Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Orvøyen – Jordet

Gab 76-1

Nåværende eier Jon Petter Jordet

 

 

1.0.0. Knud Jørgensen Jamt.
  Boende ved Tolgenshytte – Plads til:

 

2.0.0. Knud Larsen Ous.
  Skjøte tinglyst 01.10.1772.

 

  Skjøte tinglyst 24.02.1779 fra Knud Larsen Ous til:

 

3.0.0. Iver Bersvendsen Orvøyen.
  Født i 1730. Død 05.08.1822.
  Av foreldre:

Bersvend Olsen. Født i 1699. Død i 1748 og

Ingeborg Iversdatter Sagmester. Født i 1699 i Røros. Død 1797.

  Se Søndmør nordre.

 

  Gift 27.12.1761 med:

 

3.0.0.0. Anne Jonsdatter Narjord.
  Født i 1730. Død 10.04.1816.

 

  Iver Bersvendsen og Anne Jonsdatters barn:

 

4.0.1.   Ingeborg Iversdatter Orvøyen.
  Døpt 03.04.1763. Død 03.05.1817.

 

  Gift 16.07.1786 med:

 

4.0.1.0. Ole Olsen Hodalen.
  Døpt 20.07.1765. Død 25.01.1848.
  Av foreldre:
  Ole Estensen Hodalsøyen, født 1725. død 1801 og hustru
  Ingeborg Larsdatter, født 1723, død i 1803.

 

  Ingeborg Iversdatter og Ole Olsens barn:

 

5.1.1.   Iver Olsen Orvøyen.
  Døpt 18.05.1788. Død før 22.05.1788.

 

  Etter Ole Olsen Hodalen blir gården delt i to.

En til hver av sønnene:

5.1.2. Ole Olsen Orvøyen og

5.1.3. Iver Olsen Orvøyen.

 

5.1.2.   Ole Olsen Orvøyen.
  Døpt 25.04.1790. Død 09.03.1875.

 

  Gift 23.07.1824 med:

 

5.1.2.0. Olava Clausdatter Ryalen.
  Døpt 24.06.1787. Død 17.07.1866.
  Av foreldre:
  Claus Olsen og hustru
  Agate Estensdatter Ryalen.

 

  Ingen barn i ekteskapet.

 

4.3.2.   Kirsti Iversdatter Orvøyen.
  Døpt 28.01.1770. Konfirmert i 1787.

 

  Se Paulsolegard i Tolga.

 

5.1.3.   Iver Olsen Orvøyen.
  Døpt 24.11.1799. Død 04.04.1895.
  Eier og bruker av garden etter sin far Ole Olsen født Hodalen.

 

  Gift 18.07.1823 med:

 

5.1.3.0. Ingrid Richertsdatter Henriksgård.
  Døpt 31.12.1797. Død 30.12.1877.
  Av foreldre:
  Richert Andersen og hustru
  Marit Pedersdatter. Født Erlien.

 

  Iver Olsen og Ingrid Richertsdatters barn:

 

6.3.1.   Ole Iversen Orvøyen.
  Født 23.09.1822. Død 05.03.1833.

.

6.3.2.   Jon Iversen Orvøyen.
  Født 28.08.1824. Død 18.02.1889.

 

  Se Ryen i Hodalen.

 

  Jon Iversen hadde før ekteskapet barna:

 

7.2.1.   Anne Jonsdatter Orvøyen.
  Født 26.09.1842.
  Mor:
  Johanne Olsdatter Slettan.

 

7.2.2.   Ole Jonsen Orvøyen.
  Født 26.06.1846.
  Mor:
  Mallene Paulsdatter Broen.

        

7.2.3.   Olava Jonsdatter Orvøyen.
  Født 27.08.1849.
  Mor:
  Johanne Olsdatter Slettan.

 

6.3.3.   Ingeborg Iversdatter Orvøyen.
  Født 16.12.1825. Død 20.10.1904.

 

  Gift 19.09.1856 med:

 

6.3.3.0. Jacob Ingebretsen Kvilvang.
  Se Jordmoen i Holøyen.

 

6.3.4.        Richert Iversen Orvøyen.
  Født 06.04.1827. Død 27.03.1906.

 

  Gift 19.07.1852 i Tynset med:

 

6.3.4.0. Ingeborg Olsdatter Storrøsten.
  Født 02.10.1830. Død 24.11.1905.
  Av foreldre:
  Ole Simensen Storrøsten. Født Hulbekkmo i Tolga og hustru
  Ingeborg Richertsdatter. Født Henriksgård i Tolga.

