Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Bakken

Gab 65-2

Nåværende eier Olav Bakken

1.0.0.   Jon Jonsen
  Født i 1701. Død i 1765.
  Første eier og bruker på gården med skjøte av 16. februar 1739.
  Av foreldre:
  Jon Pedersen Ryalen.
  Eier og bruker av Ryalen Nordre – Amundsgården og hustru
  Marit Nilsdatter.

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Ragnhild Olsdatter.
  Jon Jonsen og Ragnhild Olsdatters barn:

 

2.0.1.        Jon Jonsen.
  Født i 1740.

 

2.0.2.        Anne Jonsdatter.
  Født i 1751.

 

  Garden var pantsatt for gjeld til Rasmus Finne på Røros, og
  25.06.1774 ble Bakken tilskjøtet lånegiveren.
  Gården ble solgt til Chaterina Borckgrevink, som igjen solgte til:

                       

2.0.0.   Claus Olsen.
  Født i 1760. Død 13.04.1835.
  Fra Evavollen på Røros.
  Av foreldre:
  Ole Adamsen Wessel og hustru
  Kirsten Clausdatter. Født Kock.

 

  Gift 26.07.1787 med:

 

2.0.0.0. Agathe Estensdatter Nygård.
  Født i 1755. Død 25.04.1821.
  Av foreldre:
  Esten Olsen og hustru
  Dorte Haagensdatter i hennes 2. ekteskap.
  Gift 1 gang med Ole Estensen fra Jogarden i Hodalen.

 

  Claus Olsen og Agathe Estensdatters barn:

                       

3.0.1. Olava Clausdatter.
  Født i 1787. Død i 1873.

 

  Gift med:

 

3.0.1.0. Ole Olsen Orvøyen.
  Født i 1790. Død i 1873.

 

3.0.2.   Ole Clausen d.æ.
  Døpt 21.03.1790.

 

3.0.3.   Dordi Clausdatter.
  Født i 1793.

 

3.0.4.   Kirsti Clausdatter.
  Døpt 19.06.1796.

 

  Gift med:

 

3.0.4.0. Ole Jonsen Sandmælen.
  Se Slettan i Hodalen.

 

3.0.5.        Anna Clausdatter.
  Født i 1799. Død 05.10.1830.

 

3.0.6.   Ole Clausen d.y.
  Født i 1803.

 

3.0.2.   Ole Clausen.
  Døpt 21.03.1790.

 

  Eier og bruker av gården etter sin far Claus Olsen.

 

  Gift 16.10.1818 med:

 

3.0.2.0. Sara Estensdatter Kotmoen.
  Født 17.01.1790.

 

  Ole Clausen og Sara Estensdatters barn:

 

4.2.1.   Claus Olsen.
  Født 01.02.1819. Død 19.11.1819.

.

4.2.2.   Agathe Olsdatter.
  Født 09.12.1820. Død 06.02.1897.

 

4.2.3.   Petronille Olsdatter d.e.
  Født 15.05.1823. Død 29.10.1829.

 

4.2.4.   Petronille Olsdatter d.y.
  Født 20.01.1831.

 

  Utvandret til Amerika

 

4.2.2.   Agathe Olsdatter.
  Født 09.12.1820. Død 06.02.1897.

 

  Gift i 1841 med:

 

4.2.2.0. Nils Engebretsen.
  Født 14.04.1811. Død 20.11.1894.
  Eier og bruker av gården i 1841 med skjøte fra svigerfaren Ole Clausen.
  Av foreldre:
Engebret Pedersen og hustru
Marit Nilsdatter.

 

Agathe Olsdatter og Nils Engebretsens barn:

 

5.2.1.   Ole Nilsen.
  Født 08.12.1841. Død 16.09.1930.

 

5.2.2.   Engebret Nilsen.
  Født 24.10.1843. Død 26.01.1912.

 

  Gift med:

 

5.2.2.0. Marit Toresdatter Vangsgjelten.
  Født 14.08.1843. Død i 1917.

 

5.2.3.    Nils Nilsen.
  Født 03.12.1845. Død i 1923.

 

  Gift med:

 

5.2.3.0. Olava Jonsdatter Hulbækdal.
  Født 28.10.1852.

 

  Nils Nilsen og Olava Jonsdatter reiste til Amerika.

