Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Solgløtt

Gab 26-107

Nåværende eier Jon Ragnar Engset.

 

  Solgløtt ble bygget i 1975 av Olav Olsen og

Kerstin Gunilla Volden.

Tomten ble kjøpt fra Stein Moen.

Se Tolgensli Mellem, Moen i Tolgensligardene.

 

1.0.0.       Olav Olsen.
  Bosted: Hamar.
  Bygde og bosatte seg som den første på Solgløtt i 1975.

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Kerstin Gunilla Volden.
  Født i 1946.
  Bosted: Furnes.
  Av foreldre:
  Jens Hugo Volden,født i 1921, og hustru

Ingegærd Volden, født Lindén i 1925.

Se Tolga bensin & service i Røsebygda.

 

  Ekteskap oppløst.

 

  Solgløtt solgt i 1980 til:

Jon Ragnar Engset og Ingunn Hagen Engset.

 

2.0.0.   Jon Ragnar Engset.
  Født i 1944 i Vingelen.
  Av foreldre:
  Ole Peder Engset, født Storhaug i 1913 og hustru

Kjersti Ingebjørg Engset, født Vingelsgaard i 1916.

 

  Gift i 1979 med:

 

2.0.0.0. Ingunn Hagen.
  Født i 1947 i Tolga.
  Av foreldre:
  Sverre Ottar Hagen, født i 1924 og hustru

Norunn Hagen, født Øverby i Tylldalen i 1924.

Se Løvtun i Ligrenda.

 

  Ingunn har fra tidligere datteren:

 

2.0.1.   Ingeborg Engset.
  Født i 1974.

 

  Ingeborgs barn:

 

3.1.1. Henrik Ottesen Engset.
  Født i 2015.

 

  Jon Ragnar og Ingunns barn:

 

2.0.2.   Randi Engset.
  Født i 1979.
  Bosted: Oslo.

 

  Randis barn:

 

3.2.1. Julie Brandvoll.
  Født i 2002.

 

3.2.2. Sebastian Engset Sagdal.
  Født i 2007.

 

  Tilbake til register for Sjukhusmoen

 

  Tilbake til TolgaSlekt

 

 

Post navigation