 

6.3.5.   Mikkel Iversen Orvøyen.
  Født 02.12.1829. Død 27.02.1917.

 

  Gift 02.10.1863 med:

 

6.3.5.0. Marit Olsdatter Finstad.
  Født 20.09.1842. Død 08.03.1926.
  Av foreldre:
  Ole Sæmingsen Finstad og hustru
  Ingeborg Jensdatter. Født Sevilhaug – Kvernmoen i Tylldalen.

 

6.3.6.   Olava Iversdatter Orvøyen.
  Født 05.07.1833. Død i 1917.

 

  Gift 29.10.1858 med:

 

6.3.6.0. Ingebret Ingebretsen Søndre Hårset.
  Født 23.09.1826. Død 03.12.1894.
  Av foreldre:
  Ingebret Ingebretsen og hustru
  Ragnhild Nilsdatter. Født Andrå.

 

6.3.7.   Anne Sofie Iversdatter Orvøyen.
  Født 14.04.1835. Død 10.05.1900.

 

  Gift 10.03.1867 med:

 

6.3.7.0. Ingebret Jonsen Hodøl.
  Født 28.08.1837. Død 07.02.1898.
  Av foreldre:
  Jon Ingulsen og Hodølsgård og hustru
  Berit Eriksdatter. Født Elgåen.

                       

6.3.8.   Ole Iversen Orvøyen.
  Født 20.05.1837. Død 23.02.1927.

 

  Gift 08.04.1863 med:

 

6.3.8.0. Anne Ingebretsdatter Erlien.
  Født 12.10.1836. Død 02.09.1924.
  Av foreldre:
  Ingebret Estensen og hustru
  Anne Steensdatter Erlien.

 

  Se Sandmæltrøa i Tolga.

 

6.3.9.   Oliver Iversen Orvøyen.
  Født 14.03.1840. Død 24.12.1910.

 

  Gift 03.10.1879 med:

 

6.3.9.0. Kirsti Danielsdatter Enget.
  Født 14.06.1849. Død 26.01.1913.
  Av foreldre:
  Daniel Rasmusen Enget og hustru
  Kirsti Ingebretsdatter.

 

6.3.10. Marit Iversdatter Orvøyen.
  Født 13.09.1843.

 

  Gift 28.06.1878 med:

 

6.3.10.0. Tore Olsen Broplass.
  Født 16.08.1855.
  Av foreldre:
  Ole Hågensen Svarthaug og pige
  Ingeborg Toresdatter Grue.

 

  Marit Iversdatter og Tore Olsen hadde datteren:

 

7.10.1. Olava Toresdatter.
  Født 01.04.1876.

 

  Familien utreist til Amerika i 1882.

 

  Som ny eier og bruker på Orvøyen kommer:

(Kjøpt av Iver Olsen Orvøyen)

 

8.0.0.   Nils Svendsen Nygård.
  Født 17.03.1834.
  Av foreldre:
  Svend Olsen og hustru
  Kari Nilsdatter. Født Sønmør.

 

  Gift 09.07.1858 med:

 

8.0.0.0. Sigrid Marie Iversdatter Prestlien.

 

  Nils Svendsen og Sigrid Marie Iversdatters barn:

 

9.0.1.   Svend Nilsen.

 

9.0.2.   Gjertrud Nilsdatter.

 

9.0.3.   Kari Nilsdatter.

 

  Hele familien reiste til Amerika.

 

   Ny eier og bruker igjen på Orvøyen blir Håken Jonsen Holøyen.

Han kjøper begge delene av gården som i sin tid ble delt mellom brødrene:

5.1.2. Ole Olsen Orvøyen og

5.1.3. Iver Olsen Orvøyen.

 

10.0.0. Håken Jonsen Holøyen.
  Født i 1833. Begravet 16.01.1897.

 

  Håken Jonsen hadde før ekteskapet sønnen:

 

11.0.1.A. Jon Håkensen Holøyen.
  Født 27.01.1854. Død 18.05.1939.
  Mor:
  Lawrense Estensdatter Nygård.
  Født i 1823.
  Senere gift Hogsetvollen.

