Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Hodalsgjelten

Gab 34-6

Nåværende eier Ola Gjelten

 

 

1.0.0.   Anders Simensen Østby.
  Født i Tynset i 1770.
  Døpt 28.10.1770. Død i Hodalen 19.10.1842.
  Kjøpte Støen Øvre i Røsebygda på Tolga som hadde seter i Hodalen.
  Anders Simensen og sønnen Simen Andersen flyttet til Hodalen.
  De bygde opp setra til helårsdrevet bruk på 1820 tallet.

 

  Gift i 1804 med:

 

1.0.0.0. Kari Amundsdatter Ryalen.
  Født i 1775.
  Døpt 10.01.1779. Død 21.03.1868.
  Fra Amundsgarden i Hodalen.

 

  Anders Simensen hadde før ekteskapet datteren:

 

2.0.1.A.   Anne Andersdatter.
  Døpt 25.11.1799. Død 16.04.1870.

 

  Gift med:

 

2.0.1.A.0. Knut Olsen Olsgård.
  Døpt 30.04.1790. Død 12.09.1866.
  Se Snekkergård i Tolgensgård.

 

  Anders Simensen og Kari Amundsdatters barn:

 

2.0.2.B. Simen Andersen.
  Født 10.11.1809. Død 06.02.1896.

 

2.0.3.B.   Anne Andersdatter.
  Født i 1804. Død i 1864.
  Se Brynhildsgård i Hodalen.

 

2.0.4.B.   Kirsti Andersdatter.
  Født 17.08.1813.

 

  Gift med:

 

2.0.4.B.0. Jon Olsen Støen.
  Født 13.02.1809.

 

  Kirsti og Jons barn:

 

3.3.1. Marit Jonsdatter.
  Født 07.01.1845.

 

3.3.2. Kari Jonsdatter.
  Født 17.09.1847.

 

3.3.3. Anne Jonsdatter.
  Født 02.12.1850.

 

  Kirsti Andersdatter og Jon Olsen og barna reiste til Amerika i 1852.

                       

2.0.5.B.   Amund Andersen.
  Født i 1818. Døde ung.

                       

2.0.6.B.   Tyri Andersdatter.  
  Født i 1823.
  Tvilling med Anders Andersen – 2.0.7.II.

 

2.0.7.B.   Anders Andersen.
  Født i 1823.
  Tvilling med Tyri Andersdatter – 2.0.6.II.
  Utreist til Amerika. 

 

2.0.2.B.   Simen Andersen.
  Født 10.11.1809. Død 06.02.1896.
  Første fastboende i Hodalsgjelten.

 

  Gift 04.10.1834 med:

 

2.0.2.B.0. Gjertrud Estensdatter Øyen.
  Født 08.02.1810. Død 24.11.1840.
  Av foreldre:
  Esten Estensen Øyen og hustru
  Margrete Simensdatter. Født Hulbekdal i Tolga.

 

  Simen Andersen og Gjertrud Estensdatters barn:

 

3.2.1.A.   Kari Simensdatter.
  Født 31.08.1834. Død 21.09.1911.

 

  Gift med:

 

3.2.1.A.0. Paul Amundsen Broen.
  Se Broen i Tolgensgård i Tolga.

 

3.2.2.A.   Anders Simensen.
  Født 13.08.1836. Død 16.07.1916.
  Se Prestlien i Kåsa.

 

  Simen Andersen ble som enkemann gift 2. gang 13.06.1842 med enken:

 

2.0.2.0.B. Johanne Olsdatter Paulsgård.
  Født 02.05.1810 på Sagbakken i Tolga. Død 21.07.1845.
  Av foreldre:
  Ole Bersvendsen Sagbakken og hustru
  Gjertrud Svendsdatter.

 

  Simen Andersen og Johanne Olsdatters barn:

 

3.2.3.B.   Sivert Simensen.
  Født 16.06.1845. Død 20.06.1845.

 

  Simen Andersen hadde som enkemann etter 2. ekteskap sønnen:

 

3.2.4.C.  Arne Simensen.
  Født 01.03.1847. Død 10.03.1847.
  Mor var Bondepigen:
  Maren Amundsdatter Ryalen.

 

  Simen Andersen ble gift 3. gang 08.10.1847 med:

 

2.0.2.0.C. Ingrid Olsdatter Holøyen Nordre.
  Født 31.12.1823. Død 31.08.1885.
  Av foreldre:
  Ole Larsen Holøyen og hustru
  Mallene Olsdatter. Født Nygård i Øversjødalen.

