Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Søndmør nordre

Gab 77-1

Nåværende eier Ola Petter Søndmør

 

1.0.0. Bersvend Olsen.
  Født i 1699. Død i 1748.
  Første bruker i grenda Søndmør på den eldste garden

som senere ble kalt for Søndmør Nordre.

Bersvend begynte å rydde her i 1740-åra.

 

  Gift med:

 

1.0.0.0. Ingeborg Iversdatter Sagmester.
  Født i 1699 i Røros. Død i 1797.
  Av foreldre:

Iver Gundersen Sagmester og hustru

Bente Clausdatter, født Colberg.

 

  Bersvend Olsen og Ingeborg Iversdatters barn:

 

2.0.1. Ingeborg Bersvendsdatter Orvøyen.
  Født i 1725.

 

2.0.2. Ole Bersvendsen Orvøyen.
  Født i 1727.

 

2.0.3. Iver Bersvendsen Orvøyen.
  Født i 1730. Død i 1795.
  Se Orvøien i Holøyen.

 

2.0.4. Even Bersvendsen Orvøyen.
  Født i 1734. Død i 1795.

 

2.0.5. Marit Bersvendsdatter Orvøyen.
  Født i 1734.
  Se Sørgård Søndre i Øversjødalen.

 

2.0.6. Berit Bersvendsdatter Orvøyen.
  Døpt 18.12.1735. Død 16.03.1736.

 

2.0.7. Thomas Bersvendsen.
  Døpt 12.04.1739. Død i 1756.

 

2.0.8. Bente Bersvendsdatter Orvøyen.
  Født 27.05.1741. Døpt 11.06.1741.

 

1.0.0.0. Ingeborg Iversdatter

gift 2. gang 31.10.1750 med:

 

1.0.0.0.B. Nils Pedersen Sønmør.
  Født i 1703 på gården Sønmør på Vestlandet. Død 01.04.1775.

Det er i fra han at Søndmør-navnet har sitt opphav.

 

2.0.4.   Even Bersvendsen.
  Født i 1734. Død 1795.

 

  Gift 10.07.1763 med:

 

2.0.4.0. Kirsti Olsdatter Nygård.
  Døpt 24.06.1743. Død 19.07.1816.
  Av foreldre:

Ole Jonsen Nygård og hustru

Anne Estensdatter.

 

  Even Bersvendsen og Kirsti Olsdatters barn:

 

3.4.1. Ingeborg Evensdatter d.e.
  Født i 1763. Død samme år.

 

3.4.2. Ingeborg Evensdatter d.y.
  Døpt 26.05.1765. Konfirmert i 1783.

 

3.4.3. Jon Evensen.
  Født i 1766. Død før 14.10.1770.

 

3.4.4. Nils Evensen.
  Døpt 05.06.1768.

 

  Se Søndmør Søndre.

 

3.4.5. Ole Evensen d.e.
  Døpt 23.06.1771.

 

3.4.6. Bersvend Evensen.
  Døpt 06.03.1774. Død før 12.07.1778.

 

3.4.7. Anne Evensdatter d.e.
  Døpt 05.04.1776. Død før 08.06.1777.

 

3.4.8. Bersvend Evensen d.y.
  Døpt 25.10.1778.

 

  Se Søndmør Mellem.

 

3.4.9. Ole Evensen d.y.
  Døpt 26.04.1782.

 

  Se Kåsen.

 

3.4.10. Anne Evensdatter d.y.
  Døpt 27.03.1785. Død før 23.04.1786.

 

3.4.11. Ingeborg Evensdatter.
  Døpt 01.01.1787.

 

3.4.5. Ole Evensen.
  Døpt 23.06.1771. Død 02.05.1848.

 

  Eier og bruker av garden etter sin far Even Bersvendsen.

 

  Gift 01.07.1798 med:

 

3.4.5.0. Ingeborg Jacobsdatter Langsjøen.
  Døpt 08.03.1772. Død 01.09.1842.
  Av foreldre:

Jacob Nilsen Langsjøen og hustru

Kari Christoffersdatter.

