Tolgaslekt

Slektshistorie i Tolga kommune
23. mars 2017, noen rettelser - Register lagt inn for Tolgensli, Eggan, Røsebygda og Sønmør - Tolgaslekt er blitt enklere å bruke!
Kontakt Tolgaslekt: info@tolgaslekt.no

Bekkely

Gab 76-5

Nåværende eier Bjørg Støkket

 

 

 

1.0.0.   Marius Jonsen Jordet.
  Født 22.12.1902. Død 11.12.1964.
  Se Orvøien Jordet i Holøyen.
  Bygde og bosatte seg på Bekkely i 1931.

 

  Gift i 1930 med:

 

1.0.0.0. Laura Olsen.
  Født 02.05.1904 i Røros. Død 28.04.1995.

 

  Marius Jonsen og Laura har barna:

 

2.0.1.   Leif Magne Bekkely.
  Født i 1931.

 

  Gift 1. gang med:

 

2.0.1.0.A. Sønnøve Johansen.
  Født 09.04.1930 i Halden. Død 04.02.1998.

 

  Leif Magne og Synnøve har datteren:

 

3.1.1. Wenche Lise Bekkely.
  Født i 1956.

 

  Gift med:

 

3.1.1.0. Johannes Gabrielsen.
  Født i 1952.

 

  Wenche Lise og Johannes’ barn:

 

4.1.1. Laila Gabrielsen.
  Født i 1974.
  Bosted: Halden

 

  Lailas barn:

 

5.1.1. Carolina Viktoria Jones.
  Født i 2006.

 

5.1.2. Kristian Patric Jones.
  Født i 2008.

 

4.1.2. Tommy Gabrielsen.
  Født i 1975.
  Bosted: Stavanger.

 

4.1.3. Mai Iren Gabrielsen.
  Født i 1976.
  Bosted: Moss.

 

  Mai Irens barn:

 

5.3.1. Michelle Gudim.
  Født i 1999.

 

5.3.2. Aleksander Gudim.
  Født i 2006.

 

5.3.3. Silje Gudim.
  Født i 2008.

 

5.3.4. Sindre Gudim.
  Født i 2011.

 

4.1.4. Magne Gabrielsen.
  Født i 1982.
  Bosted: Stavanger.

 

4.1.5. Vidar Gabrielsen.
  Født i 1984.
  Bosted: Stavanger.

 

  Gift med:

 

4.1.5.0. Marie Jørstad.
  Født i 1989.

 

   Leif Magne gift 2. gang i 1973 med:

 

2.0.1.0.B. Bjørg Birk.
  Født 10.10.1937. Død 06.06.2013.
  Fra Kolbu på Vestre Toten.
  Se Wangsmo i Øversjødalen.

 

2.0.2.        Jon Ivar Bekkely.
  Født i 1934.

         

2.0.3.   Gunvor Karine Bekkely.
  Født i 1939.
  Bosted: Tangen.

 

  Gift 1 gang 21.04.1956 med:

 

2.0.3.0. Torbjørn Johansen.
  Født 27.07.1932 i Halden. Død 10.02.2001.
  Av foreldre:

Karl Albert Johansen og hustru

Hildora Antonie, født Lundqvist.

 

  Gunvor Karine og Torbjørns barn:

 

3.3.1. Laila Antonia Jones, født Johansen.
  Født i 1956.

 

  Gift 1. gang med:

 

3.3.1.0. Jan Otto Brodahl.
  Fra Reinsvoll.
  Av foreldre:

Ragna og Eivind Bradahl.

 

  Laila Antonia og Jan Otto har sønnen:

 

4.1.1. Jim Ottar Bradahl.
  Født i 1974.

 

  Laila Antonia gift andre gang med:

 

3.3.1.0.B. Thore Sande.

 

  Laila Antonia gift tredje gang med:

 

3.3.1.0.C. Cecil Randal Jones.
  Født i 1951 i Trinidad.

 

3.3.2. Kai Magne Andersen, født Johansen.
  Født i 1957.

 

  Bosted: Koppang.

