Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Øversjøen

Gab 82-1

Nåværende eiere Hallstein Øverjsøen og Bjørn Øversjøen.

 

 

1.0.0.   Svend Halstensen Bækken.
  Døpt 07.03.1745. Død 18.11.1836.
  De fikk bygselbrev på Øversjøen i 1782.

En regner med at de bygde hus og bosatte seg noen år tidligere.

  Av foreldre:

Halsten Knudsen 1695 – 1759 Bækken, Sjurshaugen og hustru

Ingeborg Larsdatter 1708 – 1785. Født Narjord.

 

  Gift 18.12.1768 med:

 

1.0.0.0. Malena Jakobsdatter Nørdal (Hanslien)
  Født 16.04.1747 i Røros. Død 05.04.1822.
  Av foreldre:

Jacob Hansen Korsjøen og hustru

Berit Tarvaldsdatter. Født Gullikstad.

 

  Svend Halstensen og Mallene Jacobsdatters barn:

 

2.0.1.   Ingeborg Svendsdatter.
  Døpt 18.06.1768. Død 28.03.1816.

 

  Gift 1788 med:

 

2.0.1.0. Ole Estensen Nygård
  Født i 1761. Død 24.08.1841.
  Se Nygård i Øversjødalen. Gjertrudgarden.

 

2.0.2. Halsten Svendsen.
  Døpt 02.09.1770. Død før 16.03.1772.

 

2.0.3.   Barbro Svendsdatter.
  Døpt 12.07.1772.
  Utreist eller død liten.

 

2.0.4.   Erik Svendsen.
  Døpt 17.04.1775.
  Utreist eller død liten.

 

2.0.5.   Berit Svendsdatter.
  Døpt 29.09.1776.
  Utreist eller død liten.

 

2.0.6.   Halsten Svendsen.
  Døpt 25.10.1778. Død 20.06.1860.

 

2.0.7.        Olava Svendsdatter.
  Døpt 16.07.1780. Død 07.12.1851.
  Gift Svarthaug.

 

2.0.8.   Johanna Svendsdatter.
  Døpt 01.08.1784. Død før 24.08.1788.

 

2.0.9.   Jacob Svendsen.
  Døpt 20.11.1785. Konfirmert i 1801.
  Utreist.

 

2.0.6.   Halsten Svendsen.
  Døpt 25.10.1778. Død 20.06.1860.

 

  Fikk 17. februar 1808 Kongeskjøte på Odden ved Øversjøen for 150 riksdaler.

 

  Gift 28.03.1802 med:

 

2.0.6.0. Olava Estensdatter Narjord.
  Døpt 26.12.1776. Død 29.03.1860.
  Av foreldre:

Esten Jonsen og hustru

Johanne Larsdatter Østgaard.

Olava’s 2. ekteskap.

 

  Halsten Svendsen og Olava Estensdatters barn:

 

3.6.1.   Svend Halstensen.
  Født 20.02.1803. Død 28.05.1878.

 

3.6.2.        Esten Halstensen.
  Døpt 15.04.1805. Død 20.10.1876.

 

  Gift 18.06.1832 med:

 

3.6.2.0. Ingeborg Olsdatter Nygaard.
  Fra Gjertrudgarden.
  Døpt 04.03.1804. Død 09.10.1889.
  Av foreldre:

Ole Estensen Nygaard og hustru

Ingeborg Svendsdatter. Født Øversjøen.

 

  Disse bodde ved Sømåen.

 

3.6.3.        Mikkel Halstensen.
  Født 22.08.1807. Død 28.07.1869.

 

  Gift 02.07.1837 med:

 

3.6.3.0. Ingrid Ingebretsdatter Kvilvang.
  Født 08.02.1818. Død 11.03.1906.
  Av foreldre:

Ingebret Iversen Kvilvang og hustru

Gjertrud Cathrine Pedersdatter.

