Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Tolgensbakken Østre – Nesset

Gab 53-1

Nåværende eier Martin Nesset

 

1.0.0. Jens Stensen Kvikne.
  Den første som ryddet og bosatte seg på garden.

 

  Jens Jensens barn:

 

2.0.1. Sten Jensen.
  Født i 1667. Død i 1737.

 

2.0.2. Engebret Jensen.
  Født i 1675. Død i 1738.
  Bosatte seg på Storbekken i Tolgensli.

 

2.0.1. Sten Jensen.
  Født i 1667. Død i 1737.
  Eier og bruker etter sin far.

 

  Sten Jensen hadde sønnen:

 

3.1.1. Jens Stensen.
  Ikke eier og bruker etter sin far.

 

  Gift i 1735 med:

 

3.1.1.0 Dordi Olsdatter Jordet.
  Fra Vingelen.

 

  Jens Jensen og Dordi Olsdatters barn:

 

4.1.1. Sten Jensen.

 

4.1.2. Ole Jensen.

 

4.1.3 Siri Jensdatter.

 

  Eiendommen solgt i 1741 på auksjon for 108 riksdaler til:

 

3.0.0. Ludvig Tolgensli og Jon Rikardsen Henriksgård.

 

  I 1749 ble gården kjøpt av :

 

4.0.0. Simen Mortensen Hulbækdal.
  Død i 1752.

 

  Gift med:

 

4.0.0.0. Magnhild Jonsdatter.

 

  Ny eier av gården ble:

 

5.0.0. Anders Nilsen Hulbækmo Lerenplass.

 

  Sønn av: Nils Engebretsen.

Opprinnelig fra Moen i Tufsingdalen,

og hustru Anne Andersdatter, født Vangen.

 

  Gift med:

 

5.0.0.0. Marit Eriksdatter Heskestø.

 

  Anders Nilsen og Marit Eriksdatters barn:

 

6.0.1. Anne Andersdatter d.e.
  Født i 1781. Død i 1815.

 

6.0.2. Anne Andersdatter d.y.
  Født i 1789.

 

  Gift med:

 

6.0.2.0. Semund Jonsen.
  Se Persætergarden på Bakkagata.

 

6.0.3. Nils Andersen.
  Født i 1789. Død i 1873.
  Eier og bruker av garden etter sin far.

 

  Gift i 1829 med:

 

6.0.3.0. Marit Mortensdatter Østby.
  Født 1789 i Tynset. Død 1879.

 

  Nils Andersen og Marit Mortensdatters barn:

 

7.3.1. Anders Nilsen.
  Født 14.06.1821. Død i Amerika.
  Eier og bruker av garden etter sin far.

 

  Gift med:

 

7.3.1.0. Barbro Pedersdatter Johnsplass.
  Født i 1826. Død i 1886.

 

  Anders Nilsen og Barbro Pedersdatters barn:

 

8.1.1. Nils Andersen.
  Født i 1848.
  Utreist til Amerika.

 

8.1.2. Marit Andersdatter.
  Født i 1849.

 

  Gift med:

 

8.1.2.0. Halvor Landstobakken.
  Fra Os.

 

8.1.3. Peder Andersen.
  Født 28.07. 1852. Død 01.11.1936.

 

  Gift med:

 

8.1.3.0 Oline Lillebakken.
  Se Sandmælen Øvre på Eggan.

 

8.1.4. Kjersten Andersdatter.
Født 1855.

 

8.1.4.0. Gift med:

 

  Halstein Os.

 

8.1.5. Maria Andersdatter.

 

  Gift i 1884 med:

 

8.1.5.0. Jon Jonsen Trøan.
  Fra Vingelen.

 

  Utreist til Amerika.

 

8.1.6. Oliver Andersen.
  Født 23.04.1858.
  Se Lillenilsgård på Haugan.

 

8.1.7. Ole Andersen.
  Født i 1865.

 

  Gift med:

 

8.1.7.0. Marie Kotmo.

 

  Utreist til Amerika.

 

7.3.2. Morten Nilsen.
  Født 1830. Død 1874.
  Overtok garden i 1867.

 

  Gift med:

 

7.3.2.0 Ågot Estensdatter Ryeng.
  Født i 1839 i Dalsbygda. Død i 1879.