 

  Håken Jonsen gift 12.01.1854 med:

 

10.0.0.0. Marit Olsdatter Kirkbakk.
  Født 22.04.1830. Begravet 17.04.1900.

 

  Marit Olsdatter og Håken Jonsens barn:

 

11.0.2.B. Mali Håkensdatter.
  Født 01.10.1855. Død 05.12.1932.

 

  Gift 16.07.1884 med:

 

11.0.2.B.0. Simen Pedersen Ellefsplass.
  Født 05.10.1849. Død 25.12.1927.

 

11.0.3.B. Johanne Marie Håkensdatter.
  Født 03.03.1863. Død 24.03.1945.

 

  Gift 25.10.1887 med:

 

11.0.3.B.0. Esten Håkensen Svarthaugen.
  Født 31.10.1859. Død 11.11.1930.

 

11.0.4.B. John Håkensen.
  Født 30.05.1867. Død 17.08.1954.

 

11.0.5.B. Olava Håkensdatter.
  Født i 1858. Død 20.04.1892.

 

  Olava Håkensdatter hadde tvillingene:

 

12.5.1. Ola.
  Født 18.04.1888. Død 1974.

 

12.5.2. Hans.            
  Født 18.04.1888. Død 16.08.1963.
  Far til tvillingene:
  Ole Sæther.
  Fra Elverum.

 

11.0.4.B. Jon Håkensen.
  Født 30.05.1867. Død 17.08.1954.

 

  Gift 05.07.1895 med:

 

11.0.4.B.0. Ingrid Arnesdatter Langtrøen.
  Født 06.09.1873. Død 23.10.1961.
  Fra Tylldalen.

 

Jon Håkensen og Ingrid Arnesdatters barn:

 

12.4.1. Marit Jonsdatter.
  Født 17.11.1895. Død 26.03.1982.

 

  Gift 19.07.1919 med:

 

12.4.1.0. Kristian Myrvold.
  Født 21.09.1895. Død i november 1979.

 

  Marit og Kristians barn:

 

13.1.1. Solveig Myrvold.
  Født 16.05.1917. Død i september 1979.

              

13.1.2. Leif Myrvold.
  Født i 1920.

 

13.1.3. Ivar Myrvold.
  Født 03.08.1923. Død i juli 1981.

 

13.1.4. Reidun Myrvold.
  Født i 1927.

 

13.1.5. Margit Kristine Myrvold.
  Født 17.01.1936.

 

  Familien utflyttet til Verdal.

 

12.4.2. Håken Jonsen.
  Født 03.08.1897. Død 13.04.1968.

 

  Gift 1. gang med:

 

12.4.2.0. Olga Viklund.
  Født 03.07.1897. Død 31.08.1923.

 

  Se Lund i Holøyen.

 

12.4.3.  Arnt Jonsen.
  Født 22.07.1901.

 

  Gift med:

 

12.4.3.0. Elisabeth Evensdatter Jensåsen.
  Se Jensåsen i Øversjødalen.

 

12.4.4. Marius Jonsen.
  Født 22.12.1902. Død i 1964.

 

  Gift med:

 

12.4.4.0. Laura Olsen.
  Se Bekkely i Holøyen.

 

12.4.5. Olaf Jonsen.
  Født 07.06.1905. Død 09.08.1963.

 

  Gift med:

 

12.4.5.0. Olga Estensgård.
  Født 13.10.1917. Død 17.04.1982.
  Se Lystad.

 

12.4.6. Jon Jonsen.
  Født 05.02.1908.

 

12.4.7. Lars Jonsen.
  Født 29.01.1910. Død 22.01.1936.
  Ble bruker en tid på Jordet, men døde ugift i 1936.

 

12.4.8. Ingmar Jonsen.
  Født 1912. Død 13.04.1912.

 

12.4.9. Ingmar Jonsen.
  Født i 1915.

 

  Gift med:

 

12.4.9.0. Johanna Hansdatter Gjelten.
  Født i 1924.

 

12.4.6. Jon Jonsen Jordet.
  Født 05.02.1908. Død 20.07.1979.
  Overtok som eier og bruker av garden 7. juni 1937 etter sin far Jon Håkensen.