 

  Gift med:

 

3.3.2.0. Erna Øien.
  Født i 1961 i Rendalen.
  Av foreldre:

Ella Oddveig og

Arne Charlott Øien.

 

  Kai Magne og Ernas barn:

 

4.2.1. Jonny Andersen.
  Født i 1981.

 

  Gift 01.08.2009 med:

 

4.2.1.0. Cecilie Skogheim.
  Født i 1982.
  Av foreldre:

Helene Eggen Skogheim og

Håvard Skogheim.

 

4.2.2. Marianne Andersen.
  Født i 1985.
  Bosted: Rena.

 

  Samboer med:

 

4.2.2.0. Erlend Kristian Hildrum.
  Født i 1985.
  Av foreldre:

Heidi Elise og

Roger Einar Hildrum.

 

  Marianne og Erlend Kristians barn:

 

5.2.1. Leha Hennie
  Født i 2010.

 

5.2.2. Madeleine
  Født i 2012.

 

3.3.3.  Lillian Karine Arvesen.
  Født i 1959.

 

  Gift første gang med:

 

3.3.3.0. Stein Arve Kaspersen.
  Født i 1959.
  Av foreldre:

Lilly og Alfred Kaspersen.

 

  Lillian Karine og Stein Arves barn:

 

4.3.1. Else Marie Kaspersen.
  Født i 1978.

 

  Gift første gang med:

 

4.3.1.0. Bjørn Berget.
  Sønn av Oddvar Berget.
  Ekteskapet oppløst.

 

  Else Marie og Bjørns barn:

 

5.1.1. Bjørnar Berget.
  Født
  Bosted: Gaupen.

 

  Samboer med:

 

5.1.1.0. Silje Nordhagen.
  Født
  Av foreldre:

Mona og Tom Nordhagen.

 

  Bjørnar og Siljes barn:

 

6.1.1. Håkon Nordhagen.
  Født i 2014.

 

  Else Marie gift andre gang med:

 

4.3.1.0.B. Jo Martinsen.
  Født i 1968 i Brumunddal.

 

  Else Marie og Jo har adoptivdatteren:

 

5.1.2. Laura Karine.
  Født i 2000.
  Far: Arild Hagen.

 

  Else Marie og Jos barn:

 

5.1.3. Synne Margrete Martinsen.
  Født i 2002.

 

5.1.4. Ellias Alexander Martinsen.
  Født i 2005.

 

4.3.2. Thor Erik Kaspersen.
  Født i 1979.
  Bosted: Moelv.

 

  Gift med:

 

4.3.2.0. Linda Sandkjernlien.
  Født i 1979.
  Ekteskap oppløst.

 

  Thor Erik og Lindas barn:

 

5.2.1. Lill Karin Kaspersen.
  Født i 2007.

 

  Thor Eriks barn:

 

5.2.2. Tirill Antonie Tønnesen.
  Født i 2008.
  Mor:

Catrine Tønnesen.

Bosted: Gjøvik.

 

  4.3.2. Thor Erik Kaspersen.

 

  Samboer med:

 

4.3.2.0.B. Siv Hege Aasen.
  Født i 1987.

 

  3.3.3. Lillian Karine Arvesen.

 

  Gift andre gang med:

 

3.3.3.0.B. Kåre Nyborg.
  Født 27.01.1949.
  Død 07.09.1981.

 

  3.3.3. Lillian Karine Arvesen.

 

  Gift tredje gang med:

 

3.3.3.0.C. Trond Harald Arvesen.
  Født i 1952 i Stange.
  Av foreldre:

Thorbjørg og Harald Bjarne Arvesen.

 

  2.0.3. Gunvor Karine Bekkely.

 

  Gift andre gang med:

 

2.0.3.0.B. Asbjørn Andersen.
  Født 13.05.1929 på Rasta i Stor-Elvdal. Død.
  Av foreldre:

Karen, født Brenden og Adolf Andersen.

 

  Gunvor Karine og Asbjørns barn:

 

3.3.4.        Anne Karin Andersen.
  Født i 1965.
  Bosted: Skarnes.     

 

  Gift med:

 

3.3.4.0. Karl Ivar Edvartsen.
  Født i 1964 i Rjukan.
  Av foreldre:

Aslaug og Edvart Edvartsen.