 

  Morten Nilsen hadde før ekteskapet med Ågot Estensdatter sønnen:

 

8.2.1. Jon Mortensen.
  Mor:
  Ingeborg Mikkelsdatter Viksmotrøen.

 

  Morten Nilsen og Ågot Estensdatters barn:

 

8.2.2. Anna Mortensdatter.

 

8.2.3. Marit Mortensdatter.
  Født 25.06.1866. Død 15.03.1932.

 

  Gift med:

 

8.2.3.0 Amund Svendsen Leren.
  Født 05.08.1869. Død 28.02.1942.
  Se Leren på Tolga.

 

8.2.4. Nils Mortensen.
  Født i 1864. Død 1929 i Brandval.

 

  Gift med:

 

8.2.4.0. Laura Haffner.

 

  Nils Mortensen og Laura Haffners barn:

 

9.4.1. Morten Nilsen.

 

9.4.2. Solveig Nilsdatter.

 

  Tolgensbakken Øvre solgt – i 1879 til:

 

8.0.0. Knut Olsen Tolgensbakken.
  Født 04.06.1835. Død 09.11.1902.
  Fra Ivareggen kjøpte garden i 1879.

 

  Gift med:

 

8.0.0.0. Marit Iversdatter Moen.
  Født 07.08.1884. Død 02.04.1927.

 

  Knut Olsen og Marit Iversdatters barn:

 

9.0.1. Berit Knutsdatter.
  Født i 1872. Død i 1909.

 

9.0.2. Sigrid Knutsdatter.
  Født 16.06.1883. Død 10.06.1921.

 

9.0.3. Olava Knutsdatter.
  Født 29.09.1888. Død 02.03.1968.

 

  Gift med:

 

9.0.3.0 Ola Floor.
  Født 13.11.1884. Død 07.09.1968.

 

9.0.2. Sigrid Knutsdatter.
  Født 16.06.1883. Død 10.06.1921.

 

  Gift i 1911 med:

 

9.0.2.0. Martin Jonsen Nesset.
  Fra Erlinesset.
  Født 25.02.1884. Død 24.08.1964.

 

  Overtok garden i 1913.

 

  Sigrid Knutsdatter og Martin Jonsens barn:

 

10.2.1. Kåre Nesset.
  Født 17.10.1912. Død 11.03.1996 i Oslo.

 

  Gift med:

 

10.2.1.0. Petra Leiros.
  Født 11.04.1912 i Ankenes. Død 06.01.1991 i Oslo.

 

  Kåre og Petras barn:

 

11.1.1. Sigmund Martin Nesset.
  Født i 1947.

 

  Gift med:

 

11.1.1.0. Ellen Ingunn Sjøgreen.
  Født 1946.

 

  Sigmund og Ellen Ingunns barn:

 

12.1.1. Maria Sjøgreen Nesset.
  Født i 1977.

 

11.1.2. Margot Dyrstad.
  Født 1950.

 

11.1.3. Inger Hansen.
  Født 1952.

 

11.1.4. May Line Angell.
  Født 1965.

 

10.2.2. Olava Nesset.
  Født 24.07.1915. Død 19.11.1969.

 

  Gift med:

 

10.2.2.0 Ivar I. Tollan.
  Født 29.09.1907. Død 10.03.1990.
  Se Høgtun på Eggan.

 

10.2.3. Jon Nesset.
  Født 26.10.1917. Død 20.12.2014.

 

9.0.2.0. Martin Jonsen gift 2. gang med:

 

9.0.2.0.0.B. Randi Torgersdatter Nordvang.
  Født 17.06.1895 i Vingelen. Død 14.06.1967 i Tolga.

 

  Martin Jonsen og Randi Torgersdatters barn:

 

10.2.4. Sigrid Nesset.
  Født 07.11.1926 Død 09.08.2010

 

  Gift med:

 

10.2.4.0. Olav Nygaard.
  Født 18.12.1925 i Tynset. Død 03.10.1995
  Av foreldre:

Karl Otto Langøren fra Trysil. Født 1886. Død 1930

Og Mari Nygaard. Født 1890. Død 1978.

 

  Sigrid Og Olavs barn:

 

11.4.1. Ole Nygaard.
  Født 12.10.1952. Død 08.06.2009.

 

  Gift med:

 

11.4.1.0.A. Anne Benkø.
  Født i 1954 i Budapest.
  Av foreldre:

Gabor Benkø. Født 1924

Og Katharina Benkø, født Gruber, født 1934.

 

  Ole og Annes barn:

 

12.1.1. Nikolas Benkø Nygaard.
  Født 02.11.1984.

 

  Ole Nygaard gift 2.gang med:

 

11.4.1.0.B. Ylva Cohn.
  Fra Sverige.

 

  Ekteskapet opphørt.

 

11.4.2. Randi Nygaard Lium.
  Født i 1954.

 

  Gift med:

 

11.4.2.0. Arne Lium.
  Født i 1953.

 

  Randi og Arnes barn:

 

12.2.1. Marianne Nygaard Lium.
  Født i 1978.

 

12.2.2. Per Arne Nygaard Lium.
  Født i 1981.

 

12.2.3. Elisabeth Nygaard Lium.
  Født i 1991.

 

11.4.3. Mari Nygaard.
  Født i 1958.

 

  Gift med:

 

11.4.3.0.A. Henning Espenes.
  Født 1956.

 

  Mari gift 2. gang med:

 

11.4.3.0.B. Manfred Schimmelpfenning.
  Født i 1955 i Tyskland.