 

  Gift med:

 

12.4.6.0. Nora Johanne Martinsdatter Rønning.
  Født i 1916.

 

  Jon Jonsen og Nora Johannes barn:

 

13.6.1. Magne Norvall Jonsen Jordet.
  Født i 1947.

 

13.6.2. Ingvei Olaug Jonsdatter Jordet.
  Født i 1950.

 

  Gift 14.09.1974 med:

 

13.6.2.0. Robert Führer.
  Født i 1948 i Berlin i Tyskland.
  Av foreldre:
  Erich og Ragnhild Führer.

 

  Ingvei Olaug og Roberts barn:

 

14.2.1. Signe Monika Führer.
  Født i 1974.
  Bosted Lier.

 

  Gift 21.07.2000 med:

 

14.2.1.0. Lars Andre Sundberg.
  Født i 1971.

 

  Signe Monika og Lars Andres barn:

 

15.1.1. Inger Helene Sundberg.
  Født i 2002.

 

  Tvilling med 15.1.2.

 

15.1.2. Ida Marie Sundberg.
  Født i 2002.

 

  Tvilling med 15.1.1.

 

14.2.2. Erich Gustav Führer.
  Født i 1981.

 

  Samboer med:

 

14.2.2.0. Anja Ekseth.
  Født i 1982.

 

  Erich Gustav Führer har fra tidligere sønnen

 

15.2.1. Tristan Øien Führer.
  Født i 2007.
  Mor:
  Bodil Øien.
  Født i 1981.

 

13.6.3. Joar Jonsen Jordet.
  Født i 1951.

 

  Gift 08.03.1975 med:

 

13.6.3.0. Reidun Lindstad.
  Født i 1953 i Vang.
  Av foreldre:
  Kristian og Gunhild Lindstad.

 

  Joar Jonsen og Reiduns barn:

           

14.3.1. Jon Kristian Jordet.
  Født i 1975.

 

  Samboer med:

 

14.3.1.0. Anne Cathrine Bøhnsmoen.
  Født i 1972.

 

  Jon Kristian og Anne Cathrines barn:

 

15.1.1. Markus Bøhnsmoen Jordet.
  Født i 2008.

 

15.1.2. Mathea Bøhnsmoen Jordet.
  Født i 2011.

 

14.3.2. Karl Martin Jordet.
  Født i 1980.

 

13.6.4. Solrunn Jordet.
  Født i 1957.
  Se Fjellstad og Ellefsplass i Øversjødalen.

 

13.6.1. Magne Norvall Jordet.
  Født i 1947.
  Eier og bruker av garden etter sin far Jon Jonsen.

 

  Gift 27.09.1980 med:

 

13.6.1.0. Lina Palerud.
  Født i 1948 i Løten.
  Av foreldre:
  Petter og Anne Lina Palerud.

 

  Magne Norvall og Linas barn:

 

14.1.1. Berit Johanne Jordet.
  Født i 1980.
  Bosted Oslo.

 

  Gift 28.06.2003 med:

 

14.1.1.0. Tore Viken.
  Født i 1971 i Rendalen.
  Av foreldre:
  Solveig og Stein Viken.

 

14.1.2. Jon Petter Jordet.
  Født i 1981.

 

14.1.3. Marit Jordet.
  Født i 1986.
  Se Lystad i Holøyen.

 

14.1.2. Jon Petter Jordet.
  Født i 1981.
  Eier og bruker av garden etter sin far i 2009.

 

  Samboer i 2005 med:

 

14.1.2.0. Maricel Victoria Danielsen.
  Født i 1982 i Ankenesstrand i Nordland.
  Av foreldre:
  Kirsti Danielsen og Kurt Vangen.

 

  Jon Petter og Maricel Victorias barn:

 

15.2.1. Julie Danielsen Jordet.
  Født i 2007.

 

15.2.2. Simen Danielsen Jordet.
  Født i 2009.

 

15.2.3. Emil Danielsen Jordet.
  Født i 2010.

 

15.2.4. Håkon Danielsen Jordet.
  Født i 2015.