 

  Ekteskapet oppløst.

 

  Anne Karins barn:

 

4.4.1. Espen Hallkjær.
  Født
  Far:

Paul Hallkjær.

Født i 1948.

Bosted: Oslo.

 

2.0.2.   Jon Ivar Bekkely.
  Født i 1934.
  Overtok Bekkely i 1956 etter at hans far Marius Jonsen flyttet til Os.

 

  Gift i 1952 med:

 

2.0.2.0. Ester Amundsen.
  Født i 1931.
  Av foreldre:

Aksel Amundsen. Født i 1904. Død i 1968 og hustru

Johanne født Furuholt. Født i 1895. Død i 1995.

 

  Jon Ivar og Ester flyttet til Os i 1974.

 

  Jon Ivar og Esters barn:

 

3.2.1.   Bjørg Bekkely.
  Født i 1952.

 

3.2.2.   Jan Arne Bekkely.
  Født i 1954.
  Bosted: Kløfta.

 

  Gift 27.12.1975 med:

 

3.2.2.0. May Brith Pedersen.
  Født i 1957 i Alvdal.

 

  Jan Arne og May Britts barn:

 

4.2.1.    Jonny Bekkely.
  Født i 1976.
  Bosted: Kløfta.

 

  Samboer med:

 

4.2.1.0. May-Eva Lund.
  Født i 1981.
  Av foreldre:

Anne-Gro Lund. Født i 1959. Bosted: Frogner i Akershus og

Roar Lund. Født i 1957 på Mykleby i Østerdalen. Bosted: Brumunddal.

 

  Jonny og May-Evas barn:

 

5.1.1. Aleksander Lund Bekkely.
  Født i 2003.

 

5.1.2. Dennis Lund Bekkely.
  Født i 2005.

 

4.2.2.   Kenneth Bekkely.
  Født i 1979.
  Bosted: Maura.

 

  Var samboer med:

 

4.2.2.0. Beate Baracskai Kravec.
  Bosted: Nannestad.
  Født i 1986 i Tønsberg.
  Av foreldre:

Anita Baracskai Kravec. Født i 1966 i Tønsberg. Bosted: Oslo og

Finn-Håkon Benjaminsen. Født i 1960 i Bodø. Bosted: Bergen.

Adoptert av: Arne George Kravec. Født i 1959 i Oslo.

 

  Kenneth og Beates barn:

 

5.2.1. Robin Kravec Bekkely.
  Født i 2005.
  Bosted: Maura.

 

5.2.2. Isabelle Kravec Bekkely.
  Født i 2007.
  Bosted: Maura.

 

3.2.3.   Gunn Bekkely.
  Født i 1960.
  Bosted: Røros.

 

  Gift i 1978 med:

 

3.2.3.0.A. Geir Sørjoten.
  Født i 1957.
  Av foreldre:

Per og Johanne Sørjoten.

 

  Ekteskapet oppløst.

 

  Gunn og Geirs barn:

 

4.3.1. Merete Sørjoten.
  Født i 1980.
  Bosted: Kristiansand.

 

  Samboer med:

 

4.3.1.0. Bård Tobiassen.
  Født i 1980 i Kristiansand.
  Av foreldre:

Bjørn Egil og Elin Tobiassen.

 

  Merete og Bårds barn:

 

5.1.1. Erika Bårdsdatter Sørjoten.
  Født i 2008.

 

5.1.2. Vilja Bårdsdatter Sørjoten.
  Født i 2009.

 

5.1.3. Kaia Bårdsdatter Sørjoten.
  Født i 2011.
  Tvilling med Jens 5.1.4.

 

5.1.4. Jens Bårdssønn Sørjoten.
  Født i 2011.
  Tvilling med Kaia 5.1.3.

 

4.3.2. Renate Sørjoten.
  Født i 1985.
  Bosted: Leirsund.

 

  Samboer med:

 

4.3.2.0. Christian Kverneng Søreide.
  Født i 1981 i Leirsund.
  Av foreldre:

Turid og Karsten Søreide.

