Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Nygård Nordre – Gjertrudgarden

Gab 80-12

Nåværende eier Esten Nygaard

 

1.0.0.   Ole Jonsen Vigen.
  Født i 1700. Død i 1763.
  Den første til å rydde og bosette seg på garden.
  Av foreldre:

Jon Jonsen Vigen, på Viksmoen i Tolga omtrent i 1650 og hustru

Gjertrud Bårdsdatter, født Østvang i Vingelen i 1652. Død 19.11.1739.

Nygaard nordre er kalt for Gjertrudgarden allerede i 1774 i skriftlige kilder.

Sannsynligvis var det denne Gjertrud som var opphavet til navnet.

Hun ble spesielt gammel og kunne ha særegne egenskaper som folk la merke til.

Antakelig flyttet hun og bodde hos sin sønn i Øversjødalen sine siste år.

 

  Gift 27.03.1735 med:

 

1.0.0.0. Anne Estensdatter Hodal.
  Født i 1705. Død før 09.07.1780.
  Av foreldre:

Esten Jonsen Hodal og hustru

Malene Olsdatter, født Erlien.

 

  Ole Jonsen og Anne Estensdatters barn:

 

2.0.1. N.N. Dødfødt barn – Kjønn ukjent.
  Født 06.01.1736.

 

2.0.2. Jon Olsen Nygaard.
  Født 14.04.1737. Konfirmert i 1754.
  Utreist.

 

2.0.3. Esten Olsen Nygaard.
  Døpt 27.09.1739. Konfirmert i 1756.
  Død engang mellom 1782 – 1784.

 

2.0.4. Chirsten Olsdatter Nygaard.
  Døpt 24.06.1743. Konfirmert i 1759.

 

  Gift 10.07.1763 med:

 

2.0.4.0. Even Bersvendsen.
  Født i 1733 på Orvøyen. Død før 01.11.1795.
  Se Søndmør nordre.

 

2.0.5. Jon Olsen Nygaard.
  Døpt 08.04.1746.

 

2.0.6. Lars Olsen Nygaard.
  Døpt 12.02.1748. Konfirmert i 1766.
  Utreist.

 

2.0.3. Esten Olsen Nygaard.
  Døpt 27.09.1739. Død engang mellom 1782 – 1784.
  Bruker av garden etter sin far Ole Jonsen.

 

  Gift 22.03.1761 med:

 

2.0.3.0. Kari Nilsdatter Langsjøen, Sømådalen. 
  Født i 1740. Død før 27.02.1785.
  Død julekvelden i 1784, da hun ble drept av sin sønn Nils Estensen.

 

  Esten Olsen og Kari Nilsdatters barn:

 

3.3.1. Ole Estensen Nygaard.
  Født i 1761. Død 24.08.1841.

 

3.3.2. Nils Estensen Nygaard.
  Døpt 30.10.1763. Død utenfor sognet.

 

3.3.3. Anne Estensdatter Nygaard.
  Døpt 01.01.1770. Død før 04.03.1770.

 

3.3.4. Jon Estensen Nygaard.
  Døpt 29.12.1771. Død før 27.01.1772.

 

3.3.1. Ole Estensen Nygaard.
  Født i 1761. Død 24.08.1841.
  Eier og bruker av garden etter sin far Esten Olsen.

 

  Gift 13.03.1788 med:

 

3.3.1.0. Ingeborg Svendsdatter Øversjøen.
  Døpt 18.06.1768. Død 28.03.1816.
  Av foreldre:

Svend Halstensen Øversjøen og hustru

Malene Jacobsdatter.