 

5.2.4.   Claus Nilsen.
  Født 24.10.1848. Død 10.03.1852.

 

5.2.5.   Marit Nilsdatter.
  Født 07.03.1850. Død 18.07.1927.

 

  Gift med:

 

5.2.5.0. Engebret Berg.
  Født 30.08.1857. Død i 1909.

 

  Marit Nilsdatter og Engebret reiste til Amerika.

 

5.2.6.   Ole Nilsen d.y.
  Født 14.03.1853. Død 17.03.1947.

 

  Gift med:

 

5.2.6.0. Kari Toresdatter Vangsgjelten.
  Født 13.12.1846. Død 1909.

                       

5.2.7.   Soline Nilsdatter.
  Født 28.03.1855. Død 25.12.1925.

 

  Gift med:

 

5.2.7.0. Amund Storbækken.
  Født 30.11.1860.

 

  Soline Nilsdatter og Amund reiste til Amerika.

 

5.2.8.   Claus Nilsen d.y.
  Født 04.02.1857. Død 21.06.1861.

 

5.2.9.   Petronille Nilsdatter.
  Født 17.10.1859. Død 12.11.1883.

 

  Gift med:

 

5.2.9.0. Lars Brattås.
  Født 15.10.1858 i Dalsbygda.

                       

5.2.1.   Ole Nilsen Bakken.
  Født 08.12.1841. Død 16.09.1930.

 

  Eier og bruker av gården med skjøte av 1882.

 

  Gift 20.07.1877 med:

 

5.2.1.0. Ingeborg Engebretsdatter Narbuvold.
  Født 18.04.1850. Død 07.09.1933.

 

  Ingeborg hadde før ekteskapet sønnen:

 

0.0.1. Einar.
  Født 11.01.1877. Død 15.04.1934.

 

  Gift med:

 

0.0.1.0. Berit Johansdatter Flaten.
  Fra Dalsbygda.
  Født 16.04.1887. Død 24.08.1949.

 

  Ole Nilsen og Ingeborg Engebretsdatters barn:

 

6.1.1.   Nils Olsen Bakken.
  Født 28.11.1878. Død 16.05.1961.

 

6.1.2.   Anna Olsdatter Bakken.
  Født 28.09.1882. Død 16.02.1965.

 

  Se Slettan i Hodalen.

 

6.1.1.   Nils Olsen Bakken.
  Født 28.11.1878. Død 16.05.1961.

 

  Eier og bruker av gården i 1907 etter sin far Ole Nilsen.

 

  Gift 03.06.1905 med:

 

6.1.1.0. Oline Amundsdatter Slettan.
  Født 28.02.1884. Død i 1971.
  Av foreldre:
  Amund Slettan i Hodalen, født Lillebækken i Tolga og hustru
  Kjersten Olsdatter. Født Tangen i Hodalen.

 

  Nils Olsen og Oline Amundsdatters barn:

 

7.1.1.   Olav Bakken.
  Født 29.07.1905. Død 16.09.1996.

 

7.1.2. Ingebjørg Nilsdatter Bakken.
  Født 22.08.1908. Død 13.01.1991.

 

  Gift 22.07.1939 med:

 

7.1.2.0. Erling Østgård.
  Født 28.10.1911. Død 30.09.1995.

 

  Se Gilje på Stasjonsbakken i Tolga.

 

7.1.3.   Alv Normann Bakken.
  Født 17.09.1912. Død 14.09.1981.

 

  Gift 20.07.1941 med:

 

7.1.3.0. Olga Ellingsdatter Øvergård.
  Født i 1918.

 

  Alv Normann bygde og bosatte seg i Tolga.

 

  Se Vidsyn  på Stasjonsbakken.

 

7.1.4.   Kirsten Alvhild Bakken.
  Født i 1921.

 

  Gift 24.03.1951 med:

 

7.1.4.0. Lauritz Elvin Hodal.
  Født 21.05.1919. Død 26.05.1980.

 

  Se Heimtun på Stasjonsbakken i Tolga.

 

7.1.1.   Olav Nilsen Bakken.
  Født 29.07.1905 i Hodalen. Død 16.09.1996 i Hodalen.

 

  Eier og bruker av gården i 1946 etter sin far Nils Olsen.