 

  Ole Evensen og Ingeborg Jacobsdatters barn:

 

4.5.1. Even Olsen Sønmør.
  Døpt 13.01.1799. Død 06.08.1852.

 

4.5.2. Jacob Olsen Sønmør d.e.
  Døpt 02.04.1801. Død før 23.08.1801.

 

4.5.3. Jacob Olsen Sønmør d.y.
  Døpt 23.01.1803. Død før 29.03.1804.

 

4.5.4. Karen Olsdatter Sønmør.
  Døpt 21.07.1805.

 

  Se Fredriksgård – Rise i Tolgensgård i Tolga.

 

4.5.5. Jacob Olsen Sønmør.
  Født 05.06.1806.

 

4.5.6. Kirsti Olsdatter Sønmør.
  Født 19.08.1809.

 

  Se Øyen Nygård Østre i Øversjødalen.

 

4.5.7. Ingeborg Olsdatter Sønmør.
  Født 23.01.1813. Død 22.03.1871.

 

  Gift 08.07.1832 med:

 

4.5.7.0. Peder Mathiassen Narbuvold.
  Døpt 10.06.1804. Død 24.10.1867.
  Av foreldre:

Mathias Pedersen Narbuvold og hustru

Kirsti Knutsdatter.

 

4.5.1. Even Olsen Sønmør.
  Døpt 13.01.1799. Død 06.08.1852.

 

  Eier og bruker av garden etter sin far Ole Evensen

 

  Gift 1. gang 08.04.1832 med:

 

4.5.1.0. Johanne Jonsdatter Narjord.
  Født 01.02.1808. Død 10.07.1838.
  Av foreldre:

Jon Jonsen Narjord og hustru

Lisbet Pedersdatter. Født Ryen.

 

  Even Olsen hadde før ekteskapet sønnen:

 

5.1.1.A. Ole Evensen Sønmør.
  Født 12.04.1831. Død 30.08.1906.
  Mor:

Ragnhild Iversdatter.

Fra Tylldalen.

 

  Even Olsen og Johanne Jonsdatters barn:

 

5.1.2.B. Ole Johan Evensen Sønmør.
  Født 26.06.1832. Død 19.08.1832.

 

5.1.3.B. Ingeborg Evensdatter Sønmør.
  Født 14.05.1835.
  Utreist til Amerika i 1858.

 

5.1.4.B. Oliver Evensen Sønmør.
  Født 15.07.1837.
  Utreist til Amerika i 1866.

 

  Even Olsen gift 2. gang 30.09.1839 med:

 

4.5.1.0. Marit Olsdatter Lillebekken fra Os.
  Døpt 27.10.1805. Død 04.01.1840.
  Av foreldre:

Ole Nilsen Lillebekken og hustru

Berit Pedersdatter.

 

  Even Olsen og Marit Olsdatter hadde sønnen:

 

5.1.5.C. Mikkel Evensen Sønmør.
  Født 03.01.1840.
  Utreist til Amerika i 1858.

 

  Even Olsen gift 3.gang 18.07.1841 med:

 

4.5.1.0. Mari Ingebretsdatter Holen.
  Født 02.09.1810.
  Av foreldre:

Ingebret Knutsen Holen og hustru

Anne Eriksdatter.

 

  Even Olsen og Mari Ingebretsdatters barn:

 

5.1.6.D. Ingebret Evensen Sønmør.
  Født 27.04.1841.

 

5.1.7.D. Johan Evensen d.e. Sønmør.
  Født 24.10.1842. Død 07.11.1842.

 

5.1.8.D. Johanne Evensdatter Sønmør.
  Født 05.02.1844.

 

5.1.9.D. Johan Evensen d.y. Sønmør.
  Født 25.03.1846. Død 07.08.1846.

 

5.1.10.D. Anne Evensdatter Sønmør.
  Født 30.12.1847.

 

  Etter at Even Olsen dør i 1852

blir hans yngre bror ny eier og bruker av garden:

 

4.5.5. Jacob Olsen Sønmør.
  Født 05.06.1806. Død 15.04.1880.

 

  Gift 12.07.1839 med:

 

4.5.5.0. Kirsti Bårdsdatter Flaten.
  Født 13.11.1808. Død 25.07.1867.
  Av foreldre:

Bård Jørgensen Flaten på Bakkagata i Tolga og hustru

Anne Svendsdatter, født Heskestø på Østre Eggan i Tolga.

