.5.0. Andreas Solheim.
  Se Solheim.

 

6.0.6.   Andreas Olsen.
  Født i 1895. Død i 1971.

 

6.0.7.   Johan Olsen.
  Født i 1898. Død i 1972.

 

6.0.8.   Alf Olsen.
  Født i 1901. Død i 1982.

 

6.0.9.   Olav Olsen.
  Født i 1904. Død i 1974.
  Fikk i 1931 skjøte på gården av Tolga kommune for 4.500.00 kroner.

 

  Gift med:

 

6.0.9.0. Petra Karete Steivang.
  Født i 1892 i Alvdal. Død i 1976.
  Av foreldre:
  Peder Olsen Lillekroken og hustru
  Goro Simensdatter Steivang.

 

  Olav Olsen og Petra Karete hadde barna:

 

7.9.1.   Per Georg Tollan.
  Født 03.02.1923. Død 19.04.2007.

 

7.9.2.   Ola Tollan.
  Født 12.03.1932. Død 09.07.2014

 

  Gift i 1959 med:

 

7.9.2.0. Bjørg Børli.
  Født i 1930.
  Av foreldre:
  Hans Børli og hustru
  Inga.

 

  Ola og Bjørg har barna:

  

8.2.1.   Rannveig Helen Tollan.
  Født i 1961.

 

  Rannveig har datteren:

 

9.1.1.   Turid Cammila Dalseng.
  Født i 1986.

 

  Gift 26.02.2011 med

 

9.1.1.0. Skjalg Dalseng, født Urset.
  Født: i 1977.
  Av foreldre:
  Torill og Halvard Urset.

 

  Turid Cammila og Skjalgs barn:

 

10.1.1. Ine Marie Dalseng.
  Født i 2012.

 

10.1.2. Torjus Dalseng.
  11.07.2014

 

8.2.2.  Astrid Ingvild Tollan.
  Født i 1965.

 

  Gift med:

 

8.2.2.0. Ivan Paulsen.
  Født i 1963 i Rakkestad.

 

  Astrid Ingvild og Ivan har barna:

 

9.2.1.   Morten Paulsen.
  Født i 1991.

 

9.2.2.   Mona Paulsen.
  Født i 1994.

 

7.9.3.   Petronille Tollan.
  Født 10.06.1933, død 26.05.2006.

 

  Gift med:

 

7.9.3.0. Per Magnor.
  Født 06.02.1932 i Våler. Død 30.11.2009.
  Av foreldre:
  Juel Magnor og hustru
  Oline.

 

  Petronille og Per har barna:

 

8.3.1.        Stig Rune Magnor.
  Født i 1956.

 

  Gift i mars 1980 med:

 

8.3.1.0. Turid Rindalsholt.
  Født i 1959.
  Av foreldre:
  Jo Rindalsholt og hustru
  Ellen.

 

  Stig Rune og Turid har barna:

 

9.1.1.   Marit Magnor.
  Født i 1981.

 

  Gift i 2007 med:

 

9.1.1.0. Marius Lindvik.
  Født i 1980 i Bærum.

 

  Marius og Marits barn:

 

10.1.1. Ina Lindvik.
  Født i 2007.

 

10.1.2. Nora Lindvik.
  Født i 2009.

 

9.1.2.   Heidi Magnor.
  Født i 1985.

 

  Gift 14.09.2013 med:

 

9.1.2.0. Atle Andersen Brukwicki.
  Født i 1985 i Bærum.

                       

7.9.1.   Per Georg Tollan.
  Født 03.02.1923. Død 19.04.2007.
  Eier og bruker av gården etter sin far Olav Olsen.

 

  Gift i 1952 med:

 

7.9.1.0. Jorun Sveen.
  Født i 1925 i Folldal.
  Av foreldre:
  Per Pettersen Sveen i Folldal og hustru
  Gunhild Randine. Født Andersen i Børsa i Sør-Trøndelag.

 

  Per Georg og Jorun har barna:

 

8.1.1.        Gunvor Tollan.
  Født i 1953.

.

8.1.2.   Snøfrid Tollan.
  Født i 1958.

 

8.1.3.   Solvor Tollan.
  Født i 1961.

 

  Gift i 1989 med:

 

8.1.3.0. Torbjørn Sørensen.
  Født i 1955 i Farsund.
  Av foreldre:
  Sten Sørensen og hustru
  Dagmar.

 

  Solvor og Torbjørn har barna:

 

9.3.1.   Eirik Tollan Sørensen
  Født i 1989.

 

9.3.2.   Oda Tollan Sørensen.
  Født i 1991.

 

8.1.2.   Snøfrid Tollan.
  Født i 1958.
  Eier og bruker av gården etter sin far Per Georg.

 

  Gift 24.05.1996 med:

 

8.1.2.0. Rune Kolstad.
  Født 29.07.1957 i Tynset. Død 03.09.2012.
  Av foreldre:
  Amund Kolstad og hustru
  Mali Løkkebakken Kolstad. Fra Telneset, Tynset.

 

  Snøfrid har datteren:

 

9.2.1. Linda Tollan.
  Født i 1980.
  Far: Bjørn Amundsen, Slemmestad.

 

  Samboer med:

 

9.2.1.0. Knut Simensen.
  Født i 1975 i Tynset.
  Av foreldre:
  Elisabeth Lunde, Hamar og
  Ole Kristian Simensen, Tynset.

 

  Linda og Knuts barn:

 

10.1.1. Henriette Tollan Simensen.
  Født i 2000.

 

10.1.2. Iselin Tollan Simensen.
  Født i 2009.

 

  Familien er bosatt i Hamar.

 

  Snøfrid og Runes barn:

 

9.2.2. Snorre Kolstad.
  Født i 1992.

 

9.2.3.        Mette Tollan.
  Født i 1994.

 

8.1.2.0. Rune Kolstad har fra tidligere ekteskap med:
  Gunn Kari Nytrøen barna:

 

0.0.1. Turid Kolstad Nytrøen
  Født i 1979.

 

  Turids barn:

 

2.1.1. Mia Preine
  Født i 2000.
  Far: Rene Preine, Vingelen.

 

2.1.2. Martin Langeland.
  Født i 2004.

 

2.1.3. Magnus Langeland.
  Født i 2005.

 

  Familien er bosatt i Tynset.

 

0.0.2. Endre Kolstad.
  Født i 1985.

 

  Gift 11.07.2009 med:

 

0.0.2.0. Birgit Ytterhaug.
  Født i 1969.

 

  Endre og Birgits barn:

 

2.2.1. Kenneth Ytterhaug Kolstad.
  Født i 2009.

 

  Birgit har fra tidligere ekteskap:

 

  Espen Smedås.
  Født 1990.

 

  Kristin Smedås.
  Født 1993.

 

  Joakim Smedås.
  Født 1999.

 

  Endre og Birgit er bosatt i Os.

Legg igjen en kommentar