 

  Renate og Christians barn:

 

5.2.1. Johannes Sørjoten Kverneng.
  Født i 2011.

 

5.2.2. Oline Sørjoten Kverneng.
  Født i 2014.

 

3.2.3. Gunn Bekkely.
  Født i 1960.
  Bosted: Røros.

 

  Gift 2. gang 22.06.2001 med:

 

3.2.3.0.B. Geir Tønnessen.
  Født i 1959 i Karasjok.
  Av foreldre:

Eivind og Liv Tønnessen.

 

3.2.4.   Bente Bekkely.
  Født i 1965.            
  Bosted: Rendalen.

 

  Gift 1. gang med:

 

3.2.4.0.A. Svein Erik Sagplads.
  Født i 1964 i Tynset.
  Av foreldre:

Magnar Egil og Sigvor Sagplads.

 

  Bente og Svein Eriks barn:

 

4.4.1. Camilla Sagplads.
  Født i 1984.
  Bosted: Ytre Enebakk.

 

  Samboer med:

 

4.4.1.0. Harald Kvarme Slettbakken.
  Født i 1983.
  Av foreldre:

Ruth Johanne og Paul Olav Slettbakken.

 

  Camilla og Haralds barn:

 

5.1.1. Mats Slettbakken.
  Født i 2014.

 

4.4.2. Kim Ronnie Sagplads.
  Født i 1988.
  Bosted: Oslo.

 

  Kim Ronnies barn:

 

5.2.1. Elvin Sagplads Elvenes.
  Født i 2012.
  Bosted: Asker.

 

  Mor:

Ronja Elvenes.

  Født i 1991 i Bodø.
  Bosted: Asker.

 

  Av foreldre:

Grethe Elvenes og Normann Torrisen.

 

3.2.4. Bente Bekkely.
  Født i 1965.
  Bosted: Rendalen.

 

  Gift 2. gang med:

 

3.2.4.0.B. Oddgeir Sputnesset.
  Født i 1959.
  Av foreldre:

Odd og Gunlaug Sputnesset.

 

3.2.1.   Bjørg Bekkely.
  Født i 1952.

 

  Gift 03.04.1971 med:

 

3.2.1.0. Odd Harald Støkket.
  Født 30.06.1947 i Hernes. Død 04.08.2009.
  Av foreldre:

Hjørdis og Ola G. Støkket.

 
  Bjørg og Odd Harald overtok Bekkely i 1978.

 

  Bjørg og Odd Haralds barn:

 

4.1.1.   Elisabeth Bekkely Støkket.
  Født i 1971 i Hernes.
  Bosted: Fredheim gård på Tynset.

 

  Gift 21.10.2001 med:

 

4.1.1.0. Øyvind Lervang Hagen.
  Født i 1971 i Tynset
  Av foreldre:

Solveig Lervang Hagen og Per Arvid Hagen.

 

  Elisabeth og Øyvinds barn:

 

5.1.1. Henrik Bekkely Hagen.
  Født i 1998.

 

5.1.2. Emilie Bekkely Hagen.
  Født i 1999.

 

5.1.3. Hannah Bekkely Hagen.
  Født i 2001.

 

5.1.4. Kristine Bekkely Hagen.
  Født i 2003.

 

4.4.2.   Gunhild Bekkely Støkket.
  Født i 1972.
  Bosted: Tønsberg.

 

  Gunhilds barn:

 

5.2.1. Joar Støkket Eik.
  Født i 2002.

 

  Far:

Frode Eik fra Tønsberg.

  Av foreldre:
  Evy Nann og Arne Birgir Eik.

 

4.4.3.   Solveig Bekkely Støkket.
  Født i 1981.
  Bosted: Trysil.

 

  Samboer med:

 

4.4.3.0. Odd Gaute Bohjort Grøndalen.
  Født i 1980 på Drevsjø.
  Av foreldre:

Rigmor Helene Bohjort Grøndalen og

Per Grøndalen.

 

  Solveig og Odd Gautes barn:

 

5.3.1. Ruben Bohjort Grøndalen.
  Født i 2005.

 

5.3.2. Odin Bohjort Grøndalen.
  Født i 2009.