 

  Brukere av Nylend i Narjordet.

  

 

3.6.4.   Johanna Halstensdatter.
  Født 08.05.1811. Død 27.09.1883.

 

  Gift 08.07.1831 med:

 

3.6.4.0. Ingebret Jonsen Narbuvold.
  Døpt 28.05.1798. Død 26.07.1890.
  Av foreldre:

Jon Ingebretssen Narbuvold og hustru

Ingeborg Olsdatter. Født Sørgård.

 

  Brukere av Narbuvold.

 

3.6.5.   Halsten Halstensen.
  Født 29.01.1814. Død 18.12.1905 i Brydalen.

 

  Gift 05.07.1840 med:

 

3.6.5.0. Berit Jacobsdatter Sæther.
  Født 22.11.1809. Død 07.05.1880.
  Av foreldre:

Jacob Estensen Sæther og hustru

Marit Toresdatter Nøren.

 

3.6.6.   Mallene Halstensdatter.
  Født 07.04.1816. Død 23.07.1904.

 

  Gift 15.07.1837 med:

 

3.6.6.0. Knut Torgersen Joten.
  Født 28.04.1809. Død 22.02.1897.
  Av foreldre:

Torger Knutsen Joten og hustru

Petronelle Tollefsdatter.

 

3.6.7.   Jacob Halstensen.
  Født 01.07.1818. Død 28.04.1851.

 

  Gift 10.07.1846 med:

 

3.6.7.0. Marit Larsdatter Hodal Østre.
  Født 16.09.1826. Død 16.01.1850.
  Av foreldre:

Lars Olsen Hodal og hustru

Ingeborg Bårdsdatter.

 

  Brukere av Bakken i Kåsa.

 

3.6.8.   Oliver Halstensen.
  Født 16.05.1825. Død 30.06.1904 i Røros.

 

  Kjøpte gården Korssjøen i Røros landsogn.

 

  Gift 24.06.1855 i Drevsjø kirke med:

 

3.6.8.0. Sigrid Jonsdatter Nygaard.
  Fra Gjertrudgarden.
  Født 18.12.1828. Død 29.05.1889 i Røros.
  Av foreldre:

Jon Pedersen og hustru

Anne Olsdatter Nygaard.

 

3.6.1.   Svend Halstensen.
  Født 20.02.1803. Død 28.05.1878.

 

  Gift 04.04.1836 med:

 

3.6.1.0. Marit Jonsdatter Osflaten.
  Født 13.03.1815. Død 21.01.1899.
  Av foreldre:

Jon Amundsen og hustru

Gjertrud Larsdatter Osflaten.

 

  Svend Halstensen og Marit Jonsdatters barn:

 

4.1.1.   Olava Svendsdatter.
  Født 17.01.1837.

 

  Gift 05.04.1858 med:

 

4.1.1.0. Ole Olsen Øien.
  Født 27.10.1832.
  Av foreldre:

Ole Olsen Nygaard og hustru

Kirsti Olsdatter.

 

  Familien reiste til Målselv.

 

  Olava Svendsdatter og Ole Olsens barn:

 

5.1.1.   Ingeborg Ole Iversdatter.
  Født 10.04.1854.

 

4.1.2.   Gjertrud Svendsdatter.
  Født 29.05.1838. Død 25.05.1918.

 

  Gift 30.12.1852 med:

 

4.1.2.0. Esten Estensen Øyen.
  Født 25.06.1835. Død 06.01.1893.
  Av foreldre:

Esten Estensen Øyen og hustru

Dordi Olsdatter. Født Steen.

 

4.1.3.   Halsten Svendsen.
  Født 09.03.1840. Død 04.06.1923.

 

4.1.4.   Olava Svendsdatter.
  Født 19.01.1842. Død 31.03.1905.

 

  Gift 07.07.1871 med:

 

4.1.4.0. Tore Nilsen Østgaard.
  Fra Moseng i Os.
  Født 21.07.1837. Død 10.04.1926.
  Av foreldre:

Nils Pedersen Østgard og hustru

Maren Halstensdatter.

