Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Solbakken

Gab 27-89

Nåværende eier Jan Tollan

 

1.0.0. Ingmar Iversen Tollan.
  Født 23.09.1900. Død 10.06.1982.
  Bygde og bosatte seg på Solbakken i 1922

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Hanna Løkken.
  Født 20.06.1907 ved Aursunden. Død 26.10.1999.

 

  Ingmar Iversen og Hannas barn:

 

2.0.1. Inge Tollan
  Født 09.08.1927. Død 09.04.2003.
  Se Bjørklund på Eggan.

 

2.0.2. Jostein Tollan.
  Født 12.07.1931 i Tolga. Død 13.08.1988.

 

2.0.3. Agnar Oddmund Tollan.
  Født 10.01.1935. Død 27.02.2014.
  Se Solstad på Eggan.

 

2.0.2. Jostein Tollan.
  Født 12.07.1931 i Tolga. Død 13.08.1988.

 

  Gift med:

 

2.0.2.0. Odrun Tingstad Olsgård.
  Født i 1936.
  Av foreldre:

Ole Kristian Tingstad og hustru

Thea Helene Andersdatter født Olsgård.

Se Olsgård i Røsebygda.

 

  Jostein og Odruns barn:

 

3.2.1. Inger Lise Tollan.
  Født i 1960 i Tolga.

 

  Samboer med:

 

3.2.1.0. Kjell Isdal.
  Født i 1952 i Stord.

 

  Inger Lise og Kjells barn:

 

4.1.1. Helge Tollan Isdal.
  Født i 1998.

 

3.2.2. Jan Tollan.
  Født i 1963 i Tolga.

 

3.2.3. Hild Tove Tollan.
  Født i 1964 i Tolga.
  Se Øverland i Tolgensgård.

 

3.2.4. Odd Ivar Tollan.
  Født i 1968 i Tolga.

 

  Gift i 2014 med:

 

3.2.4.0. Torun Tollan, født Grøtt.
  Født i 1976

 

  Odd Ivar og Toruns barn:

 

4.4.1. Aksel Tollan.
  Født i 2010.

 

4.4.2. Henrik Tollan.
  Født i 2014
  Se Øverland i Tolgensgård.

 

3.2.2. Jan Tollan.
  Født i 1963.
  Tok over etter sin far i 1989.

 

  Gift 29.08.1998 med:

 

3.2.2.0. Heidi Øien.
  Født i 1969.
  Av foreldre:

Harald Steinar Øien og hustru

Astrid Helene, født Andersen.

Se Granbakken i Tallsjøgrenda.

 

  Jan Tollan har fra tidligere datteren:

 

4.2.1. Mari Nylende Tollan.
  Født i 1989.
  Bosatt i Oslo.
  Mor: Berit Nylende.

 

  Jan og Heidis barn:

 

4.2.2. Vebjørn Øien Tollan.
  Født i 1997.

 

4.2.3. Gaute Øien Tollan.
  Født i 2000.

 

  Tilbake til register for Eggan-Sandmælen

 

  Tilbake til register for TolgaSlekt