 

  Mari og Manfreds barn:

 

12.3.1. Karl Magnus Schimmelpfenning Nygaard.
  Født i 1988.

 

12.3.2. Alexander Schimmelpfenning Nygaard.
  Født i 1989.

 

12.3.3. Ole Martin Schimmelpfenning Nygaard.
  Født i 1993.

 

  Mari gift 3. gang med:

 

11.4.3.0.C. Henrik Peter Thommessen.
  Født i 1931.

 

11.4.4. Kari Nygaard.
  Født i 1971.
  Bosted: Haugesund.

 

  Gift med:

 

11.4.4.0. Knut Olav Færaas.
  Født 1972

 

  Kari og Knut Olavs barn:

 

12.4.1. Maja Nygaard Færaas.
  Født i 2000.

 

12.4.2. Tuva Nygaard Færaas.
  Født i 2003.

 

10.2.5. Trygve Nesset.
  Født i 1932.
  Bosted: Tynset.

 

  Gift med:

 

10.2.5.0. Mette Marie Bache.
  Født i 1940 på Nesodden ved Oslo.

 

  Trygve og Mette Maries barn:

 

11.5.1. Tore Nesset.
  Født i 1966.

 

  Gift med:

 

11.5.1.0.A. Tatjana Jurijevna Kudrjatseva.
  Født 25.04.1973. Død 2010.

 

  Tore gift 2. gang med:

 

11.5.1.0.B. Laura Alexis Janda.
  Født 23.11.1957 i USA

 

11.5.2. Arne Nesset.
  Født i 1968.

 

  Gift med:

 

11.5.2.0 Else Helene Feet.
  Født i 1965.

 

  Arne og Else Helenes barn:

 

12.2.1. Erling Feet Nesset.
  Født i 1998.

 

12.2.2. Ingeborg Feet Nesset.
  Født i 2000.

 

11.5.3. Ellen Nesset Mælan.
  Født: i 1971.

 

  Gift med:

 

11.5.3.0. Geir Arne Mælan.
  Født i 1969.

 

  Ellen og Geir Arnes barn:

 

12.3.1. Ingrid Mælan.
  Født i 1996.

 

12.3.2. Maren Mælan.
  Født i 1998.

 

12.3.3. Amud Mælan.
  Født i 2002.

 

10.2.3. Jon Nesset.
  Født 26.10.1917. Død 20.12.2014.

 

  Overtok garden i 1950.

 

  Gift med:

 

10.2.3.0. Bjarnhild Embretsdatter Johnsgaard.
  Født 11.07.1922. Død 01.03.2016.
  Av foreldre:

Ingebret Olsen Johnsgaard og

Marie Olsen, født Haukerud

 

  Jon og Bjarnhild Embretsdatters barn:

 

11.3.1. Martin Nesset.
  Født i 1950.

 

11.3.2. Embret Nesset.
  Født i 1952.

 

  Gift med:

 

11.3.2.0. Monique van de Goor.
  Født i 1957. i Rotselaar i Belgia.

 

  Embret og Moniques barn:

 

12.2.1. Tomas Nesset.
  Født i 1985 i Kristiansand.

 

  Gift med:

 

12.2.1.0. Christina Dvergsnes.
  Født i 1985.

 

12.2.2. Hanne Nesset.
  Født i 1987 i Kristiansand.

 

12.2.3. Katrine Nesset.
  Født i 1992 i Kristiansand.

 

11.3.3. Sigrunn Nesset.
  Født i 1955.

 

  Gift med:

 

11.3.3.0. Torbjørn Stray-Pedersen.
  Født i 1949 i Sandefjord.

 

  Sigrunn og Torbjørns barn:

 

12.3.1. Marit Stray-Pedersen.
  Født: i 1980.

 

  Samboer med:

 

12.3.1.0. Hans Kristian Brorson.
  Født: i 1981.

 

  Marit og Hans Kristians barn:

 

13.1.1. Sigrid Synnøve.
  Født i 2010.

 

12.3.2. Jon Stray-Pedersen.
  Født: i 1983.

 

12.3.3. Gunhild Eline Stray-Pedersen.
  Født: i 1989.

 

11.3.4. Kjell Roar Nesset.
  Født i 1958.
  Ugift. Bosatt på Nesset.

 

11.3.1. Martin Nesset.
  Født i 1950.
  Eier og bruker av gården etter sin far i 1984.

 

  Gift med:

 

11.3.1.0. Grete Fagernes.
  Født i 1950 i Kongsvinger

 

  Martin og Gretes barn:

 

12.1.1. Sigrid Fagernes Nesset.
  Født i 1982.

 

12.1.2. Bente Margrete Fagernes Nesset.
  Født i 1987.

 

  Tilbake til register for Bakkagata

 

  Tilbake til TolgaSlekt