 

4.1.5.   Johanna Marie Svendsdatter.
  Født 09.04.1846. Død 17.02.1936.

 

  Gift 03.10.1876 med:

 

4.1.5.0. Mikkel Estensen Nygaard.
  Født 10.08.1851. Død 18.04.1942.
  Av foreldre:

Esten Toresen Grue og hustru

Ingeborg Rasmusdatter. Født Joten.

 

  Se Bakken i Kåsa.

 

4.1.6.   Jon Svendsen.
  Født 30.04.1849. Død 21.11.1905.
  Se Øyen.

 

  Gift 1881 med:

 

4.1.6.0. Anne Ryen
  Fra Jopålsgarden i Narjord.
  Født 1858. Død 1904.
  De kjøpte gården Nygård Østre II, Øien.

 

  Jon Svendsen hadde før ekteskapet barna:

 

5.6.1.   Jacob Jonsen.
  Født 25.01.1871.
  Mor:
  Anne Jacobsdatter Sønmør.

 

5.6.2.   Johanna Jonsdatter.
  Født 04.08.1872. Død 23.12.1891.
  Mor:
  Lisbeth Sofie Larsdatter Femundshytten.

 

4.1.7.   Jacob Svendsen.
  Født 13.10.1854. Død 19.10.1854.

 

4.1.3.   Halsten Svendsen.
  Født 09.03.1840. Død 04.06.1923.
  Eier og bruker av Øversjøen etter sin far Sven Halstensen.

 

  Gift 14.06.1861 med:

 

4.1.3.0. Goro Jacobsdatter Sønmør.
  Født 21.09.1837. Død 15.05.1912.
  Av foreldre:

Jacob Nilsen Sønmør og hustru

Goro Tollefsdatter.

 

  Halsten Svendsen og Goro Jacobsdatters barn:

 

5.3.1.   Svend Halstensen.
  Født 14.07.1861. Død 23.10.1937 i Amerika.

 

  Gift med:

 

5.3.1.0. Anne Brendevang.
  Født i Tynset.

 

  De reiste til Minnesota i 1886.

 

  Svend og Annes barn:

 

6.1.1. Halford Clarence Øversjøen.
  Født i Dalton, Minnesota.

 

  Han deltok i første verdenskrig 1914-18.

 

5.3.2.   Marit Halstensdatter.
  Født 16.01.1863. Død 1931.

 

  Gift 01.07.1887 med:

 

5.3.2.0. Johannes Olsen Nygaard.
  Født 02.03.1857.
  Av foreldre:

Ole Jonsen Nygaard og hustru

Marit Jonsdatter.

 

5.3.3.   Jacob Halstensen.
  Født 12.05.1865. Død 31.03.1866.

 

5.3.4.   Gea Halstensdatter.
  Født 17.05.1868. Død 02.02.1949.

 

  Utreist til Minnesota i Amerika i 1888.

 

  Opplyst å være gift med:

 

5.3.4.0. Tobias Sæther.
  Fra Tufsingdalen.

 

5.3.5.   Johanne Halstensdatter.
  Født 05.07.1870. Død 1925.

 

  Gift med:

 

5.3.5.0. Peder Ellefsplass.
  Født 1874. Død 1960.

 

  Før ekteskapet hadde Johanne sønnen:

 

6.5.1.   Julian Gjertinus Ingjerdsen.
  Født 05.06.1892.
  Død i Spanskesyken, Bagley, Minnesota 06.12.1918.

 

5.3.6.   Jacob Halstensen.
  Født 20.07.1874. Død 06.09.1874.

 

5.3.7.   Johan Halstensen.
  Født 25.09.1875. Død 06.11.1958 i Bagley, Minnesota.
  Utreist til Minnesota 04.04.1897.

 

  Gift med:

 

5.3.7.0. Karoline Bersvendsdatter Kvernsletten.
  Født 16.04.1874.
  Av foreldre:

Bersvend Nilsen Kvernsletten og hustru

Kari Toresdatter.