 

  Simen Andersen og Ingrid Olsdatters barn:

 

3.2.5.C.  Ole Simensen.
  Født 14.04.1848. Død 28.03.1928.

 

3.2.6.C.  Gjertinus Johannes Simensen.
  Født 05.05.1854. Død 18.05.1854.

 

3.2.7.C.  Gjertrud Johanne Simensdatter.                          
  Født 08.06.1857. Død 05.07.1945.

 

  Gift 01.06.1876 med:

 

3.2.7.C.0. Peder Olsen Sagbakken.
  Født 28.08.1850. Død 05.05.1906.
  Av foreldre:
  Ole Knutsen Sagbakken i Tolga og hustru
  Gjertrud Pedersdatter. Født Volden.

 

  Gjertrud Johanne Simensdatter og Peder Olsen reiste
  til Amerika, sammen med mange barn.

 

3.2.8.C.   Mikkel Simensen.
  Født 12.07.1863. Død 02.12.1894.
  Tok navnet Simonssen.

 

  Gift med:

 

3.2.8.C.0. Helene Jensen.
  Født 18.12.1857. Død 14.01.1937.

 

3.2.5.C.  Ole Simensen.
  Født 14.04.1848. Død 28.03.1928.
  Bruker av garden etter sin far.

 

  Gift 30.06.1878 med:

 

3.2.5.C.0. Gjertrud Marie Jonsdatter Ryen.
  Født 04.07.1856 i Narjordet. Død 14.12.1885.
  Av foreldre:
  Jon Jonsen Ryen og hustru
  Ragnhild Olsdatter Nygård.

 

  Ole Simensen og Gjertrud Marie Jonsdatters barn:

 

4.5.1.   Ingrid Olsdatter Gjelten.
  Født 21.11.1877. Død 22.08.1970.

 

  Gift 07.03.1907 med:

 

4.5.1.0. Andreas Christiansen Haugom.
  Født 17.04.1855 i Vardal. Død 06.06.1940.
  Av foreldre:
  Christian Pedersen Haugom og hustru
  Johanne Marie Nilsdatter. Født Napstad.

 

  Ingen barn i ekteskapet.    

 

4.5.2.   Simen Olsen Gjelten.
  Født 13.10.1879. Død 07.12.1971.

           

4.5.3.   Jon Olsen Gjelten.
  Født 09.09.1881. Død 11.01.1962.
  Se Ryhaug i Hodalen.

 

4.5.4.   Ragnvald Olsen Gjelten.
  Født 24.08.1883. Død 02.08.1962.
  Bosatt på Nordbrekken i Brekken v/ Røros.

 

  Gift 06.02.1925 med:

 

4.5.4.0. Marit Fastesdatter Nordbrekken.
  Født 14.10.1895. Død 05.10.1991.
  Av foreldre:
  Faste Olsen Nordbrekken og hustru
  Anne Olsdatter. Født Feragen.

 

  Ragnvald Olsen Gjelten hadde før ekteskapet sønnen:

 

5.4.1. Kristoffer Sørgård.
  Født 03.01.1910 i Øversjødalen.
  Mor:
  Johanna Sørgård.

 

  Ragnvald Olsen og Marit Fastesdatters barn:

 

5.4.2.   Anne Marie Gjelten.
  Født 10.12.1925. Død 13.03.1928.

 

5.4.3.   Ola Fridtjof Gjelten.
  Født i 1930.

 

  Gift med:

 

5.4.3.0. Oddrun Marie Vårhus.
  Født 05.03.1939 i Hessdalen. Død 17.08.2009.

 

  Ola Fridtjof og Oddrun Maries barn:

 

6.3.1. Jon Reidar Gjelten.
  Født i 1971.

 

  Gift 21.08.2010 med:
6.3.1.0. Marina.

 

5.4.4.   Annar Marius Gjelten.
  Født 19.05.1934. Død 05.09.2003.

 

  Gift med:

 

5.4.4.0. Marit Pernille Skogen.
  Født i 1946 i Grong.
  Av foreldre:
  Eldrid og Lars Skogen i  Namdal.

 

4.5.5.   Johan Julius Olsen Gjelten.
  Født 09.11.1885. Død 08.01.1886.

 

4.5.2.   Simen Olsen Gjelten.
  Født 13.10.1879. Død 07.12.1971.
  Bruker etter sin far Ola Simensen.

 

  Gift 03.10.1902 med:

 

4.5.2.0. Johanne Marie Johannesdatter Holøyen.
  Født 01.09.1879 i Vinger.
  Død 22.05.1952.
  Av foreldre:
  Johannes Olsen Holøyen og hustru.
  Margrethe Estensdatter. Født Hodalsøyen.

