Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Reitun

Gab 39-392

Nåværende eier Ann Olaug Riseggen.

 

 

1.0.0. Reidun Karlsen.

 

  Bygde og bosatte seg på Reitun i 1984.

 

  Solgte eiendommen i 1991 til:

 

2.0.0. Ann Olaug Riseggen.
  Født i 1958.
  Av foreldre:

Ola Riseggen. Født 14.05.1922. Død 11.03.1991, og

Helga Riseggen. Født 10.05.1930. Død 10.08.2012.

Se Riseggen på Eggan.

 

  Gift med:

 

2.0.0.0. Hallgeir Sagmoen.
  Født i 1955 i Tynset.
  Av foreldre:

Eivind Sagmoen. Født 08.10.1923. Død 1986, og

Kirsti Sagmoen. Født 15.02.1925.

 

  Ann Olaugs barn:

 

3.0.1. Henning Riseggen.
  Født i 1982.
  Bosted: Oslo.

 

  Hallgeirs barn:

 

0.0.1. Nina Sagmoen.
  Født i 1979.
  Bosted: Tronheim.

 

0.0.2. Knut Arne Sagmoen.
  Født i 1981.
  Bosted: Tynset.

 

0.0.3. Marianne Sagmoen.
  Født i 1988.
  Bosted: Tynset.

 

  Tilbake til register for Tolgensli

 

  Tilbake til TolgaSlekt