 

  Ole Estensen og Ingeborg Svendsdatters barn:

 

4.1.1. N.N. Dødfødt guttebarn.
  Født 15.08.1790.

 

4.1.2. Kari Olsdatter Nygaard.
  Døpt 12.07.1789. Død før 17.04.1797.

 

4.1.3. Malene Olsdatter d.e. Nygaard.
  Døpt 26.12.1792. Død før 05.10.1800.

 

4.1.4. Olava Olsdatter d.e. Nygaard.
  Døpt 24.08.1794. Død før 16.08.1795.

 

4.1.5. Esten Olsen Nygaard.
  Født 1795. Død før 06.09.1795.

 

4.1.6. Olava Olsdatter d.y. Nygaard.
  Døpt 14.07.1799. Død før 25.12.1799.

 

4.1.7. Anne Olsdatter Nygaard.
  Døpt 26.12.1800. Død 24.07.1876.

 

4.1.8. Malene Olsdatter d.y. Nygaard.
  Døpt 07.03.1802.

 

  Gift med enkemann:

 

4.1.8.0. Ole Larsen N.Holøyen.
  Født i 1784. Død 11.01.1875.
  Bruker av Holøyen nordre i Holøyen.

 

4.1.9. Ingeborg Olsdatter Nygaard. 
  Døpt 04.03.1804. Død 09.10.1889.

 

  Gift 18.06.1832 med:

 

4.1.9.0. Esten Halstensen Øversjøen.
  Døpt 15.04.1805. Død 20.10.1876.
  Av foreldre:

Halsten Svendsen og hustru

Olava Estensdatter Øversjøen.

 

  Ingeborg og Esten ble brukere av Sømåen i Sømådalen.

 

4.1.7. Anne Olsdatter Nygaard.
  Døpt 26.12.1800. Død 24.07.1876.
  Overtok garden etter sin far Ole Estensen.

 

  Gift 03.04.1820 med:

 

4.1.7.0. John Pedersen Narjord.
  Døpt 14.06.1795.  Død 20.12.1874.
  Av foreldre:

Peder Jonsen Narjord på Sønvisgarden i Narjordet og hustru

Sigrid Jonsdatter, født Grue.

 

  Anne Olsdatter og Jon Pedersens barn:

 

5.7.1. Ole Johnsen Nygaard.
  Født 17.08.1821. Død 03.09.1883.

 

5.7.2. Ingeborg Johnsdatter Nygaard.
  Født 21.10.1820. Død 16.06.1889.

 

  Gift 1. gang 30.03.1851 med:

 

5.7.2.0. John Pedersen Holden.
  Født 10.09.1820. Død 27.10.1854.
  Brukere av Holden nordre.
  Av foreldre:

Peder Jonsen Holden og hustru

Marit Hansdatter.

 

  Ingeborg Johnsdatter gift 2. gang i 1865  med:

 

5.7.2.0.B. Esten Olsen Narjord.
  Født 01.05.1833.
  Av foreldre:

Ole Arnesen Narjord. Født i 1788. Død i 1870 og hustru

Mali Larsdatter. Født i 1795 på Nordvangen, Vangsflata.

 

5.7.3. Peder Jonsen Nygaard.
  Født 16.03.1826. Død 19.04.1884.

 

  Gift 18.04.1856 med:

 

5.7.3.0. Kari Jonsdatter Osflaten.
  Født 02.05.1831. Begravet 27.04.1912.
  Av foreldre:

Jon Amundsen Osflaten og hustru

Olava Larsdatter.

  Se Nytrøen Nordre.

 

5.7.4. Sigrid Jonsdatter Nygaard.
  Født 18.12.1828. Død 29.05.1889 i Røros.

 

  Gift 24.06.1855 i Drevsjø Kapell med:

 

5.7.4.0. Oliver Halstensen Øversjøen.
  Født 16.05.1825. Død 30.06.1904 i Røros.
  Av foreldre:

Halsten Svendsen Øversjøen og hustru

Olava Estensdatter.

  Brukere av Korssjøen østre i Røros.

 

5.7.5. Karen Marie Jonsdatter Nygaard.                                
  Født 28.02.1834. Død 28.11.1888.

 

  Gift 24.09.1865 med:

 

5.7.5.0. Mikkel Nilsen Sund, Os.
  Født 23.01.1838. Død 17.03.1888.
  Brukere av Sømåen i Sømådalen.
  Av foreldre:

Peder Nilsen Sund, Os og hustru

Dordi Estensdatter, født Osmoen.

 

  Karen Marie Jonsdatter og Mikkel Nilsens barn:

 

6.5.1. Dorthe Mikkelsdatter.
  Født 06.02.1866. Død 10.01.1926.

 

  Gift 04.11.1887 med:

 

6.5.1.0. Esten Estensen Gjelten.
  Født 17.03.1857 i Hodalen.

 

  Dorthe og Esten m/familie utreist til Amerika

 

6.5.2. Jon Mikkelsen.
  Født 05.09.1867. Død 12.08.1961.

 

  Gift 17.10.1891 med:

 

6.5.2.0. Ingrid Tollefsdatter Galten.
  Født 22.09.1861. Død 12.05.1941.
  Brukere av Sømåen søndre i Sømådalen.

 

6.5.3. Anne Mikkelsdatter.
  Født i 1872.
  Utreist til Amerika.

 

6.5.4. Nils Mikkelsen.
  Født 04.05.1874 ved Drevsjø.
  Utreist til Amerika.

 

6.5.5. Ener Mikkelsen.
  Født 06.12.1875.

 

  Gift 08.03.1897 med:

 

6.5.5.0. Berit Tollefsdatter Galten.
  Født 20.03.1873 ved Drevsjø.  Død 20.10.1952.
  Sømågarden ble delt, -Jo fikk den søndre delen,

og Ener den nordre.

 

6.5.6. Anne Mikkelsdatter.
  Født 03.06.1876.

 

6.5.7. Knut Mikkelsen.
  Født 11.03.1877.
  Utreist til Amerika.

 

5.7.1. Ole Johnsen Nygaard.
  Født 17.08.1821. Død 03.09.1883.
  Kjent som «Gjertrud-Ola» i dagligtale.

Eier og bruker av garden etter sin far John Pedersen.

 

  Gift 06.07.1852 med:

 

5.7.1.0. Marit Johnsdatter Midtdal.
  Født 17.02.1819. Død 03.03.1904.
  Av foreldre:

John Ingulfsen Midtdal og hustru

Berit Jonsdatter.

 

  Ole og Marits barn:

 

6.1.1. John Olsen Nygaard.
  Født 17.06.1852. Død 06.12.1923.

 

6.1.2. Anne Olsdatter Nygaard.
  Født 23.06.1854. Død samme dag.

 

6.1.3. Johannes Olsen Nygaard.
  Født 02.03.1857.
  Tvilling med Bernt Olsen – 6.1.4.

 

  Gift 01.07.1889 i Narbuvoll kirke med:

 

6.1.3.0. Marit Halstensdatter Øversjøen.
  Født 16.01.1863. Død i 1931.
  Av foreldre:

Halsten Svendsen Øversjøen. Født i 1803. Død i 1878, og hustru

Goro Jacobsdatter, født Sønmør i 1837. Død i 1912.

  Johannes og Marit utvandret til Minnesota.

 

  Johannes og Marits barn:

 

7.3.1. Olga Nygaard.
  Født 31.05.1891. Død i juni 1974.

 

  Gift i juni 1909 med:

 

7.3.1.0. Svend Bakken.
  Født 23.07.1880. Død 30.05.1970

 

7.3.2. Hannah Gjertine Nygaard.
  Født 05.11.1892. Død 06.09.1972.

 

7.3.3. Mabel Josephine Nygaard.
  Født 12.12.1898. Død 18.05.1974.

 

  Gift 20.06.1923 med:

 

7.3.3.0. Joseph Selmer Nygaard.
  Født 02.06.1895. Død 18.01.1974.

 

  Mabel og Josephs barn:

 

8.3.1. Milton Sherman Nygaard.
  Født i 1924.

 

  Gift 19.06.1949 med:

 

8.3.1.0. Norma Lou Fagerland.
  Født i 1929.

 

  Milton og Normas barn:

 

9.1.1. Gene Alan Nygaard.
  Født i 1950.

 

  Gift 25.09.1993 med:

 

9.1.1.0. Susan Catherine Leffler.
  Født i 1948.

 

9.1.2. Raymond James Nygaard.
  Født i 1952.

 

9.1.3. Robert Joseph Nygaard.
  Født 09.01.1955. Død 07.04.1977.

 

9.1.4. Betty Lou Nygaard.
  Født i 1957.

 

9.1.5. Karen Key Nygaard.
  Født i 1960.

 

9.1.6. Kathleen Ann Nygaard.
  Født i 1966.

 

8.3.2. Jeanette Mavis Nygaard.
  Født 02.04.1926. Død 02.02.1927.

 

8.3.3. Esther Lorraine Nygaard.
  Født i 1928.

 

8.3.4. Mavis Nygaard.
  Født 29.09.1931. Død 29.09.1931.

 

8.3.5. Dorothy Burdell Nygaard.
  Født i 1932.

 

8.3.6. Sylvia Marie Nygaard.
  Født i 1935.

 

8.3.7. Marilyn Jean Nygaard.
  Født i 1940.
  Tvilling med 8.3.8.

 

8.3.8. Marion Joan Nygaard.
  Født 16.10.1940. Død 24.09.1993.
  Tvilling med 8.3.7.

 

7.3.4. Olaf Nygaard.
  Født 28.05.1902. Død 29.12.1982.

 

7.3.5. John Nygaard.
  Født 22.07.1905. Død 25.02.1983.

 

6.1.4. Bernt Olsen Nygaard.
  Født 02.03.1857. Død 09.12.1935.
  Tvilling med Johannes Olsen – 6.1.3.

 

  Gift 05.07.1886 med:

 

6.1.4.0. Anne Pedersdatter Ellefsplass.
  Født 27.11.1861. Død 04.08.1946.
  Av foreldre:

Peder Andersen Ellefsplass, og hustru

Sigrid Sivertsdatter.

  Se Nygård Østre.

 

6.1.1. John Olsen Nygaard.
  Født 17.06.1852. Død 06.12.1923.
  Bruker etter sin far Ole Johnsen.

 

  Gift 30.12.1888 med:

 

6.1.1.0. Anne Elia Ingebretsdatter Drevsjøhytten.
  Født 15.08.1861. Død 21.10.1945.
  Av foreldre:

Ingebret Estensen Drevsjøhytten, og hustru

Kari Andersdatter, født Hodølplass.

 

  Jon Olsen og Anne Elia Ingebretsdatters barn:

 

7.1.1. Ole Jonsen Nygaard.
  Født 05.02.1889. Død 22.05.1962.

 

  Gift 08.03.1911 med:

 

7.1.1.0. Anne Jonsdatter Midtdal.
  Født 22.10.1885. Død 30.01.1958.
  Av foreldre:

Jon Ingulfsen Midtdal og hustru

Anne Marie Jonsdatter.

 

  Ole Jonsen og Anne Jonsdatters barn:

 

8.1.1. John Olsen Nygaard.
  Født 08.08.1912. Død 27.04.1981.

 

  Gift 11.07.1938 med:

 

8.1.1.0. Astrid Johansdatter Øien.
  Født 09.02.1909. Død 10.12.1987.
  Av foreldre:

Kristine Marie, født Østgårdshaug i Dalsbygda og

Johan Johnsen Øien.

Se Øien, (Nygård søndre, Johan-Øya)

 

  Johan Olsen og Astrid Johansdatters barn:

 

9.1.1. Ola Nygaard.
  Født i 1939.

 

9.1.2. Elna Mary Nygaard.
  Født i 1941.

 

  Gift 20.06.1964 med:

 

9.1.2.0. Egil Olsen Nygård.
  Se Nygård Østre.

 

9.1.3. Jens Nygaard.
  Født i 1944.

 

  Gift 21.12.1974 med:

 

9.1.3.0. Tordis Trøan.
  Født i 1942 i Narbuvoll.

 

  Se Jensebo i Øversjødalen.

 

9.1.4. Sverre Nygaard.
  Født i 1946.
  Bosted: Måsøy i Finnmark.

 

  Gift 07.01.1972 med:

 

9.1.4.0. Eva Olsen.
  Født i 1950 i Skien.
  Av foreldre:

Rolf Olsen. Født 24.01.1920 i Skien. Død 08.03.2007 i Skien og

Ellen født Lunde. Født 09.06.1925 i Larvik. Død 14.03.1997 i Skien.

 

  Sverre og Evas barn:

 

10.4.1. Synne  Nygaard.
  Født i 1974.
  Bosted: Sande, utenfor Fosnavåg i Herøy.

 

  Samboer med:

 

10.4.1.0. Runar Johnny Olsen.
  Født i 1968 på Eidså i Vanylven.
  Av foreldre:

Edith Åshild Myklebust. Født i 1929 og

Birger Johan Olsen Eidså.

Født 19.01.1928. Død 25.12.2012.

 

  Synne og Runars barn:

 

11.1.1. Simon Nygaard Olsen.
  Født i 2000.

 

11.1.2. Sondre Nygaard Olsen.
  Født i 2001.

 

11.1.3. Linus Nygaard Olsen.
  Født i 2007.

 

10.4.2. Snorre Nygaard.
  Født i 1976 i Måsøy.
  Bosted: Oslo.

 

9.1.5. Arne Kristoffer Nygaard.
  Født 25.06.1950. Død 28.02.1990.

 

  Samboende med:

 

9.1.5.0. Solrun Jonsdatter Jordet.
  Født i 1957.

 

  Arne Kristoffer og Solrun Jonsdatter har sønnen:

 

10.5.1. Sigmund Nygaard.
  Født i 1982.
  Bosted: Skjetten i Strømmen.

 

  Gift 05.07.2008 med:

 

10.5.1.0. Ann Kristin Sønmør.
  Født i 1981.
  Av foreldre:

Anne Lise Søberg, se Jensåsen i Øversjødalen og

Kai Moen Sønmør, se Moen i Kåsa.

 

  Sigmund og Ann Kristins barn:

 

11.1.1. Kristoffer Sønmør Nygaard.
  Født i 2010.

 

11.1.2. Matheo Sønmør Nygaard.
  Født i 2015.

 

8.1.2. Johannes Nygaard.
  Født 12.08.1914. Død 20.05.1996.

 

  Gift 05.07.1947  med:

 

8.1.2.0. Haldis Johansdatter Øien.
  Født 05.10.1921. Død 05.02.2014.
  Se Sørå i Øversjødalen.

 

8.1.3. Aksel Nygaard.
  Født 18.11.1916. Død 18.01.1917.

 

8.1.4. Marius Nygaard.
  Født 13.03.1918. Død 13.03.2007.
  Bosted: Råde i Østfold.

 

  Gift 21.12.1946 med:

 

8.1.4.0. Astrid Louise Molvik.
  Født i 1914.

 

  Marius og Astrid Louises barn:

 

9.4.1. Øivind Nygaard.
  Født i 1948.

 

  Gift med:

 

9.4.1.0. Kjersti Gro Jacobsen.
  Født i 1946 i Sarpsborg.
  Av foreldre:

Margot og Bjørn Jacobsen.

 

  Øivind og Kjersti Gros barn:

 

10.1.1. Thomas Nygaard.
  Født i 1972.

 

  Gift med:

 

10.1.1.0. Siri Fidjeland.
  Født i 1968.

 

  Thomas og Siris barn:

 

11.1.1. Marie Nygaard Fidjeland.
  Født i 2006.

 

11.1.2. Ingvild Nygaard Fidjeland.
  Født i 2008.

 

10.1.2. Petter Nygaard.
  Født i 1974.
  Bosted: Fredrikstad.

 

  Samboer med:

 

10.1.2.0. Anita Helen Svendsen.
  Født i 1973.
  Av foreldre:

Birgit Synnøve og Gunnar Sten Svendsen.