 

  Simen Olsen og Johanne Marie Johannesdatters barn:

 

5.2.1.   N.N. Dødfødt guttebarn.
  Født 01.12.1903. Begravet 17.12.1903.

 

5.2.2.   Gjertrud Marie Gjelten.
  Født 25.04.1905. Død 06.01.1991.
  Gift Slettan i Hodalen.

 

5.2.3.   Margrethe Gjelten.
Født 06.12.1907. Død 03.02.1989.

 

5.2.4.   Ola Simensen Gjelten.
  Født 23.11.1909. Død 26.04.1971.

 

5.2.5.   Jenny Gjelten.
  Født 15.11.1911. Død 29.07.1981.

 

  Gift med:

 

5.2.5.0. Ole Eliassen Tangen.
  Se Hodal Vestre i Hodalen.

    

5.2.6.   Ingrid Solveig Gjelten.
  Født 17.11.1915. Død 08.02.1991.

 

  Gift med:

 

5.2.6.0. Olav Nilsen Bakken.
  Født 29.07.1905 i Hodalen. Død i 16.09.1996 i Hodalen.
  Se Bakken i Hodalen.

 

5.2.4.   Ola Simensen Gjelten.
  Født 23.11.1909. Død 26.04.1971.
  Bruker etter sin far Simen Olsen.

 

  Gift 21.12.1937 med:

 

5.2.4.0. Ingrid Ivarsdatter Aasen.
  Født 04.04.1915. Død 08.01.1983.
  Av foreldre:
  Ivar Karlsen Aasen Rye i Hodalen og hustru
  Berit Olsdatter. Født Erlien i Tolga.

 

  Ola Simensen og Ingrid Ivarsdatters barn:

 

6.4.1.   Simen Gjelten.
  Født i 1938.

 

6.4.2.   Ivar Gjelten.
  Født i 1942.
  Bosted Tynset.

 

6.4.3.    Aase Marie Gjelten.
  Født i 1949.
  Bosted Strømmen.

 

  Gift 20.11.1971 med:

 

6.4.3.0. Hans – Petter Bunæs Pedersen.
  Født i 1945 i Strømmen.
  Av foreldre:
  Johan Severin Pedersen. Født 06.01.1907 i Lillestrøm og
  Ingeborg Bunæs Pedersen. Født 26.12.1907 i Eidsvoll.

 

  Aase Marie og Hans Petters barn:

 

7.3.1.   Ola Gjelten Pedersen.  
  Født i 1972 i Lillestrøm.
  Bosted Heradsbygd.

 

  Gift 28.08.2010 med:

 

7.3.1.0. Line Kristin Løvli Melhus.
  Født i 1974 i Askim.
  Av foreldre:
  Øystein Løvli. Født i 1949 i Oslo og
  Rita Kristin Melhus. Født i 1950 i Oslo.

 

  Ola og Line Kristins barn:

 

8.1.1. Sofie Kristine Solbakk Melhus.
  Født i 1998 i Oslo.

 

8.1.2. Ola Severin Gjelten Melhus.
  Født i 2005 i Elverum.

 

6.4.1.   Simen Gjelten.
  Født i 1938.

 

  Eier og bruker av garden etter sin far Ola Simensen.

 

  Gift 05.07.1969 med:

 

6.4.1.0. Aud Johnsen.
  Født i 1945 i Os.
  Av foreldre:
  Egil H. Jonsen og hustru
  Hilda Helene. Født Martinsen.

 

  Simen og Auds barn:

 

7.1.1. Heidi Gjelten.
  Født i 1970.
  Bosatt på Løkken i Orkanger.

 

7.1.2.   Elisabeth Gjelten.
  Født i 1973.
  Bosatt i Elverum.

 

  Eier og bruker etter sin far fra 2003:

 

7.1.3.   Ola Gjelten.
  Født i 1975.          

 

  Samboer med:

 

7.1.3.0. Anette Vindvik.
  Født i 1984 i Sola.
  Av foreldre:
  Bente Cecilie og Villy Vindvik.

 

  Ola og Anettes barn:

 

8.3.1. Ida Vindvik Gjelten.
  Født i 2013.

 

  Tilbake til register for Hodalen

 

  Tilbake til TolgaSlekt

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar