Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Sandmælen vestre – Nilsjoan

Gab 58-1

Nåværende eier Per Sandmæl

 

1.0.0.   Ole Tollefsen Eidet.
  Født i 1672. Død i 1740.
  Ryddet og bosatte seg som første bruker i omkring 1720.

Sønn av:

Ole Tollefsen Eidet.

 

2.0.0.   Arne Ludvigsen Tolgensli.
  Andre bruker på Sandmælen.

 

  Gift med:

 

2.0.0.0. Lisbet Erlandsdatter.

 

  Arne Ludvigsen og Lisbet Erlandsdatters barn:

 

3.1.1.   Erland Arnesen.

 

3.1.2 Marit Arnesdatter.

 

3.1.3.   Karen Arnesdatter.

 

3.0.0.   Jon Jonsen Herdal – Sandmælen.
  Født i 1725. Død før 09.04.1802.

 

  Kjøpte Sandmælen i omkring 1760.

 

  Gift 25.12.1756 med:

 

3.0.0.0. Marit Paulsdatter Erlien.
  Døpt 09.08.1733. Død 19.10.1825.
  Av foreldre:

Paul Sæmundsen Erlien, født Døl, og hustru

Marit Pedersdatter, født Aasen. Tidligere gift med Ole Olsen Erlien.

 

  Jon Jonsen og Marit Paulsdatters barn:

 

4.0.1.   Jon Jonsen.
  Døpt 02.04.1758. Konfirmert 06.10.1776 i Vingelen kirke.

 

4.0.2.   Kirsti Jonsdatter.
  Født i 1759. Konfirmert 06.10.1776 i Vingelen Kirke.

 

  Kirsti Jonsdatter hadde sønnen:

 

5.2.1. Jon Tronsen.
  Døpt 29.10.1792 i Tolga Kirke.
  Jon Tronsens far:

Tron Johansen Aasbøl.

Fra Trondheim.

 

4.0.3.   Olava Jonsdatter.
  Døpt 10.07.1762. Død f. 25.02.1770.

 

4.0.4.   Kari Jonsdatter.
  Født i 1764. Død 21.02.1843.

 

  Gift 19.07.1790 med:

 

4.0.4.0. Bård Jonsen Rise.
  Døpt 02.04.1752. Død 23.03.1826.
  Av foreldre:

Jon Jensen Rise – Fredriksgård i Tolgensgård, og hustru

Marit Bårdsdatter, født Støen.

 

4.0.5 Marit Jonsdatter Sandmælen.
  Døpt 13.03.1768. Konfirmert i 1785.

 

4.0.6.   Jon Jonsen Sandmælen.
  Døpt 14.06.1772.

 

4.0.7.   Olava Jonsdatter Sandmælen.
  Døpt 26.02.1775. Konfirmert 10.10.1790.

.

4.0.6.   Jon Jonsen Sandmælen.
  Døpt 14.06.1772. Død 11.03.1855.

 

  Gift 17.07.1795 med:

 

4.0.6.0. Anne Olsdatter Eide.
  Døpt 21.02.1773. Død 29.03.1861.
  Av foreldre:

Ole Helgesen Eide, og hustru

Kirsti Pedersdatter, født Simensgaard.

 

  Jon Jonsen og Anne Olsdatters barn:

 

5.6.1.   Jon Jonsen Sandmælen.
  Døpt 23.07.1795. Død 02.09.1875.

 

5.6.2.   Ole Jonsen Sandmælen.
  Døpt 06.05.1798. Død 25.05.1890.

 

  Gift 07.04.1826 med:

 

5.6.2.0. Berit Estensdatter Erlien.
  Døpt 25.12.1805. Død 25.02.1864.
  Av foreldre:

Esten Evensen Erlien Østre i Erlien, og hustru

Bente Olsdatter, født Langen.

 

5.6.3.   Paul Jonsen Sandmælen.
  Døpt 23.03.1800. Konfirmert 28.09.1817.

 

  Paul Jonsen hadde et drengebarn:

 

6.3.1.       N.N.
  Født 30.11.1831. Død samme dag.
  Mor:

Kari Ingebretsdatter Nordvang.

