Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Saga – Sagen – Sagplassen

Gab 80-1

Nåværende eiere Marie Goodell og Egil-Terje Sætre

 

1.0.0.   Ole Jensen Jensåsen.
  Døpt 06.09.1739. Død før 31.10.1802.
  Bygde og bosatte seg på garden i 1780,

og fikk Kongeskjøte i 1806.

  Av foreldre:

Jens Pedersen, født Sønvisgård og hustru

Ingeborg Tollefsdatter Jensåsen, født Vangen.

Giftemål inngått 15.10.1737.

 

  Ole Jensen gift 14.08.1769 med:

 

1.0.0.0. Christina Christensdatter.
  Født i 1750.

 

  Ole Jensen og Christinas barn:

 

2.0.1. Jens Olsen.
  Døpt 16.09.1769. Død før 24.09.1769.

 

  Gift i 1808 med:

 

2.0.1.0. Ingrid Olsdatter Verstgård.
  Født i 1785.

 

  Jens Olsen og Ingrids barn:

 

3.1.1. Ole Jensen.
  Født i 1809.

 

2.0.2. Christen Olsen.
  Døpt 09.03.1777. Død før 23.08.1778.

 

2.0.3. Jens Olsen.
  Døpt 17.10.1779.

 

2.0.4. N.N. Udøpt pikebarn.
  Født 21.10.1784. Død 24.10.1784.

 

2.0.5. Berit Olsdatter.
  Døpt 17.06.1786. Død før 01.06.1789.

 

2.0.3. Jens Olsen.
  Døpt 17.10.1779.
  Bruker etter sin far Ole Jensen.

 

  Gift 17.07.1808 med:

 

2.0.3.0. Ingrid Olsdatter d.e. Vestgård.
  Døpt 20.03.1785.
  Av foreldre:
  Ole Andersen Vestgård og hustru
  Kirsti Olsdatter.

 

  Jens Olsen og Ingrid Olsdatters barn:

 

3.3.1. Ole Jensen d.e.
  Døpt 29.04.1809.

 

3.3.2. Ole Jensen d.y.
  Født 16.07.1818.

 

  Familien er utreist.

 

4.0.0. Erik Ingulvsen Spegedalen.
  Døpt 28.11.1779 i Os. Død 01.11.1836.
  Ny bruker på Sagen.
  Av foreldre:

Ingulv Ingulvssen Spegedalen. Født i 1752. Gift i 1780 med

Ingeborg Olsdatter. Født omkring 1754.

 

  Døpt 17.06.1787.

 

  Gift med:

 

4.0.0.0. Ingrid Olsdatter d.y. Vestgård.
  Erik Ingulsen og Ingrid Olsdatters barn:

 

5.0.1. Kirsti Eriksdatter.
  Født 16.03.1817.

 

  Utreist i 1851 til Amerika.

 

5.0.2. Ingeborg Eriksdatter.
  Født 17.09.1821.

 

  Utreist i 1852 til Amerika.

 

5.0.3. Ingulv Eriksen.
  Født 13.03.1824.
  Bruker på Sagen en tid.

 

  Gift 13.07.1846 med:

 

5.0.3.0. Kirsti Andreasdatter Skancke.
  Født 23.07.1821.
  Av foreldre:

Andreas Pedersen Skancke og hustru

Dorthe Jørgensdatter, født Kot i Tolga.

 

  Ingul Eriksen og Kirsti Andreasdatters barn:

 

6.3.1. Ingrid Ingulvsdatter.
  Født 28.09.1846.

 

  Utreist i 1851 til Amerika.

 

6.3.2. Dorthe Ingulvsdatter.
  Født 19.01.1849.

 

  Utreist i 1851 til Amerika sammen med sin

Mor, far og enken Ingrid Olsdatter.

 

5.0.4. Ole Eriksen.
  Født 25.04.1827.

 

  Gift 11.06.1860 med:

 

5.0.4.0. Maren Larsdatter Nordset.
  Født 12.12.1838 i Rendalen.
  Av foreldre:

Lars Simensen Håset og pike

Mallene Hågensdatter Nordset.