 

  Jacob Olsen og Kirsti Bårdsdtatters barn:

 

5.5.1. Ole Jacobsen Sønmør.
  Født 23.08.1840. Død 07.01.1908.

 

5.5.2. Ingeborg Jacobsdatter Sønmør.
  Født 24.12.1841. Død 06.07.1901.

 

5.5.3. Bård Jacobsen Sønmør.
  Født 09.05.1843.

 

  Se Flatmotrøa.

 

5.5.4. Anders Jacobsen Sønmør.
  Født 29.12.1845. Død 17.02.1902.
  Ugift.

 

5.5.5. Anne Jacobsdatter Sønmør.
  Født 06.07.1848.
  Se Søndmør Søndre.

 

5.5.1. Ole Jacobsen Sønmør.
  Født 23.08.1840. Død 07.01.1908.

 

  Eier og bruker av garden etter sin far Jacob Olsen.

 

  Gift 1. gang 04.07.1874 med:

 

5.5.1.0.A. Ingeborg Olsdatter Øyen.
  Født 24.04.1841. Død 07.09.1875.
  Av foreldre:

Ole Olsen Øyen og hustru

Kirsti Olsdatter.

 

  Ole Jacobsen og Ingeborg Olsdatter hadde datteren:

 

6.1.1.A. Ingjerd Jacobsdatter Sønmør.
  Født 06.09.1875. Død 16.10.1877.

 

  Ole Jacobsen ble som enkemann gift 2. gang i 1883 med:

 

5.5.1.0.B. Kari Olsdatter Undset Nordre.
  Født 02.06.1861 i Øvre Rendal. Død 21.06.1890.
  Av foreldre:

Ole Eriksen Undset Nordre – Kvernbekken og hustru

Anne Petersdatter. Født Rossing.

 

  Kari Olsdatter hadde før ekteskapet med Ole Jacobsen datteren:

 

0.0.1. Anne Halvorsdatter.
  Født i 1880. Død i 1938.

 

  Gift med:

 

0.0.1.0. Martin Ellevold.
  Se Skogmo.

 

  Anne Halvorsdatter hadde før ekteskapet sønnen:

 

0.1.1. Jacob F. Andersen.
  Født 15.05.1903. Død 16.10.1984.
  Svensk far.

 

  Gift med:

 

0.1.1.0. Johanne Søbakken.
  Født 30.09.1907 i Løten.
  Død 16.01.1986.

 

  Jacob og Johannes barn:

 

0.1.1. Jan Andersen.
  Født i 1946.

 

  Ole Jacobsen og Kari Olsdatters barn:

 

6.1.2.B. Kirsti Olsdatter Søndmør.
  Født 23.08.1884. Død 21.12.1948.

 

6.1.3.B. Jacob Olsen Søndmør.
  Født 30.06.1886. Død 30.06.1886.

 

6.1.4.B. Johanne Olsdatter Søndmør.
  Født 25.08.1887. Død 25.09.1887.

 

6.1.5.B. Oline Olsdatter Søndmør.
  Født 21.11.1888. Død 07.04.1889.

 

6.1.2.B. Kirsti Olsdatter Søndmør.
  Født 23.08.1884. Død 21.12.1948.

 

  Eier og bruker av garden etter sin far Ole Jacobsen.

 

  Gift 08.07.1904 med:

 

6.1.2.0. Mikkel Olsen Sørgård.
  Født 06.09.1885. Død 18.08.1918.
  Av foreldre:

Ole Olsen Sørgård i Øversjødalen og hustru

Mali Jonsdatter. Født Ryen på Jopålsagarden i Narjordet.

 

  Kirsti Olsdatter og Mikkel Olsens barn:

 

7.2.1.A. Klara Marie Mikkelsdatter Søndmør.
  Født 09.03.1905. Død 19.12.1922.

 

7.2.2.A. Olga Mikkelsdatter Søndmør.
  Født 06.02.1908. Død 07.12.1981.

 

  Gift i 1930 med:

 

7.2.2.A.0. Anders Ellefsplass.
  Se Ellefsplass i Øversjødalen.

 

7.2.3.A. Ola Mikkelsen Søndmør.
  Født 05.01.1911. Død 13.05.1978.

 

 

  Kirsti Olsdatter ble som enke gift 2. gang 03.05.1922
  med enkemann:

 

6.1.2.0.B. Iver Ole Iversen Røstbakken.
  Født 20.10.1877. Død 09.04.1937.

