Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Bestebo

Gab 39-242

Nåværende eiere: Arnstein Galaaen og Ellen Gullbrekken.

 

 

  Jordmor Augusta Bjørgans dødsbo v/ Erik Wold.

Leverte skoggrunn her til byggetomt for Kai Rusten.

 

1.0.0. Kai Rusten.
  Født 22.12.1902 i Stor-Elvdal. Død 26.10.1972.

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Karen Eng.
  Født i 1899 på Rasta.

 

  Kai og Karens barn:

 

2.0.1.       Stig Rusten.
  Født i 1938.

 

  Gift med:

 

2.0.1.0. Edith Steen.
  Fra Tynset.

 

  Eiendommen solgt i 1971 til:

 

3.0.0. Arnulf Galaaen.
  Født i 1938 på Røros.
  Bosted: Galåa i Røros.

 

  Gift med:

 

3.0.0.0. Birgit Kristin Haanæs
  Født i 1942 på Røros.

 

4.0.1. Ola Erik Galaaen.
  Født i 1966 på Røros.
  Bosted: Elverum.

 

  Gift med:

 

4.0.1.0. Anna Helène Kant.
  Født i 1968 i Tännäs i Sverige.

 

  Ola Erik og Anna Helenes barn:

 

5.1.1. Marte Kristin Kant.
  Født i 1993.

 

5.1.2. Anna Emilie Kant.
  Født i 1995.

 

5.1.3. Jenny Margrethe Kant Galaaen.
  Født i 1999.

 

4.0.2. Arnstein Galaaen.
  Født i 1967 på Røros.

 

4.0.3. Berit Marie Galaaen.
  Født i 1972 i Tolga.
  Bosted: Voss.

 

  Gift med:

 

4.0.3.0. Stig Gunnar Røthe.
  Født i 1968 på Voss.

 

  Berit Marie og Stig Gunnars barn:

 

5.3.1. Fredrik Galaaen Røthe.
  Født i 2001.

 

5.3.2. Amalie Galaaen Røthe.
  Født i 2004.

 

5.3.3. Ane Sofie Galaaen Røthe.
  Født i 2007.

 

  Eiere av Bestebo fra 2001:

Arnstein Galaaen og Ellen Gullbrekken.

 

4.0.2. Arnstein Galaaen.
  Født i 1967.

 

  Samboer med:

 

4.0.2.0. Ellen Gullbrekken.
  Født i 1967 i Trondheim.
  Av foreldre:

Lisbet Marie Sandnes Gullbrekken og

Jarle Gullbrekken.

 

  Arnstein og Ellens barn:

 

5.2.1. Ola Galaaen.
  Født i 2002.

 

5.2.2. Arne Galaaen.
  Født i 2004.