 

5.0.5. Knut Eriksen.
  Født 10.05.1829. Død 27.06.1829.

 

5.0.6. Erik Eriksen.
  Født 13.04.1830. Død i 1913.

 

  Gift 07.07.1854 med:

 

5.0.6.0. Nille Olsdatter Røstbakken.
  Født 29.06.1828. Død i 1904.
  Av foreldre:

Ole Olsen Røstbakken og hustru

Kirsti Nilsdatter.

 

  Erik Eriksen og Nille Olsdatters barn:

 

6.6.1. Ole Eriksen.
  Født 26.07.1855.

 

6.6.2. Erik Eriksen.
  Født i Sverige.

 

  Familien utreist i 1856 til Idre i Sverige.

 

5.0.7. Ingrid Eriksdatter.
  Født 29.02.1835. Død 19.10.1936.

 

  Ingrid Eriksdatter hadde før ekteskapet sønnen:

 

6.7.1. Ole Olsen.
  Født 02.11.1810.
  Far:

Ole Andersen Stordalen.

Fra Stjørdal.

 

7.0.0. Esten Pedersen Narjord.
  Døpt 22.08.1802 i Narjordet. Død 09.12.1881.
  Ble neste bruker på Sagen.
  Av foreldre:

Peder Jensen Narjord og hustru

Sigrid Jonsdatter, født Sønvisgård.

 

  Gift med:

 

7.0.0.0. Johanne Kristiansdatter.
  Født 12.10.1820 i Storelvdal. Død 06.01.1903.
  Av foreldre:

Kristian Nilsen – omvandrende hesteskjærer – og hustru

Stina Johannesdatter.

 

  Esten Pedersen og Johanne Kristiansdatters barn:

 

8.0.1. Peder Estensen.
  Født 01.06.1846. Død 20.09.1939.

 

  Gift 27.06.1878 med:

 

8.0.1.0. Olava Knutsdatter Sømåhaug.
  Født 06.09.1840. Død 02.07.1927.
  Av foreldre:

Knut Jonsen Sømåen og pige

Ingeborg Rasmusdatter, født Narjord.

 

8.0.2. Sigrid Kristine.
  Født 23.01.1858. Død 07.07.1904.
  Ugift.

 

  Esten Pedersen solgte Sagen til

Even Kåsen og Anders Prestlien.

Anders Prestlien som solgte videre til:

 

9.0.0. Rasmus Larsen Trøan.
  Født 08.06.1840 i Hodalen. Død 01.04.1926.
  Av foreldre:

Lars Jonsen Trøan og hustru

Gjertrud Rasmusdatter.

 

  Gift 16.04.1882 med:

 

9.0.0.0. Kirsti Olsdatter Tangen.
  Født 09.02.1864. Død 27.09.1952.
  Av foreldre:

Ole Estensen Tangen og hustru

Petronelle Estendatter.

 

  Rasmus Larsen og Kirsti Olsdatters barn:

 

10.0.1. Gjertrud Marie Rasmusdatter.
  Født 16.07.1886.
  Se Øyen i Øversjødalen.

 

10.0.2. Petra Rasmusdatter.
  Født 19.07.1887. Død i oktober 1973.
  Ugift.

 

10.0.3. Lars Rasmussen.
  Født 27.01.1893.
  Ugift.
  Overtok som bruker på Sagen.

 

  Overdrog Sagen videre i 1967 til:

 

11.0.0. Ola Jul Ansgard Westgaard.
  Født 26.12.1939. Død 25.08.2015.

 

  Gift 25.02.1961 i Lyngdal med:

 

11.0.0.0. Gunvor Vatne.
  Født i 1938 i Gulen.

 

  Se Vestgård Østre – Andershaugen i Øversjødalen.

 

  Sagen solgt 12 august 2009 til:
  Marie Karin Goodell og Egil Terje H Sætre.

 

12.0.0. Marie Goodell.
  Født i 1964.

 

 

 

12.0.0.0. Egil-Terje Sætre.
 

 

 

 

 

 

  Tilbake til register for Øversjødalen 
  Tilbake til TolgaSlekt