 

  Kirsti Olsdatter og Iver Ole Iversen hadde sønnen:

 

7.2.4.B. Kjell Inge Sønmør.
  Født 31.05.1922. Død 01.12.2015.

 

  Gift i 1949 med:

 

7.2.4.B.0. Jenny Marie Moen.
  Født 12.09.1919. Død 20.03.2013.

 

  Se Moen i Kåsa.

 

7.2.3. Ola Mikkelsen Søndmør.
  Født 05.01.1911. Død 13.05.1978.

 

  Eier og bruker av garden i 1936 etter sin far Mikkel Olsen.

 

  Gift 04.07.1936 med:

 

7.2.3.0. Karen Gurensdatter Kroken.
  Født 26.05.1916. Død 13.02.2007.
  Av foreldre:

Guren Johannessen Kroken født 1889. Død 23.09.1918, og hustru

Tina Estensdatter født 07.08.1893. Død 01.10.1979.

 

  Ola Mikkelsen og Karen Gurensdatters barn:

 

8.3.1. Mikkel Olsen Søndmør.
  Født 07.11.1937. Død 10.10.2005.

 

8.3.2. Gudmund Olsen Søndmør.
  Født i 1942.
  Bosatt i Røros.

 

  Gift 02.08.1969 med:

 

8.3.2.0. Margrethe Amundrud.
  Født i 1944.
  Av foreldre:

Embret Kaspersen Amundrud i Valset. Født 1910. Død 1992 og hustru

Åsta Helene Olafsdatter, født Hammer. Født 1917. Død 1995.

 

  Gudmund Olsen og Margrethes barn:

 

9.2.1. Anita Søndmør.
  Født i 1971.
  Bosatt i Drammen.

 

  Gift med:

 

9.2.1.0. Øystein Ranvik.
  Født i 1969 i Drammen.

 

  Anita har fra tidligere samboerskap datteren:

 

10.1.1. Lisa Klonteig Søndmør.
  Født i 1995.
  Far: Kjetil Klonteig.
  Født i 1970.

 

  Anita og Øysteins barn:

 

10.1.2. Simen Søndmør Ranvik.
  Født i 2004.

 

10.1.3. Ella Søndmør Ranvik.
  Født i 2005.

 

9.2.2. Trond Søndmør.
  Født i 1974.

 

  Samboer med:

 

9.2.2.0. Liv Marit Grytdal.
  Født i 1976 på Ler i Sør Trøndelag.

 

  Samboerskap oppløst.

 

  Trond og Liv Marits barn:

 

10.2.1. Moa Grytdal Søndmør.
  Født i 2009.

 

8.3.3. Karl Ove Olsen Søndmør.
  Født i 1946.
  Bosatt i Buvika, Engerdal.

 

  Gift 27.06.1970 med:

 

8.3.3.0. Magnhild Kraft Pettersen.
  Født i 1949.
  Av foreldre:

Per J. Kraft Pettersen og hustru

Sigrid Johnsdatter. Født Søyseth.

 

  Karl Ove og Magnhilds barn:

 

9.3.1. Silje Søndmør.
  Født i 1972.

 

  Gift med:

 

9.3.1.0. Kjell Erik Joten
  Født i 1968.

 

  Silje og Kjell Erik er brukere på gården Buviken Nordre i Engerdal.

 

  Silje og Kjell Eriks barn:

 

10.1.1. Sina Søndmør Joten.
  Født i 1999.

 

10.1.2. Tuva Søndmør Joten.
  Født i 2001.

 

10.1.3. Guro Søndmør Joten.
  Født i 2004.

 

9.3.2. Henning   Søndmør.
  Bosatt i Engerdal.
  Født i 1977.

 

  Gift med:

 

9.3.2.0. Karin Danielsson.
  Født i 1979 i Mockfjärd i Sverige.

 

  Henning og Karin eier gården Sømåen søndre i Engerdal.

