Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Østmoen

Gab 39-411

Nåværende eiere Randi Leinan Lund og Trond Vilhelm Lund.

 

1.0.0 Bente Tollan.
Født 14.03.1958. Død 20.01.2004.
Av foreldre:

Ingulf Tollan, Tolga og Liv Larsen.

 

Gift med:

 

1.0.0.0. Svein G. Jensen.
Født i 1956.

 

Bygde og bosatte seg her i 1988.

 

Bente og Sveins barn:

 

2.0.1. Stine Tollan Jensen.
  Født i 1986 i Oslo.
  Bosatt i Oslo.

 

2.0.2. Rune Tollan Jensen.
  Født i 1988 i Tolga.
  Bosatt i Senjahopen i Troms.

 

  Samboer med:

 

2.0.2.0. Therese Hammer.
  Født i 1991.

 

  Rune og Thereses barn:

 

3.2.1. Daniel Hammer Tollan.
  Født i 2008.

 

3.2.2. Seline Hammer Tollan.
  Født i 2010.

 

  Eiendommen solgt i 1995 til:

 

4.0.0. Pia Jeanette Marie Volden.
  Se Hylle på Sjukehusmoen.

 

  Østmoen solgt i 2001 til:

Trond Vilhelm Lund og

Randi Leinan Lund.

 

5.0.0. Trond Vilhelm Lund.
  Født i 1969 i Ørland.
  Av foreldre:

Arnhild og Arnljot Lund.

 

  Gift med:

 

5.0.0.0. Randi Leinan Lund.
  Født i 1970 i Bjugn.
  Av foreldre:

Elsa og Orvar Leinan.

 

  Trond Vilhelm og Randis barn:

 

6.0.1. Erlend Leinan Lund.
  Født i 1995.

 

6.0.2. Mari Leinan Lund.
  Født i 1999.

 

6.0.3. Marte Leinan Lund.
  Født i 2001.

 

6.0.4. Even Leinan Lund.
  Født i 2005.

 

  Tilbake til register for Tolgensli

 

  Tilbake til TolgaSlekt