 

5.6.4.   Marit Jonsdatter Sandmælen.
  Døpt 06.03.1803. Død 06.01.1861.

 

  Gift 31.10.1828 med enkemannen:

 

5.6.4.0. Ole Toresen Haugen.
  Døpt 05.05.1776. Død 13.03.1862.
  Av foreldre

Tore Knudsen Haugen, og hustru

Ingeborg Olsdatter, født Eide.

 

5.6.5.   Peder Jonsen Sandmælen.
  Døpt 14.04.1805. Død 22.02.1878.

 

  Gift 25.10.1839 med:

 

5.6.5.0. Johanne Jonsdatter Heldblad.
  Født 09.05.1819. Død 25.06.1901.
  Av foreldre:

Jon Sivertsen Heldblad, født Paulsgaard, og hustru

Ingeborg Jonsdatter, født Tolgensbakken Øvre.

 

5.6.6.   Kirsten Jonsdatter Sandmælen.
  Født 25.06.1808. Død f. 10.02.1809.

 

5.6.1.   Jon Jonsen Sandmælen.
  Døpt 23.07.1795. Død 02.09.1875

 

  Gift 25.07.1827 med:

 

5.6.1.0. Olava Paulsdatter Paulsgaard.
  Døpt 26.01.1806. Død 19.09.1868.
  Av foreldre:

Paul Sivertsen Paulsgaard, og hustru

Ingeborg Olsdatter, født Eide.

 

  Jon Jonsen og Olava Paulsdatters barn:

 

6.1.1.   Jon Jonsen Sandmælen.
  Født 24.01.1829. Død 28.03.1897.    

 

6.1.2. Anne Jonsdatter Sandmælen.
  Født 20.03.1831. Død 24.03.1831.

 

6.1.3.   Paul Jonsen Sandmælen.
  Født 27.05.1833. Død 12.03.1904

 

  Paul Jonsen hadde før ekteskapet barna:

 

7.3.1 Gea Paulsdatter.
  Født 24.05.1864. Død 18.03.1953.
  Mor:

Gidsken Tollefsdatter Hammer Bråten.

 

7.3.2. Ingeborg Paulsdatter.
  Født 25.05.1866. Død 14.01.1934
  Mor:

Anne Jonsdatter Moen.

Fra Tufsingdalen.

 

6.1.4.   Anne Jonsdatter Sandmælen.
  Født 21.11.1835. Død 04.08.1888.

 

  Gift 01.06.1860 med:

 

6.1.4.0. Jon Svendsen Lillehaug.
  Født 11.07.1838. Død 24.08.1915.
  Av foreldre:

Svend Jonsen Lillehaug, og hustru

Maren Jensdatter, født Riise.

 

6.1.5 Ingeborg Jonsdatter Sandmælen.
  Født 20.09.1840. Død 26.11.1840.

 

6.1.6.   Ingeborg Jonsdatter Sandmælen.
  Født 05.07.1842. Død 16.09.1875.

 

  Gift 13.10.1863 med:

 

6.1.6.0. Peder Amundsen Viksmo.
  Født 31.10.1837. Død 30.07.1916.
  Av foreldre:

Amund Pedersen Viksmo, og hustru

Kirsti Olsdatter, født Nygaard.

 

6.1.7.   Kirsti Jonsdatter Sandmælen.
  Født 25.10.1845. Død 03.03.1887.

 

  Gift 02.07.1867 med:

 

6.1.7.0. Peder Olsen Kirkebakken.
  Født 26.09.1840. Død 26.12.1927.
  Av foreldre:

Ole Pedersen Kirkebakken, og hustru

Elisabeth Cornelie, født Rossing.

 

6.1.1.   Jon Jonsen Sandmælen.
  Født 24.01.1829. Død 28.03.1897.

 

  Gift 31.10.1856 med:

 

6.1.1.0. Anne Marie Pedersdatter Eide.
  Født 02.05.1831. Død 11.03.1910.
  Av foreldre:

Peder Pedersen Eide, og hustru

Anne Andersdatter, født Urset.

 

  Jon Jonsen og Anne Marie Pedersdatters barn:

 

7.1.1.   Olava Jonsdatter Sandmæl.
  Født 12.01.1857. Død 22.02.1857.

 

7.1.2.   Jon Jonsen d.e. Sandmæl.
  Født 26.12.1858. Død 27.12.1858.

 

7.1.3.   Jon Jonsen d.y. Sandmæl.
  Født 24.05.1862. Død 06.01.1943.

.