 

  Johan Halstensen og Karoline Bersvendsdattes barn:

 

6.7.1.   Borghild Kjellaug.
  Født 02.09.1896.
  Mor og barn reiste til Amerika i 1906.

 

  Borghilds barn:

 

7.1.1. Mabel.

 

7.2.2. Halford J. Øversjøen (Oversea)
  Født i Bagley, Minnesota 28.05.1911. Død 1967.

 

5.3.8.   Esten Halstensen.
  Født 10.09.1878. Død 12.04.1963.

 

5.3.9.   Hanna Gjertine Halstensdatter.
  Født 17.04.1882. Død 01.05.1887.

 

5.3.8.   Esten Halstensen.
  Født 10.09.1878. Død 12.04.1963.
  Overtok Øversjøen i 1907.

 

  Gift 27.12.1897 med:

 

5.3.8.0. Ragnhild Jonsdatter Øyen.
  Født 26.12.1879. Død 12.11.1953.
  Av foreldre:

Jon Svendsen Øyen og hustru

Anne Jonsdatter. Født Ryen i Narjordet.

 

  Esten Halstensen og Ragnhild Jonsdatter tok i 1913 til fostring:

 

0.0.1. Alfhild Edvinsdatter Trønnes.
  Født 25.03.1913. Død 25.08.1944.
  Av foreldre:

Edvin Torvaldsen Kvernås og

Ragna Edvardsdatter Trønnes.

 

  Esten Halstensen og Ragnhild Jonsdatters barn:

 

6.8.1.   Halsten Estensen Øversjøen.
  Født 23.05.1898. Død 26.05.1969.
  Fikk skjøte på garden i 1960.

 

  Gift 17.10.1915 med:

 

6.8.1.0. Borghild Johanne Martinsdatter Opset.
  Født 25.01.1898. Død 04.01.1975.
  Av foreldre:

Martin Olsen Opset og hustru

Kirsti Olsdatter. Født Femundssundet.

 

  Halsten Estensen og Borghild Johanne Martinsdatters barn:

 

7.1.1.   Ruth Øversjøen.
  Født 13.04.1916. Død 25.12.1990.

 

  Gift med:

 

7.1.1.0. Leiv Aas-Eng.
  Født 10.09.1902. Død 12.10.1970.
  Ruth og Leivs barn:

 

8.1.1.   Britt Kari Aas-Eng.
  Født i 1936.

 

8.1.2.   Eva Lisa Aas- Eng.
  Født i 1939.

 

8.1.3.   Esten Aas-Eng.
  Født i 1946.

 

8.1.4.   Rune Aas-Eng.
  Født i 1953.

 

7.1.2.   Eiliv Øversjøen.
  Født 08.09.1918. Død 10.05.1993.

 

7.1.3.   Svend Carr Øversjøen.
  Født 08.07.1920. Død 1970.

 

  Gift med:

 

7.1.3.0. Gunhild Annarsdatter Nordseth.
  Født 05.07.1923. Død 1981.

 

  Svend Carr og Gunhilds barn:

 

8.3.1.   Arild Øversjøen.
  Født i 1942.

 

8.3.2.   Gerd Bodil Øversjøen.
  Født i 1944.

 

8.3.3.   Ragnhild Øversjøen.
  Født i 1946.

 

8.3.4.   Harry Øversjøen.
  Født i 1949.

 

8.3.5.   Toril Øversjøen.
  Født i 1951.

 

8.3.6.   Randi Øversjøen.
  Født i 1953.
  Tvilling med Sindre 8.3.7.

 

8.3.7.   Sindre Øversjøen.
  Født i 1953.
  Tvilling med Randi 8.3.6.

 

