Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Lyngstad

Gab 39-205

Nåværende eier Stein Vidar Nytrøen

 

 

1.0.0. Lars Oliversen Hjertmoen.
  Født 18.12.1893. Død i 21.01.1981 i Tolga.

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Astrid Bakos.
  Født 21.10.1901 i Os. Død 26.11.1989 i Tolga.

 

  Lars og Astrids barn:

 

2.0.1. Margit Hjertmoen.
  Født 26.05.1922. Død 23.03.1990.

 

  Gift med:

 

2.0.1.0. Henry Grønli.
  Født 29.06.1920. Død 07.10.2012.
  Fra Hitra.

 

2.0.2. Kåre Hjertmoen.
  Født 29.11.1923. Død 14.10.1989.
  Bygde og bosatte seg på Lyngstad i 1950.

 

2.0.3. Trygve Hjertmoen.
  Født 19.08.1926. Død 18.06.1996.

 

  Gift med:

 

2.0.3.0. Ragnhild Haugen.
  Født i 1935 i Tydalen.

 

2.0.4. Kjellfrid Hjertmoen.
  Født 14.10.1928. Død 11.10.2015.

 

  Gift med:

 

2.0.4.0. Peder Wiggo Edvard Pedersen.
  Født 13.10.1927 i Honningsvåg. Død 24.07.2008.
  Se Solhøy i Tolgensli – I.

                  

2.0.5. Gunvor Hjertmoen.
  Født i 1931.

 

  Gift med:

 

2.0.5.0. Reidar Hansen.
  Fra Oslo.
  Født 11.05.1932. Død 05.09.1994.

 

2.0.6. Ovar Hjertmoen.
  Født 13.04.1933. Død 16.06.1951.

 

2.0.7. Eilif Hjertmoen.
  Født i 1935.

 

  Gift med:

 

2.0.7.0. Gudrun Sørli.
  Fra Østfold.

 

2.0.8. Leif Hjertmoen.
  Født i 1941.

 

  Gift med:

 

2.0.8.0. Turid Rugelbakk.
  Fra Glåmos.

 

  Eiendommen overtatt av sønn til Kjellfrid – 2.0.4.

 

3.4.1. Stein Vidar Nytrøen.
  Født i 1946.

 

  Gift med:

 

3.4.1.0.A. Inger Karin Sveen.
  Født i 1947 i Elverum.

 

  Ekteskapet oppløst.

 

  Stein Vidar og Inger Karins barn:

 

4.1.1. Lars Petter Nytrøen.
  Født i 1972 i Tolga.

 

  Lars Petter har datteren:

 

5.1.1. Dina Isachsson Nytrøen.
  Født i 1997.
  Mor:
  Cecilie Isachsson.

 

3.4.1. Stein Vidar Nytrøen.
  Født i 1946.

 

  Gift 2. gang med:

 

3.4.1.0.B. Ingrid Guldseth.
  Født i 1945 i København.
  Av foreldre:
  Harry Niels Sundstrøm og hustru
  Margot Othelie Guldseth Sundstrøm
  Født 08.12.1919 i Trondheim.

 

 

Post navigation