7.1.4. Olava Jonsdatter Sandmæl.           
  Født 28.01.1865. Død 15.11.1865.

 

7.1.5.   Olava Jonsdatter Sandmæl.
  Født 20.09.1866. Død 21.03.1882

 

7.1.6.   Peder Jonsen Sandmæl.
  Født 12.11.1870. Død 30.09.1960.

 

  Gift i Trondheim Domkirke 30.12.1912 med:

 

7.1.6.0. Gudlaug Gurinsdatter Bakken.
  Født 19.09.1892. Død 1984.
  Av foreldre:

Gurin Håkensen Bakken, og hustru

Anne Halvorsdatter, født Klokkertrøen.

 

  Peder og Gudlaugs barn:

 

8.6.1.   Magnvor Sandmæl.
  Født 05.11.1913. Død 22.04.2009.

 

  Gift med:

 

8.6.1.0. Odd Nielsen.
  Født 08.12.1916. Død 06.08.2004.

 

  Magnvor og Odds barn:

 

9.1.1. Herleik Olav Nielsen.
  Født i 1943.

 

9.1.2. Vegard Nielsen.
  Født i 1946.

 

9.1.3. Ingvild Nielsen.
  Født i 1950.

 

8.6.2.   Arnhild Sandmæl.
  Født 19.10.1915. Død 19.10.2004.

 

  Gift med:

 

8.6.2.0. Arne Fredriksen.
  Født 08.01.1922. Død 20.06.2000.

 

8.6.3.   Jo Gardar Sandmæl.
  Ugift.
  Født 28.10.1918. Død 18.10.1987.

                                  

8.6.4.   Gunnar Sandmæl.
  Født 01.07.1920. Død 08.06.2004.

 

  Gift i Tolga Kirke 04.10.1958 med:

 

8.6.4.0. Johanne Jensdatter Riise.
  Født 21.09.1920. Død 12.08.1982.
  Av foreldre:

Jens Jensen Riise, og hustru

Inger Kristine Larsdatter, født Holøyen

 

  Gunnar og Johanne Jensdatters barn:

 

9.4.1.   Åslaug Sandmæl.
  Født i 1960.
  Bosted: Oslo.

 

  Gift med:

 

9.4.1.0. Jon Jacobsen.
  Født i 1960.

 

  Ekteskapet er oppløst.

 

  Åslaug og Jons barn:

 

10.1.1. Live Jacobsen.
  Født i 1993.

 

10.1.2. Magnus Jacobsen.
  Født i 1998.

 

9.4.2.   Jorid Sandmæl.
  Født i 1967.
  Bosted: Oslo.

Tidligere i Thessaloniki i Hellas.

 

  Gift med:

 

9.4.2.0. Arhontis Arhontidis.
  Født i 1966 i Thessaloniki i Hellas.

 

  Jorid og Arhontis har barna:

 

10.2.1. Christoforos Arhontidis
  Født i 1992.

 

10.2.2. Ioanna Arhontidou.
  Født i 1996.

 

8.6.5.   Olov Ingvild Sandmæl.
  Født i 1925.

 

  Gift med:

 

8.6.5.0. Sverre Tømte.
  Født 09.01.1929. Død 21.11.2009.

 

  Olov Ingvild og Sverres barn:

 

9.5.1. Ragnar Tømte.
  Født 15.05.1957. Død 05.07.2008.

.

8.6.6.   Åsmund Sandmæl.
  Født i 1926.

 

  Gift med:

 

8.6.6.0. Ester Halbakken.
  Født i 1929.

 

  Åsmund og Esters barn:

 

9.6.1. Vinjar Sandmæl.
  Født i 1957.

 

9.6.2. Terje Sandmæl.
  Født i 1959.

 

7.1.7.   Anders Jonsen Sandmæl.
  Født 24.05.1873. Død 24.05.1873.

.

7.1.8.   Anne Jonsdatter Sandmæl.
  Født 09.03.1878. Død 31.10.1882

 

7.1.3.   Jon Jonsen Sandmæl.
  Født 24.05.1862. Død 06.01.1943.

 

  Gift 30.05.1898 med:

 

7.1.3.0. Kirsti Knudsdatter Østvang.
  Født 30.08.1860. Død 06.09.1937.
  Av foreldre:

Knut Knutsen Østvang. Født Vingelen, og hustru

Kari Pedersdatter, født Aaseng.