 

  Gift 31.12.1937 med:

 

7.1.1.0. Ingrid Solveig Simensdatter Gjelten.
  Født 17.12.1915 i Hodalen. Død 08.02.1991 i Hodalen.
  Av foreldre:
  Simen O. Gjelten og hustru
  Johanna Maria. Født Holøyen.
  Se Støen Øvre, Hodalsgjelten i Hodalen.

 

  Olav Nilsen og Ingrid Solveig Simensdatters barn:

 

8.1.1.   Nils Olavsen Bakken.
  Født i 1938 i Hodalen.

 

8.1.2.   Liv Oddveig Olavsdatter Bakken.
  Født 06.06.1940 i Hodalen. Død 30.12.2007.

 

  Se Nytrøan i Hodalen.

 

8.1.3.   Gry Magnvor Olavsdatter Bakken.
  Født i 1946 i Hodalen.

 

  Gift 31.10.1965 med:

 

8.1.3.0.I. Bjørn Mathisen.
  Født i 1942 i Jessheim.

 

  Ekteskapet oppløst.

 

  Gry Magnvor og Bjørns barn:

 

9.3.1. Siv Mathisen.
  Født i 1965.
  Bosted Kløfta.

 

  Gift 01.10.1993 med:

 

9.3.1.0. Kjetil Grov.
  Født i 1964 i Stord.

 

  Siv og Kjetils barn:

 

10.1.1. Stian Mathisen Grov.
  Født i 1989.

 

10.1.2. Vegard Mathisen Grov.
  Født i 1992.

 

10.1.3. Ingri Mathisen Grov.
  Født i 1996.

 

9.3.2. Gun Mathisen.
  Født i 1967.
  Bosted Kløfta.

 

  Gift 26.08.1993 med:

 

9.3.2.0. Lars Oliver Klemetsen.
  Født i 1965 i Nordvågen.

 

  Gun og Lars Olivers barn:

 

10.2.1. Iselin Klemetsen.
  Født i 1994.

 

10.2.2. Marlen Klemetsen.
  Født i 2003.

 

  Gry Magnvor Olavsdatter Bakken gift 2. gang 01.03.1996 med:

 

8.1.3.0.B. Jan Helge Olafsen.
  Født i 1947.

 

8.1.4.   Sindre Olavsen Bakken
  Født i 1948 i Hodalen.

 

  Se Skogtun i Tolgensli.

 

  Tvilling med Arne Olavsen – 8.1.5.

 

  Gift med:

 

8.1.4.0. Kari Gjelten
  Født i 1952 i Tolga.

 

  Se Gjelten i  Røsebygda.

 

  Ekteskapet oppløst

 

8.1.5.   Arne Olavsen Bakken.
  Født i 1948 i Hodalen.
  Bosted Hamar.

 

  Tvilling med Sindre Olavsen – 8.1.4.

 

8.1.1.   Nils Olavsen Bakken.
  Født i 1938.

 

  Eier og bruker av gården etter sin far Olav Nilsen.

 

  Gift 28.11.1964 med:

 

8.1.1.0. Aina Ingvaldsdatter Furuli.
  Født i 1945 i Alvdal.
  Av foreldre:
  Ingvald Gustav K. Furuli og hustru
  Inga Gurinsdatter. Født Gjermundshaug.

 

  Nils Olavsen og Ainas barn:

 

9.1.1.   Olav Nilsen Bakken.
  Født i 1964.

 

9.1.2.        Gunnar Bakken.
  Født i 1973.
  Tvilling med 9.1.3.

 

9.1.3. Ingunn Bakken.
  Født i 1973.
  Tvilling med 9.1.2.

 

  Se Hodalsøyen i Hodalen.

 

9.1.1. Olav Nilsen Bakken.        
  Født i 1964.

 

  Eier og bruker av gården etter sin far Nils Olavsen.

 

  Gift 04.08.2001 med:

 

9.1.1.0. Tove Mette Tveråen.
  Født i 1966 i Tynset.
  Av foreldre:
  Kjell Gunnar Tveråen født i 1939 og
  Berit Tveråen født Huset i 1938.

 

  Olav og Tove Mettes barn:

 

10.1.1. Nils Bakken.
  Født i 1998.

 

10.1.2. Marit Bakken.
  Født i 1999.

 

10.1.3. Goro Bakken.
  Født i 2003.

 

  Tilbake til register for Hodalen

 

  Tilbake til TolgaSlekt

 

 

Legg igjen en kommentar