 

  Petter og Anita Helens barn:

 

11.2.1. Johan Petter Nygaard.
  Født i 2008.

 

11.2.2. Oda Elvira Nygaard.
  Født i 2012.

 

  Anita Helen Svendsen har fra tidligere:

 

0.0.1. Mathilde Amine Svendsen.
  Født i 1998.
  Far: Roar Hansen.

 

10.1.3. Lars Nygaard.
  Født i 1978.

 

9.4.2. Brit Nygaard.
  Født i 1951.

 

  Gift med:

 

9.4.2.0. Nils Asheim.
  Født i 1953.

 

  Brit og Nils’ barn:

 

10.2.1. Marit Asheim.
  Født i 1984.

 

10.2.2. Solveig Asheim.
  Født i 1986.

 

10.2.3. Øyvind Asheim.
  Født i 1992.

 

9.4.3. Anne Nygaard.
  Født i 1954.

 

  Gift med:

 

9.4.3.0. Rune Olav Arne Solheim.
  Født i 1952.

 

  Anne og Rune Olav Arnes barn:

 

10.3.1. Knut Solheim.
  Født i 1988.

 

10.3.2. Arne Solheim.
  Født i 1989.

 

10.3.3. Martin Solheim.
  Født i 1996.

 

9.1.1. Ola Johnsen Nygaard.
  Født i 1939.
  Bruker av garden etter sin far John Olsen.

 

  Gift 06.07.1963 med:

 

9.1.1.0. Turid Kraft Pettersen.
  Født i 1942.
  Av foreldre:

Per Kraft Pettersen og hustru Sigrid. Født Søyseth.

 

  Ekteskapet er oppløst.

 

  Ola Johnsen og Turids barn:

 

10.1.1. Siri Kraft Talsnes.
  Født i 1963.
  Bosted: Hamar.

 

  Gift 16.06.1990 med:

 

10.1.1.0. Ove Talsnes
  Født i 1962 i Tynset.
  Av foreldre:

Solrunn Øian og

Ragnar Talsnes fra Tynset.

 

  Siri og Oves barn:

 

11.1.1. Vebjørn Kraft Talsnes
  Født i 1994.

 

11.1.2. Vetle Kraft Talsnes.
  Født i 1996.

 

11.1.3. Olve Kraft Talsnes.
  Født i 1998.

 

10.1.2. Esten Nygaard.
  Født i 1965.

 

10.1.3. Jon Per Nygaard.
  Født i 1967.

 

  Gift med:

 

10.1.3.0. Gro Laache.
  Født i 1968.
  Av foreldre:

Arnhild og Kåre Laache.

 

  Jon Per og Gros barn:

 

11.3.1. Mia Laache Nygaard.
  Født i 2008.

 

9.1.1. Ola Johnsen Nygaard 

 

  Gift 2. gang i 2007 med:

 

9.1.1.0.B. Tove Klokkervold
  Født i 1957 i Røros.
  Av foreldre:

Randi Irene Pedersen Klokkervold. Født i 1938 og

Idar Jonny Klokkervold. Født i 1936.

 

  Toves barn:

 

10.1.0.B.1. Ole Henrik Klokkervold Søvik.
  Født i 1987.
  Far:
  Oddbjørn E. O. Søvik.

 

10.1.0.B.2. Bjørn Erik Klokkervold Søvik.
  Født i 1989.
  Far:
  Oddbjørn E. O. Søvik.

 

  Ny eier fra 2010:

 

10.1.2. Esten Nygaard.
  Født i 1965.

 

  Gift 12.04.2000 med:

 

10.1.2.0. Knut Bjørnar Gaare Gamst.
  Født i 1955.
  Av foreldre:

Magnhild Gamst. Født i 1929 og

Ottar Jørgen Hagen Gamst. Født i 1925.

 

  Tilbake til register for Øversjødalen

 

  Tilbake til TolgaSlekt

 

 

Post navigation