8.3.8.   Laila Øversjøen.
  Født i 1955.
  Tvilling med Greta 8.3.9.

 

8.3.9.   Greta Øversjøen.
  Født i 1955. Død 2009.
  Tvilling med Laila 8.3.8.

 

8.3.10. Sven Åge Øversjøen.
  Født i 1960.

 

7.1.4. Gea Mary Øversjøen.
  Født i 1922.

 

  Gift med:

 

7.1.4.0. Einar Oliversen  Korssjøen.
  Født 19.12.1911. Død 03.12.1988.

 

  Gea Mary og Einars barn:

 

8.4.1.   Ivar Korssjøen.
  Født i 1949.

 

8.4.2.   Arne Korssjøen.
  Født i 1953.

 

8.4.3.   Jan Korssjøen.
  Født i 1955.

 

8.4.4.   Sverre Korssjøen.
  Født i 1958.

 

7.1.5. Julian Øversjøen.
  Født 26.03.1924. Død 20.09.1979.

 

  Gift med:

 

7.1.5.0. Solveig Tronbøl.
  Født i 1928.
  Av foreldre:

Berta og Lars Tronbøl fra Roverud.

 

  Julian og Solveigs barn:

 

8.5.1.   Torun Øversjøen.
  Født i 1955.

 

8.5.2.   Trond Øversjøen.
  Født i 1961.

 

7.1.6.   Jomar Øversjøen.
  Født 07.04.1926. Død 01.11.1987

 

  Gift 1. gang i 1951 med:

 

7.1.6.0. Ester Gaarder.
  Født 12.05.1924 i Oslo. Død 19.11.1961.
  Ekteskapet oppløst.

 

  Jomar og Ester hadde barna:

 

8.6.1.   Bjørn Ingar Øversjøen.
  Født i 1948.
  Mor: Astrid Olsen.
  Født 29.03.1923. Død 14.09.2005.
  Av foreldre:

Anna og Alfred Olsen i Moss

 

8.6.2. Roy Arve
  Født i 1950 i Oslo.
  Hans etternavn er ukjent,

da han ble adoptert av morens senere mann.

 

8.6.3. Iren Øversjøen.
  Født i 1952.

 

  Jomar Øversjøen ble gift 2. gang med:

 

7.1.6.0.B. Astrid Olsen.
  Født 29.03.1923 i Moss. Død 14.09.2005.
  Av foreldre:
  Alfred Olsen og hustru
  Anna.

 

  Jomar og Astrids barn:

 

8.6.4.B. Bjørg Randi Øversjøen.
  Født i 1960.

 

8.6.5.B. Jon Øversjøen.
  Født i 1964.
  Bosatt i Moss

 

7.1.7.   Kirsten Øversjøen.
  Født 31.07.1928. Død 11.02.1998.

 

  Gift med:

 

  Sverre Berntsen.
7.1.7.0. Født 06.10.1926 i Koppang. Død.
  Av foreldre:

Oskar Berntsen og hustru Anna.

 

  Kirsten og Sverre har barna:

 

8.7.1.   Svein Berntsen.
  Født i 1955.

 

8.7.2.   Knut Berntsen.
  Født i 1957.

 

8.7.3.   Anne Berit Berntsen.
  Født i 1959.

 

8.7.4.   Marit Berntsen.
  Født i 1962.

 

7.1.2.   Eiliv Øversjøen.
  Født 08.09.1918. Død 10.05.1993.

 

  Gift med:

 

7.1.2.0. Gea Jacobsdatter Sønmør.
  Født 05.10.1917. Død 18.06.1985.

 

  Eiliv og Gea Jacobsdatters barn:

 

8.2.1.   Hallstein Øversjøen.
  Født i 1943.

 

  Eier fra 1987 sammen med sin bror 8.3.2. Bjørn Øversjøen.