 

  Jon Jonsen og Kirsti Knudsdatters barn:

 

8.3.1.   Magna Jonsdatter Sandmæl.
  Født 29.08.1897. Død 16.01.1980.
Ugift.

 

8.3.2.   Jon Jonsen Sandmæl.
  Født 14.03.1900. Død 03.07.1977.

                  

8.3.3.   Knut Jonsen Sandmæl.
  Født 12.07.1904. Død som barn i 1904.

 

8.3.2.   Jon Jonsen Sandmæl.
  Født 14.03.1900. Død 03.07.1977.

 

  Gift med:

 

8.3.2.0. Margit Pedersdatter Eggen.
  Født 06.05.1915. Død 10.02.2007.
  Av foreldre:

Peder Andersen Eggen. Født i 1852. Død i 1936, og hustru

Oline Olsdatter, født Nordgårdsgjelten i Dalsbygda. Født i 1878. Død i 1941.

 

  Jon Jonsen og Margit Pedersdatters barn:

.

9.2.1.   Jon Sandmæl.
  Født i 1947.
  Bosted: Oslo.

 

9.2.2.   Kirsti Olaug Rugsveen, født Sandmæl.
  Født i 1948.
  Bosted: Elverum

 

  Gift med:

 

9.2.2.0. Vidar Jon Rugsveen.
  Født 26.10.1949 i Rendalen. Død 30.12.2008.

 

  Kirsti Olaug og Vidar Jons barn:

 

10.2.1. Jan Terje Rugsveen.
  Født 1973.
  Bosted: Slattum

 

  Gift med:

 

10.2.1.0. Umaporn Rugsveen.
  Født i 1978 i Thailand.

 

  Jan Terje og Umaporns barn:

 

11.1.1. Thea Nathalie Rugsveen.
  Født i 2007.

 

11.1.2. Tuva Helene Rugsveen.
  Født i 2009.

 

10.2.2. Geir Ove Rugsveen.
  Født 1976.
  Bosted: Elverum

 

9.2.3. Per Sandmæl.
  Født i 1949.

 

9.2.4. Liv Solvår Sandmæl Nypan.
  Født i 1954.
  Bosted: Råholt.

 

  Gift med:

 

9.2.4.0. Jarle Nypan.
  Født 1954 i Leinstrand.

 

  Liv Solvår og Jarles barn:

 

10.4.1. Marianne Sandmæl Nypan.
  Født 1981.
  Bosted: Eidsvoll.

 

10.4.2. Øystein Sandmæl Nypan.
  Født 1984.
  Bosted: Råholt.

 

  Eiendommen tatt over 31.12.2001 av:

 

9.2.3 Per Sandmæl.
  Født i 1949.

 

  Gift 10.08.1974 med:

 

9.2.3.0. Jenny Sofie Myhre.
  Født i 1952 i Rygge.
  Av foreldre:

Astrid Margaret Myhre, født Utne, og

Arne Myhre.

 

  Per og Jenny Sofies barn:

 

10.3.1. Eli Sandmæl Lervang.
  Født i 1976.
  Bosted: Hamar.

 

  Gift med:

 

10.3.1.0. Are Lervang.
  Født i 1973 i Rendalen.
  Av foreldre:

Brynhild Lervang, født Romenstad, og

Bjørn Gunnar Lervang.

 

  Eli og Ares barn:

 

11.1.1. Hanna Sofie Lervang.
  Født i 2003.

 

11.1.2. Mathea Charlotte Lervang.
  Født i 2005.

 

10.3.2. Jon Arne Myhre Sandmæl.
  Født i 1979.
  Bosted: Røros.

 

  Gift med:

 

10.3.2.0. Mette Langslet.
  Født i 1979, Ås i Akershus.
  Av foreldre:

Kirsten Torunn Langslet, født Eggerud, og

Bjørn Ole Langslet.

 

  Jon Arne og Mettes barn:

 

11.2.1. Erlend Langslet Sandmæl.
  Født i 2006.

 

11.2.2. Jakob Langslet Sandmæl.
  Født i 2010.

 

  Tilbake til register for Eggan – Sandmælen

 

  Tilbake til TolgaSlekt

 

Post navigation