 

  Henning og Karins barn:

 

10.2.1. Edvin Danielsson Søndmør.
  Født i 2005.

 

10.2.2. Arvid Danielsson Søndmør.
  Født i 2007.

 

10.2.3. Aksel Danielsson Søndmør.
  Født i 2008.

 

10.2.4. Olle Danielsson Søndmør.
  Født i 2013.

 

9.3.3. Per Ola Søndmør.
  Født i 1980.
  Bosatt i Engerdal.

 

  Samboer med:

 

9.3.3.0. Linn Ryen.
  Født i 1981 i Narjordet.

 

  Samboerskap oppløst.

 

  Per Ola og Linns barn:

 

10.3.1. Oliver Ryen Søndmør.
  Født i 2005.

 

10.3.2. Ingvill Ryen Søndmør.
  Født i 2008.

 

8.3.4. Vidar O. Søndmør.
  Født i 1949.
  Bosatt på Os i Østerdalen.

 

  Samboer med:

 

8.3.4.0. Berit Johanne Olsen.
  Født i 1954 i Kåfjord i Troms.
  Av foreldre:

Johannes Olai Olsen.

Født 12.10.1912. Død 26.09.1976 og hustru

Johanna Nilsdatter, født Isaksen. Født 12.06.1923. Død 12.03.2005.

 

  Vidar har fra tidligere datteren:

 

9.4.1. Marianne Søndmør.
  Født i 1977.
  Mor:
  Eva Paulsen.
  Født i 1955 i Andøy.
  Tidligere gift med Vidar O. Søndmør.

 

  Mariannes barn:

 

10.1.1. Ellinor Bjørnsdatter Store.
  Født i 2012.
  Far:
  Bjørn Joachimsen.
  Født i 1967 i Tromsø.

 

  Vidar og Berit Johannes barn:

 

9.4.2. Bjørn Øyvind Søndmør.
  Født i 1987.
  Bosatt i Trondheim.

 

  Samboer med:

 

9.4.2.0. Christina Nilsen Borgos Røros.
  Født i 1987.

 

  Bjørn Øyvind og Christinas barn:

 

10.2.1. Thea Borgos Søndmør.
  Født i 2013.

 

9.4.3. Ole Martin Søndmør.
  Født 22.01.1989. Død 13.03.1992.
  Druknet i Glomma.

 

9.4.4. Solveig   Søndmør.
  Født i 1993.

 

8.3.1. Mikkel Olsen Søndmør.
  Født 07.11.1937. Død 10.10.2005.

 

  Eier og bruker av garden etter sin far Ola Mikkelsen.

 

  Gift 13.07.1965 med:

 

8.3.1.0. Sigrid Henriette Jørgine Jensen.
  Født 20.04.1936 i Djupvik i Lyngen i Troms.
  Død 28.12.2009.
  Av foreldre:

Paul Julius Torsteinsen Jensen. Født 27.09.1899. Død 25.02.1980 og hustru

Jenny Melide Johansdatter. Født Berg. Født 27.07.1906. Død 17.01.1982.

 

  Mikkel Olsen og Sigrid Henriette Jørgines barn:

 

9.1.1. Tone Søndmør.
  Født i 1966.
  Bosatt i Hemsedal.

 

  Gift 10.09.2012 med:

 

9.1.1.0. Ivar Lien.
  Født i 1964 i Hemsedal.

 

9.1.2. Nina Søndmør.
  Født i 1968.
  Bosatt i Hamar.

 

  Samboer med:

 

9.1.2.0. Odd Erik Martinsen.
  Født i 1970 i Hamar.

 

  Samboerskap oppløst.

 

  Nina og Odd Eriks barn:

 

10.2.1. Vetle Søndmør Martinsen.
  Født i 2004.

 

10.2.2. Amund Søndmør Martinsen.
  Født i 2006.

 

9.1.3. Ola Petter d.e. Søndmør.
  Født 11.03.1970. Død 08.04.1971.

 

9.1.4. Ola Petter d.y. Søndmør.
  Født i 1973.

 

  Eier og bruker av garden etter sin far Mikkel Olsen.

 

  Samboer med:

 

9.1.4.0. Gunn Hege Jordmoen.
  Født i 1977.
  Av foreldre:

Kjell Harry Jordmoen. Født 20.06.1951. Død 12.03.2012 og

Liv Johanne Ivarsdatter, født Røstbakken. Født i 1958.

 

  Ola Petter og Gunn Heges barn:

 

10.4.1. Oda Jordmoen Søndmør.
  Født 04.01.2008. Død 04.01.2008.