 

  Gift med:

 

8.2.1.0. Kirsten Margrete Haugen.
  Født i 1938 i Fåberg.
  Av foreldre:

Kristian Haugen og hustru Marie.

 

  Kirsten og Hallsteins barn:

 

9.1.1. Esten Øversjøen.
  Født i 1964.

 

  Gift 16.05.2000 med:

 

9.1.1.0. Ida Birgitte Trondsen
  Fra Haugesund.
  Av foreldre:

Sigrun og Finn Trondsen.

 

  Ida og Estens barn:

 

10.1.1. Vemund Øversjøen.
  Født i 2000.

 

10.1.2. Eskil Øversjøen.
  Født i 2003.

 

  Tvilling med 10.1.3.

 

10.1.3. Øyvor Øversjøen.
  Født i 2003.

 

  Tvilling med 10.1.2.

 

  Familien er bosatt i Bærum.

 

9.1.2. Knut Øversjøen
  Født i 1965.

 

  Tidligere samboer med:

 

9.1.2.0. Grete Dalgrav.
  Født i Oslo.
  Av foreldre:

Gunnar Emanuel Dalgrav og hustru

Johanna Cornelia Dalgrav.

Begge fra Oslo.

 

  Knut og Gretes barn:

 

 

10.2.1. Cornelia Dalgrav.
  Født i 1989 i Oslo.

 

9.1.2. Knut Øversjøen
  Gift i 2000 med:

 

9.1.2.0. Karen Kvalevåg.
  Født i 1966. Karmøy.
  Av foreldre:

Odd Kvalevåg og hustru Bjørg

 

  Knut og Karens barn:

 

10.2.2. Birgitte Kvalevåg Øversjøen.
  Født i 1996.

 

10.2.3. Osmund Kvalevåg Øversjøen.
  Født i 1999.

 

8.3.2.   Bjørn Øversjøen.
  Født i 1946.

 

  Eier fra 1987 sammen med sin bror 8.3.1. Hallstein Øversjøen

 

  Gift 05.08.2000 med:

 

8.3.2.0. Ursula Gerlinde Julich-Øversjøen.
  Født i 1945. i Hildburghausen, Tyskland.
  Av foreldre:

Hedwig og Heinz Friess. Sonneberg, Thüringen Tyskland.

 

  Bjørn og Ursula er bosatt i Gjøvik.

 

  Bjørn har datteren:

 

9.2.1.   Edna Kristensen.
  Født i 1972 i Notodden.

 

  Bosatt: Hosle i Bærum.

 

  Mor til Edna:
  Solveig Kristensen.
  Født 02.11.1942 i Notodden. Død 10.07.2011 i Notodden.

 

  Ursula har sammen med Thomas Julich barna:

 

0.0.1. Torsten Julich.
  Født i 1966.
  Bosted: Bad Endorf, Bayern. Tyskland.

 

  Samboer med:

 

0.0.1.0. Petra König.
  Født i 1960 i Nürnberg, Tyskland.

 

  Av foreldre:

Isolde og Hans König.

 

0.0.2. Stefan Julich.
  Født i 1968.
  Bosted Osnabrück. Tyskland.

 

  Stefans barn:

 

0.2.1. Philipp Weber (Julich)
  Født i 1987.

 

  Philipps mor: Heike Weber, Orlamünde, Thüringen Tyskland.

 

0.0.3. Asmus Julich.
  Født i 1969.
  Bosted: Dresden i Tyskland.

 

  Gift i 1999 med:

 

0.0.3.0. Yvonne Eisolt.
  Født i 1979 i Dresden.
  Av foreldre:

Monica og Gerhard Eisolt.

 

  Asmus og Yvonnes barn:

 

0.3.1. Vincent Julich.
  Født i 2000.

 

0.3.2. Laura Julich.
  Født i 2002.

 

  Tilbake til register for Øversjødalen
  Tilbake til TolgaSlekt