Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Østli

Gab 39-203

Nåværende eier: Oddvar Erlien.

 

 

1.0.0. Sigurd Johannes Olsen.
  Født 31.01.1883. Død 30.01.1966.
  Bygde og bosatte seg på Østli i 1947.

 

  Gift 30.10.1911. med:

 

1.0.0.0. Ane Fredrikke Bjørnstad.
  Født 09.12.1885. Død 17.08.1953.
  Angående Ane Fredrikke og Sigurds barn

se Nyborg i Brugata.

 

  Eiendommen ble overtatt av datteren:

 

2.0.1. Synnøve Olsen.
  Født 02.02.1912. Død 04.10.1998.

 

  Gift 04.11.1938 med:

 

2.0.1.0. Øivind Erlien.
  Født 28.10.1898. Død 11.08.1951.

 

  Synnøve og Øivinds barn:

 

3.1.1. Oddvar Erlien.
  Født i 1939.
  Bosatt på Østli fra august 2001.

 

  Gift 05.08.1967 med:

 

3.1.1.0. Ingeborg Gunnveig Skjærvold.
  Født i 1943 i Hovin i Sør-Trødelag.

 

  Oddvar og Ingeborgs barn:

 

4.1.1 Marit Erlien.|
  Bosted: Oslo.
  Født i 1968 i Lundamo i Sør-Trøndelag.

 

  Gift 09.08.2003 på Tolga med:

 

4.1.1.0. Arie Groeneweg.
  Født i 1965 i Rotterdam i Nederland.
  Av foreldre:

Floris Groeneweg.

Født 30.10.1937. Død 07.10.1999, og hustru

Janny Ine van Trigt.

Født 26.02.1937. Død 02.12.2008.

 

  Marit og Aries barn:

 

5.1.1. Synne Groeneweg.
  Født i 2005 i Leiden i Nederland.

 

5.1.2. Julie Erlien Groeneweg.
  Født i 2009 i Oslo.

 

4.1.2. Wenche Erlien.
  Født i 1972 i Lundamo i Sør-Trøndelag.
  Bosted: Oslo.

 

  Gift 25.09.2010 med:

 

4.1.2.0. Nils Haavardsson.
  Født i 1969 i Asker
  Av foreldre

Fridthjof Haavardsson.

Født i 1937, og hustru

Aagot Haavardson.

Født i 1938.

 
  Tilbake til register for Stasjonsbakken, Moan og Brennmoen
   Tilbake til TolgaSlekt